Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

административно правосъдие

Въпроси на тълкуването, свързано с електронното административно правосъдие

Актуалността на електронното правосъдие става все по-интензивна. Въвеждането на електронните технологии в правосъдието има условно казано  две измерения – организационно…

Правителството оттегли искането за външен анализ на административното правосъдие

Правителството оттегли искането за предоставяне на техническа помощ за административното правосъдие от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската…