Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалба на бивша спецсъдийка, която поиска Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да я премести конкретно в Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС), но това не се случи. Според тримата върховни съдии Николай Гунчев (председател на състава и докладчик), Хайгухи Бодикян и Стела Динчева няма годен за обжалване административен акт, защото бившата спецсъдийка не е адресат на решението на колегията.

След закриването на Специализирания наказателен съд през 2022 г. съдиите масово бяха преместени на длъжност „съдия в СГС“ при запазването на ранга и размера на заплатата като от 28 юли с.г. всички започнаха работа в Наказателното отделение.

В началото на миналата година Вилислава Ангелова подаде молба в Съдийската колегия да бъде преназначена в Търговското отделение на СГС.

На 28 март 2023 г. СК на ВСС изпрати молбата ѝ на председателя на съда Алексей Трифонов при съобразяване на чл. 85, ал. 3, т 1 от Закона за съдебната власт, който предвижда, че общото събрание на определя броя и съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя.

Т.е. шефът на СГС трябва да свика общо събрание, което да прецени дали да премести Вилислава Ангелова от Наказателното в Търговското отделение.

Ангелова обжалва решението на Съдийската колегия пред Върховния административен съд, който обаче намери жалбата за недопустима, защото е подадена срещу волеизявление, което не притежава белезите на годен за обжалване административен акт и съответно не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

„Видно от съдържанието на обжалваното решение, същото има уведомителен характер, не поражда права и задължения, както и не засяга права и законни интереси и не представлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол. С атакуваното решение подадената от Ангелова молба за преназначаване на длъжност „съдия“ в СГС – Търговско отделение е изпратена по компетентност на председателя на СГС, по съображения, че последният следва да свика Общо събрание на съдиите от СГС за разглеждане на молбата на Ангелова. Адресат на решението е административният ръководител на СГС. Процесното решение няма характеристиките на индивидуален административен акт (ИАА) по смисъла на чл. 21, ал. 1-4 от АПК. Решението не представлява конститутивен административен акт и не предизвиква едностранна промяна в правната сфера на Ангелова. То не е и отказ за ИАА, който отказ в легалната дефиниция на чл. 21, ал. 1 от АПК е приравнен на индивидуален административен акт“, пише ВАС.

Върховните съдии допълват, че наличието на годен за обжалване административен акт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебноадминистративното производство. Отсъствието на годен за съдебно обжалване административен акт препятства надлежното упражняване на правото на оспорване и валидното учредяване на процесуално правоотношение по първоинстанционната жалба, казва ВАС.

Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия СГС
Съдия СГС
17 януари 2024 11:58
Гост

Това означава ли, че ако си спечелил конкурс за Търговско отделение на СГС, Общото събрание на СГС може да те изпрати в Наказателно отделение?

Анонимен
Анонимен
17 януари 2024 15:19
Гост

Колегата, за която е статията не е спечелил конкурс за съдия в Търговско отделение СГС за сведение. Тя впрочем е спечелила конкурс за спец. съдия и то в СпНС, който беше първа инстанция и поради гениалните промени на ДБ със закриването на СпНС бе инсталирана, заедно с неколцина като нея в СГС – въззивна инстанция. Какъв конкурс, какво право, какви принципи…

Съдия
Съдия
17 януари 2024 16:03
Гост

Въпроса на колегата ако спечели конкурс в едно отделение, а ОС те изпрати в друго е абсолютно резонен, тъй като казуса трябва да почива на принципни правила, а не според отношението към конкретната личност.А и моите впечатления са, че повечето съдии от СпНС не пожелаха да отидат в СГС.

Педерасиус активус
Педерасиус активус
16 януари 2024 22:09
Гост

Не се оплакахте снощи, излекувах Ви хемороидите с помощта на Вашия продукт 😉

Тити
Тити
16 януари 2024 12:05
Гост

Тази със сигурност ще обжалва пред петчленен състав на съда.

Филип
Филип
16 януари 2024 12:06
Гост

Ефектът ще бъде нулев.

Емо
Емо
16 януари 2024 12:02
Гост

Очаквано решение.

Любител
Любител
16 януари 2024 11:59
Гост

Търговското отделение на СГС си е доходно място, както и да го погледнем, нищо, че заплатите са еднакви. Спомням си вица за оня катаджия, дето попитал – „ама вие тук и заплата ли давате, мислех, че само от стоп палката ще се храня“

магистрат
магистрат
16 януари 2024 11:39
Гост

Че решението на ВАС е правилно, няма две мнения по въпроса. Изненадана съм (а може би НЕ) от изключителната некомпетентност на молителката – недопустимо е да си съдия, при това- на втора инстанция, и да заявяваш подобни претенции към СК на ВСС, а още повече- да обжалваш подобно волеизявление. Редно беше да си прочете закона и да разбере как се определят съставите на отделенията в един съд. Аз бих се засрамила от подобни действия.

обективен
обективен
16 януари 2024 11:44
Гост

Наблюдавал съм и наблюдавам цирковете в зала, които тази некомпетентна особа създава със своята некомпетентност.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:44
Гост

Има си конкурси – да се явява наред с останалите. Не може да си работил наказателни дела само и изведнъж да ми се тръшненш на граждански и търговски. Това е съвсем друга материя.

nnnАнонимен
nnnАнонимен
16 януари 2024 15:02
Гост

Ами тези, с които се напълни Адм. съд София – град? Те кога са виждали адм. дело, или пък са се явили на конкурс за встъпване в друг вид съдилища?

Съдия от прованса
Съдия от прованса
17 януари 2024 11:31
Гост

В Адм.съд само тези от спеца попаднаха по силата на законов принцип, останалото от последните години е шуранайки, лели, сестри, братя по оръжие и някой друг прокурор за заслуги пред корпоративния интерес.

Нинев
Нинев
16 януари 2024 9:27
Гост

Ми няма годен за обжалване административен акт, я

Кирчев
Кирчев
16 януари 2024 9:25
Гост

Пак разправии.

Минчев
Минчев
16 януари 2024 9:25
Гост

Еми, в крайна сметка важното е, че си остава на работа с тази заплата. Има го риска, че после няма как да идеш където точно ти искаш.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:24
Гост

Ох, с това закриване на СНС стана голяма каша

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:45
Гост

Ц.
Кашата стана с откриването на тази излишна институция.

Прокурор
Прокурор
17 януари 2024 11:35
Гост

Закриването бе видно защо е- да не би да пострада някой спонсор на партийните звена.Сега няма вече дела нито за организирана престъпност, нито за корупция.Дрога може да си купиш и пред съдебната палата, а делото може да го спазариш, дори и по телефона, без да ползваш тайно приложение.

Димо
Димо
16 януари 2024 12:03
Гост

Всички знаем, че това беше наложително. Още повече чии интереси обслужваха те.

Прокурор
Прокурор
17 януари 2024 11:37
Гост

Че по тая логика СГС трябва да го закрият само заради ниво на корупция.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:22
Гост

Да знаят и другит при такъв случай евентуално

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:21
Гост

И да обжалва явно няма шанс

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 9:21
Гост

Ей, така като стане. Мал шанс

Стоименов
Стоименов
16 януари 2024 9:21
Гост

ВАС този път взеха умно решение

Симо
Симо
16 януари 2024 12:04
Гост

Да не вярваш! 🙂

Занев
Занев
16 януари 2024 9:20
Гост

Правилно решение