Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

административен ръководител

Наталия Николова е новият-стар окръжен прокурор на София

Шефът на съда в Мадан оглави районната прокуратура в Смолян

Наталия Николова получи втори мандат като ръководител на Софийската окръжна прокуратура. Прокурорската колегия единодушно ѝ гласува доверие с думите, че…

След няколко неуспешни опита

Сунай Осман получи трети мандат като председател на съд и първи в Момчилград

Районният съд в Кула е с нов-стар ръководител

Трети мандат като административен ръководител получи съдия Сунай Осман. С 8 на 4 гласа днес той беше избран за председател…

Спор в Съдийската колегия

Следва ли ВСС да съобразява натовареността при кариерен бонус на председатели на съдилища

Желанието на председателката на Административен съд-Плевен след края на мандата си да се върне на работа като редови магистрат, но…

ВСС не хареса кандидатите за шефове на районните прокуратури в Девин и Свиленград

Новоизбраният председател на антикорупционната комисия Пламен Георгиев беше едновременно възстановен и освободен като спецпрокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не успя да избере ръководители на районните прокуратури в Девин и Свиленград. И в…

георги ушев

Въпреки че беше обявено за решаване от ВАС

Поредно отлагане на делото за избора на Георги Ушев за шеф на апелативния спецсъд

Произнасянето на съда се чака и заради тълкуването на изключението за назначаване на съдия от по-ниско ниво за началник

Решението по делото за избора на Георги Ушев за председател на Апелативния специализиран наказателен съд отново се отлага във времето.…

ВСС районен съд Лом председател

Единодушно Прокурорската колегия реши

Димитър Николов е новият шеф на Районната прокуратура в Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" оказва силно влияние в района и на нашата работа, каза кандидатът

Единодушно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Димитър Николов за административен ръководител на районната прокуратура в Козлодуй. Той бе…

съдебна палата

Според становище на Съюза на съдиите в България до Конституционния съд:

Магистрат може да бъде административен ръководител само два мандата, не повече

Магистрат може да бъде административен ръководител само два последователни мандата през целия си професионален стаж. Това е становището на Съюза на…

ВСС районен съд Лом председател

Позицията на мнозинството във ВСС

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители само до два

Олга Керелска предложи да изисква прекъсване - преди да заеме трети мандат, магистратът да се яви на конкурс за повишаване и преместване

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е мнението на 11 от членовете на Висшия съдебен…