Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

цесия

Адвокатурата пита ВКС: При цесия арбитражната клауза следва ли вземането

Търговската колегия образува първото си тълкувателно дело за годината

Ако между първоначалния кредитор и длъжника има споразумение споровете им да се решават чрез арбитраж, при цедиране на вземането, остава…

ВКС: Цесията от клиент към адвокат за вземане, предмет на дело, по което го представлява, е нищожна

Върховни съдии "отрязаха" адвокат да купи на половин цена обезщетението на майка за смъртта на детето ѝ

Договорът за цесия между адвокат и клиент за вземане, което е предмет на висящ процес, по който адвокатът осъществява процесуално…

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи…