Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

вписване в Търговския регистър

Омбудсманът настоява за законодателно решение

Проблемът „Фирми се регистрират на адрес без знанието на собственика на имота“ е поставен пред парламента

Фирми се регистрират на адрес без собственикът на имота въобще да знае за това и да е съгласен той е…

СЕС решава кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за незаличени лични данни в Търговския регистър

Кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за неимуществени вреди за незаличени лични данни в Търговския регистър – достатъчен ли е…

Търговската колегия на ВКС не видя противоречия в практиката при спирането на вписвания на дружествени бордове

Прието е тълкувателно решение за споровете, свързани с промишлен дизайн

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отклони искането да излезе с тълкувателно решение за това каква проверка дължи съдът,…

Правна дискусия

Критичен анализ на практиката на ВКС относно момента на прекратяване на членственото правоотношение при изключването на съдружник

1. Въведение Нуждите на професията налагат практикуващите адвокати да познават практиката на Върховния касационен съд (ВКС) и да се съобразяват…

Спорът за спирането на вписването на бордове на държавни дружества ще се реши от ВКС

Образувано е тълкувателно дело на Търговската колегия

На споровете за спрените вписвания на новите ръководства на държавни дружества, които текат от лятото на миналата година, ще бъде…