Към Десктоп версията

Всички статии от Ивайло Василев

Ивайло Василев

Преподавател в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

Д-р Ивайло Василев е преподавател в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски". През 2014 г. е избран за Главен секретар на УС на дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Пловдив, а от 2017 г. е избран за председател на УС на Сдружение „Национален семинарен център „Темида“, които длъжности заема и до сега. От 2017 г. е ръководител на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ. Автор е на научни публикации в периодичните правни издания сп. "Правна мисъл", сп. "Норма", сп. "Общество и право", сп. "Собственост и право", сп. "Търговско и облигационно право", сп. "Studia Iuris" и др. За контакти: i.s.vasilev1@abv.bg

Вижте всички публикации на Ивайло Василев

Становище от д-р Ивайло Василев:

Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция

Съдебната ваканция започва на 15 юли, а споровете относно тълкуването на нормата все още продължават.

Статията е посветена на актуалния проблем от практиката, който поставя във фокус въпроса дали нормата на чл. 61, ал. 2…

Проблемът с погасителната давност и (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

Противоречивата съдебна практика на ВКС Статията има за цел да потърси отговор на въпроса дали се считат за валидни предприетите…