Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

търговско отделение

ВАС в две определения:

ВСС е избрал най-целесъобразното решение като е прекратил конкурсите за апелативните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) е избрала възможно най-целесъобразните решения като е прекратила конкурсите за гражданските…

Обявиха конкурси за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища

Преназначиха служителите от спецсъдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви дълго чаканите конкурси за повишаване в гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища.…