Към Десктоп версията

Всички статии от Ивайло Василев

Ивайло Василев

Преподавател в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

Ивайло Василев е преподавател по Вещно право и Гражданско право - обща част в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски". През 2014 г. е избран за Главен секретар на УС на дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Пловдив, а от 2017 г. е избран за председател на УС на Сдружение „Национален семинарен център „Темида“, които длъжности заема и до сега. От 2017 г. е ръководител съвместно с доц. д-р Люба Панайотова на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ. Автор е на научни публикации в периодичните правни издания сп. "Правна мисъл", сп. "Норма", сп. "Общество и право", сп. "Търговско и облигационно право", сп. "Studia Iuris" и др. За контакти: i.s.vasilev1@abv.bg

Вижте всички публикации на Ивайло Василев

Проблемът с погасителната давност и (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

Противоречивата съдебна практика на ВКС Статията има за цел да потърси отговор на въпроса дали се считат за валидни предприетите…