Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Висш прокурорски съвет

съдебна палата

Проектът на нов Закон за съдебната власт:

Смесени състави на ВКС и ВАС ще се произнасят за конкурсите, за които ще има твърди срокове, нови правила за избор на двата съвета и инспектората

Смесени състави на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) да гледат делата за конкурсите на магистрати, Висшият…