Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

достъп до дела

Ново развитие в СРС: Всеки съдия сам решава за достъпа на адвокати до делата на състава

Тук не е Дивият запад, където всеки шериф - съдия сам раздава правосъдие въз основа на негови правила, заяви адвокат Николай Лалев и поиска ИВСС да провери председателя на съда

Всеки съдия в Софийския районен съд (СРС) може да издаде общо разпореждане как да се предоставя достъп до делата на…

АССГ „отряза“ адвокат, оспорил ограничаването на достъпа до дела в СРС – не се засягали негови интереси

Административен съд София-град (АССГ) остави без разглеждане (пълния текст на определението виж тук) жалбата на столичен адвокат срещу новите правила…

Спорът между съда и адвокатите

СРС осигурява бланки за молбите на адвокати за достъп до дела без пълномощно       

Спорът между адвокатите и Софийския районен съд (СРС), предизвикан от разпореждането на съдебния администратор да се изисква от адвокатите да…

Аргументите на столичните адвокати срещу новите правила за достъп до граждански дела в СРС

Софийската адвокатска колегия (САК) реагира остро срещу разпореждането на съдебния администратор на Софийския районен съд (СРС) адвокатите да пишат молби,…

Адвокати в писмо до ВСС и МП: Да се въведат единни правила за достъп до делата

Съдилища отказват да изпращат протоколи от заседания по имейл, твърди адвокат Емил Георгиев

Адвокати от цялата страна настояват Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието да въведат единни правила за електронен достъп до…