Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

състав

Шефовете на ВКС и ВАС в комисията „Божанов“ на ВСС – ще проучват за връзки на съдии с Нотариуса

И Ясен Тодоров ще бъде изслушан от Прокурорската колегия

В срок от три месеца временна комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще трябва да проучи всички факти и обстоятелства…

Докато Пленумът на ВКС избира членове на КАК, Съдийската колегия въведе нови критерии за подбор

В комисията не могат да влизат магистрати с наказания, с висящи дисциплинарни производства или навършващи 65 години през следващите 12 месеца

Докато Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избира новите членове на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), Съдийската колегия на…