Към Десктоп версията

Всички статии от Ивайло Василев

Ивайло Василев

Адвокат, доктор по гражданско и семейно право

Адв. д-р Ивайло Василев е част от екипа на Адвокатска кантора "Балабанова и Василев" (http://www.balabanova-vasilev.com/). Той е доктор по гражданско и семейно право, преподавател в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". През 2014 г. е избран за Главен секретар на УС на дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Пловдив, а от 2017 г. е избран за председател на УС на Сдружение „Национален семинарен център „Темида“, които длъжности заема и до сега. От 2017 г. е ръководител на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ. Автор е на монографията "Действие на вписването по българското вещно право" и на научни публикации в периодичните правни издания сп. "Правна мисъл", сп. "Норма", сп. "Общество и право", сп. "Собственост и право", сп. "Търговско и облигационно право", сп. "Studia Iuris" и др. За контакти: i.s.vasilev1@abv.bg, тел.: 0896/ 733 134.

Вижте всички публикации на Ивайло Василев

Относно неравноправните клаузи и правото на банката едностранно да увеличи лихвата по договор за потребителски кредит

Условията за връщане на полученото в заем по договор за потребителски кредит трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени към…

Анализ от д-р Ивайло Василев от ЮФ на ПУ

Противоречива съдебна практика на ВКС по въпроса за добросъвестността на купувача при отговорност за евикция

Предстои ли образуване на тълкувателно дело във ВКС по поставения въпрос?

Анализът е част от съдържанието на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ с автор д-р Ивайло Василев от…

Становище от д-р Ивайло Василев:

Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция

Съдебната ваканция започва на 15 юли, а споровете относно тълкуването на нормата все още продължават.

Статията е посветена на актуалния проблем от практиката, който поставя във фокус въпроса дали нормата на чл. 61, ал. 2…

Проблемът с погасителната давност и (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

Противоречивата съдебна практика на ВКС Статията има за цел да потърси отговор на въпроса дали се считат за валидни предприетите…