Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданска колегия

Обявиха конкурс за 13 места в Гражданската колегия на ВКС

Очаква се и конкурс за 17 места във Върховния административен съд

Конкурс за повишаване за 13 места в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) обяви днес Съдийската колегия на Висшия…

В тълкувателно решение

ВКС отрече да има противоречива практика за отрицателните установителни искове на съсобственици

Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отклони искането на върховни съдии да постанови тълкувателно решение по въпроса дали съсобственик…

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК

Доколкото при приемането на наследство настъпва наследствено правоприемство и наследникът става собственик на наследствените вещи и титуляр на правата от…