Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наказателна колегия на ВКС

Ново тълкувателно постановление

ВКС и ВАС: За излъчване на песни в нарушение на закона не се налага глоба за всяко произведение

Този, който излъчва множество музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, извършва едно нарушение.…

Ръководителят на Наказателната колегия на ВКС Лада Паунова пред „Лекс“

За първоначалния опит, празнотите в закона и действието на механизма за разследване на главния прокурор

Механизмът за разследване на главния прокурор и неговите заместници е факт от лятото на миналата година, а от тази вече…

Ново тълкувателно решение

ВКС постанови как прокурорът прекратява производството, когато престъплението е от частен характер

Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер…

Ново тълкувателно решение

ВКС: При много или изключителни смекчаващи обстоятелства може да не се отнема книжката за престъпление на пътя

Когато са налице многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства при престъпление на пътя, съдът може да не постанови отнемането на книжката…

В ново тълкувателно дело по искане на главния прокурор

ВКС решава винаги ли се отнема книжката при престъпление на пътя

И при наличието на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства ли съдът е длъжен да отнеме книжката на шофьор, извършил престъпление…

След дълги спорове

ВСС отказа да прекрати конкурсите за Гражданската и Наказателната колегии на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да прекрати конкурсите за Наказателната и Гражданската колегия на Върховния касационен съд…