Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

устен изпит

За конкурса за младши съдии

Наскоро Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за назначаване на младши съдии. Редът за провеждането му е добре известен. Той…

Комисията за защита на личните данни:

ВСС може да въведе видеозапис на устния изпит във външните конкурси, но има условия

Висшият съдебен съвет (ВСС) може да въведе извършването на видеозапис на устните изпити в конкурсите за първоначално назначаване, но това…