Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

нищожност

СЕС: И неточно посочен ГПР по потребителски кредит води до връщане само на главницата

На потребителя не се възлагат разноски, когато искът му за връщане на недължимо платеното заради неравноправна клауза, е уважен само частично, тъй като е било невъзможно или много трудно да изчисли вземането си, обяви съдът

Не само липсата или неясното посочване на годишен процент на разходите (ГПР) в договора за потребителски кредит, но и неточното…

Решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване не е влязло в сила и не подлежи на изпълнение, освен това е и нищожно

За да се предаде предварително изпълнение на един административен акт, съгласно чл.60, ал.1 АПК задължително трябва да се включи разпоредба…

Решение по тълкувателно дело №7/2020 г. на ОСГТК

При иск на трето лице за нищожност на договора, страните по него са задължителни другари

При иск на трето лице за нищожността на договора, страните по него са задължителни другари, приеха Гражданската и Търговската колегии…

ВАС: Столичната община няма и никога не е имала право да глобява с фиш за паркиране по своя наредба 

Окончателно са обявени за нищожни разпоредбите, с които тя сама си даде това правомощие

Столичната община няма и никога не е имала право да налага глоби с фиш на основание на собствената си наредба…

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правните сделки

Коментар по тълкувателно дело №1/2020 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС

I. По предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, на основание чл. 125 ЗСВ, поради съществуваща противоречива съдебна практика по…