Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

заповед

Прокурор е бил лишен от коледен бонус – забавените от него дела повлияли на резултатите на СРП

Съдът отмени заповедта на шефката на СРП

Районният прокурор на София Невена Зартова лишила от коледна премия обвинител, защото  забавените от него дела се отразили на резултатите…

ВАС отмени заповедта на председателя на градския съд да не се регистрират онлайн изявления без е-подпис

Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно заповедта на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов, с която в края…

В жалба до административния съд

Съдийка се оплака от „откровен служебен тормоз“ от шефа на РС-Пловдив, иска защита от произвол

Съдия от районния съд в Пловдив се оплака от „откровен служебен тормоз“ от председателя на съда Иван Калибацев. В жалба…

И ВКС ще трябва вече да работи с ЕИСС

ВАС отмени заповедта на Лозан Панов, с която беше спряно внедряването на системата във върховния съд

И Върховният касационен съд (ВКС) вече ще трябва да работи с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това следва от…

АССГ: Забраната за премии на магистрати с висящи дисциплинарки противоречи на Конституцията и ЗСВ

За пореден път беше отменен отказът на шефа на СРС да определи бонуси на съдия с неприключило дисциплинарно производство

Забраната за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати с висящи дисциплинарни производства, залегнала в правила на Висшия съдебен съвет…