Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев упражнява недопустима намеса в работата на съда. Това пишат на Европейската комисия, председателката на парламента Цвета Караянчева и членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Съюза на съдиите.

Повод за писмото на съсловната организация е коментар на Георгиев на преюдициалното запитване, оправено от Софийския градски съд по делото за конфискация на имуществото на мажоритарния собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Ищец по него е ръководената от Георгиев комисия.

ССБ заявява, че се води кампания срещу решението на съдия Катерина Енчева да поиска тълкуване на правото на ЕС от съда в Люксембург, срещу самата нея и срещу съдебната система.

От съсловната организация подчертават, че дали да отправи преюдициално запитване и точно какви въпроси да постави, е от компетентността на съдията. „Механизмът на преюдициалното запитване, предвиден в чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз обезпечава правилното функциониране на системата за съдебно сътрудничество, като от особено значение за тази система е независимостта на националните съдилища (т. 43 от Решение на Съда на ЕС по дело № С-64/2016 г.)“, пише в писмото.

В него се обяснява, че в интервю Пламен Георгиев е коментирал решението за отправяне на преюдициалното запитване, изразявайки своята изненада от него и излагайки факти, които го смущават. „Отбелязвайки, че отправянето на преюдициалното запитване е „право“ на съда, господин Георгиев съвсем еднозначно изразява своята позиция, че това запитване е било ненужно за правилното решаване на делото, че също така ненужно ще го забави и ще затрудни работата на комисията му, както и изразява несъгласие със съдържанието на отправените в запитването въпроси, окачествявайки част от съдържанието им за „невярно“, „откровена лъжа“, „абсурдно твърдение“, преразказват позицията, изразена от Георгиев, от ССБ. И заключават, че „в цялост интервюто внушава, че българският съд е некомпетентен, зависим, обвързан, както и че института на преюдициалното запитване е в тежест на Българската държава, тъй като процедурите много се бавили, а конкретните национални дела били от изключителна важност“.

„Ние считаме, че подобни изказвания поставят под съмнение принципите на които се гради Европейския съюз и върховенството на правото, една тенденция която се наблюдава и при други държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Намираме, че първите крачки към подобен модел вече са направени. Така направените коментари от страна на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество представляват недопустима намеса в работата на съда“, пишат от съсловната организация до ЕК, ВСС и парламентарната шефка.

И напомнят, че освен представител на страна по висящо дело, Пламен Георгиев е шеф на антикорупционната комисия и законът го задължава „да се ръководи от принципите на законност и обективност“.

„В това си качество председателят на КПКОНПИ следва да се въздържа от коментари, засягащи по същество работата на съда и с които подкопава авторитета на съдебната власт. Наличието на такива коментари от страна на висш представител на държавен орган извън системата на съдебната власт винаги застрашава независимостта на съда и създава предпоставки за опорочаването на бъдещите процесуални действия“, заявяват от ССБ.

Те настояват Цвета Караянчева да запознае депутатите с писмото, защото те имат право да контролират дейността на антикорупционната комисия. Освен това заявяват, че Съдийската колегия трябва да реагира на коментарите на Пламен Георгиев за решението на съдия Катерина Енчева да отправи преюдициалното запитване, както и на други публикации по въпроса.

„Адресираме настоящето писмо и до Европейската комисия в качеството й на „пазител на правото на ЕС“. Считаме за недопустимо в страна на ЕС, председателстваща понастоящем и Съвета на Съюза, упражняването от страна на национален съд на правомощието му да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС да бъде коментирано в негативен аспект от страна на висш представител на държавната власт и да става обект на злонамерени медийни атаки, непоследвани от съответна реакция от страна официални държавни органи“, обясняват от организацията. И призовават за реакция от страна на ЕК.

7
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Пешо
Пешо
04 април 2018 17:08
Гост

Те депутатите имат право да контролират всеки, освен себе си.

Анонимен
Анонимен
04 април 2018 17:06
Гост

Откога представляващия ищеца, няма право на мнение по движението на делото.
Пак имитация на дейност…

Анонимен
Анонимен
04 април 2018 16:52
Гост

Защо пък да е недопустимо?

Анонимен
Анонимен
04 април 2018 16:52
Гост

Няма ли кой да сложи намордник на Пламен Георгиев. Съвсем се самозабрави.

Обезверен
Обезверен
04 април 2018 16:37
Гост

Проблемът е, че и това писмо ще отиде в някое чекмедже, все едно никога не се е появявало.

кака
кака
04 април 2018 16:28
Гост

Не стига, че е толкова трудно да накараш някой съдия да отправи запитване, ами сега и това

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
04 април 2018 18:43
Регистриран

,Нещо повече – съдияна , когато не е убеден каква правна норма от националното право да приложи, която, от своя страна следва да не противоречи на Европейска валидна норма, защото тя се прилага с приоритет, ВИНАГИ отправя запитване . Но всеки има право на гледна точка – просто не следва да приемаме нещата ЛИЧНО.А на тази съдийка поклон-не се страхувайте от нищо-всички Ви закриляме с добрата си мисъл.Благодаря.