Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Висш адвокатски съвет

Заради инфлацията, високите цени и не само

ВАдС предлага значително увеличение на минималните адвокатски хонорари, но за бедни да може да се пада под тях

Равни възнаграждения за представителство по граждански и административни дела, а за спешна правна помощ или в неработни дни ще се плаща двойно

Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на…

Председателят на ВАдС пред министъра на правосъдието:

Големите сделки да се изповядват пред нотариус само с участието на адвокат

Сделките пред нотариус над определен материален интерес да стават само при задължително участие на адвокат за всяка от страните. Тази идея…

Адвокатурата предлага на ВКС нов подход при доказването на пропуснатите ползи

Защо трябва да бъдат изоставени принципните постановки в тълкувателно решение №3/2012 г. на ОСГТК, обяснява Висшият адвокатски съвет

Върховният касационен съд (ВКС) да обяви за загубило сила тълкуването си от 2012 г. за доказването на пропуснатите ползи при…

Адвокатурата събира науката, практиката и законодателя на дискусия за собствеността и нейните ограничения

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) събира водещи представители на науката и практиката и народни представители, за да обсъдят дали след 70…

Адвокатурата до Върховния административен съд:

Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители, полицаите и военните имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата…

В становище до ВКС

ВАдС: Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия, а вземането за такса смет – не

Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия от първи ред, но само ако са начислени за конкретния изпълнителен…