Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

противоконституционност

За действието на решение на КС, с което се обявява противоконституционност на промени в Конституцията

Тази статия има актуален повод. По време, а и след приемане на последните промени в Конституцията, многократно в публичното пространство…

Спорно наказание за членовете на ВСС се промъкна в хаоса около промените в ЗСВ за следствието

Съдии настояват да бъде сезиран Конституционният съд

Хаосът около гласуването на измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с възраждането на независимото следствие и последващото президентско…

Ключово тълкувателно решение на ОСГТК

ВКС: Когато НС приеме противоконституционен закон и не уреди последиците от него, исковете са за непозволено увреждане

Приемането на противоречащ на Конституцията закон е противоправно действие, отказът на Народното събрание да изпълни задължението си да уреди в…

Адвокатурата до ВКС:

Платеното на държавата заради противоконституционен закон се търси с иск за непозволено увреждане

Платеното на държавата на основание на обявен впоследствие за противоконституционен закон, последиците от чието приложение не са уредени от Народното…

Намаленият размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст всъщност е по-голям от пълния ѝ размер

Или защо разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване не е противоконституционна

Необичайният избор на начин на формулиране на заглавието на научна публикация, а именно посредством изразяването на най-важния извод, до който…