Изпитът за юридическа правоспособност тази година да не се провежда през октомври, а през ноември. Това предлага министърът на правосъдието Десислава Ахладова.

Причината за това е, че заради пандемията от COVID-19 държавният изпит по публичноправни науки беше отложен и вместо през ноември 2020 г., се проведе през януари 2021 г.

Това означава, че завършилите, които са подали заявление за стаж до 15 февруари, ще могат да го започнат най-рано от 1 март 2021 г. и така шестте месеца ще изтекат на 1 септември 2021 г. или по-късно. Същевременно по наредба заявлението за явяване на изпит за правоспособност се подава най-късно до края на август, а към този момент няма да е приключил задължителният стаж.

„Това прави практически невъзможно явяването на изпита през месец октомври 2021 г. на стажант-юристите, започнали стажа си през месец март 2021 г.“, обяснява Ахладова в мотивите към промяната в Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (всички изменения виж тук).

Освен това създаването на публичния регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност след 1990 г., който трябваше да е готов до края на тази година, се отлага с една година.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петрова
Петрова
03 март 2021 16:12
Гост

Доре се мисли за определен кръг лица,но същевременно се прецакват тези, на които стажа приключва март. Те ще трябва да чакат повече от осем месеца, защото по същата логика не могат да се явят през април. Защо не отложите тогава априлския изпит за май.
Най-добре е да се провеждат изпити всяко тримесечие.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 12:34
Гост

Най-добре е да се провежда изпит всеки месец, както беше досега. Логиката за обраното е отсъстваща. Да не говорим за очевидния проблем с адвокатския изпит, за който завършилите стаж през февруари и март ще трябва да чакат повече от година?!

изумен
изумен
03 март 2021 7:01
Гост

Другарки и другари,
преди няколко години изпитът беше всеки месец. Явяваш се когато ти е кеф и удобно,тоест преценяваш си кога са си подадеш документите за следващия месец.
Това е някаква новост за по-редки изпити?

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 11:53
Гост

Това е предвидено в новата наредба за провеждане на стажове за придобиване на юридическа правоспособност. Поредната нелепост в законодателстовото! И без това по-голяма част от завършилите карат фиктивно стажа, понеже няма кой да ги издържа още 6 месеца (а сега и до 11 с отлагането на изпита) и се налага да работят. По време на стажа завършилите не са дори здравно осигурени. Трябва да се мисли по този въпрос, а не за кога да отложат изпита.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 12:37
Гост

Колега, очевидно доста се е мислило по въпроса и това е решението. Ако не разбирате защо, трябва да се анализира за чий интерес и в чия полза се е решило това. Жокер – отговорът не е младите юристи. Ако има съмнение, може да погледнете законопроекта на ВАдвС за въвеждане на допълнителен неплатен стаж от 6 месеца и втори изпит за приемане в адвокаксите колегии.

изпитът пред адвокатурата-връх на свинщината
изпитът пред адвокатурата-връх на свинщината
03 март 2021 6:52
Гост

След като има из пит за провоспособност ередно да отпадне адвокатския изпит, или алтернативно-да се проведе проверовъчен изпит за безизпитно вписаните.
Шест държавни изпита в университета((шест са-има писмен и устен изпит по ППН, ГПН, НПН-и затова изпитите не са три, а шест).
После-още по-държавен изпит пред МП.

И не-адвокатурата не вярва на държавата и решава да проведе наддържавен изпит. ДСъащата аедвокатура ,която една наредба не може да напише-визирам гранд провала с Наредба номер едно-който не я е оспорил, той не е постигнал отмяна на текстове. Една наредба не могант да напишат, а тръгнали изпити да провеждат?

Георги
Георги
04 март 2021 12:50
Гост

Ами, не. Предвид че всички изпити са пародия, а изпитваните са карикатури на студенти и юристи, е редно всички изпити да си останат. Не знам що за човек не може да завърши юридически факултет. А и не знам какъв трябва да е този, който не може да си вземе изпита за правоспособност. Нека не се лъжем, обезценяването на юридическата гилдия е почти стопроцентово.

Анонимен
Анонимен
03 март 2021 2:27
Гост

Хайде, пак министерството си сверява часовника по СУ – било им януари ППН-то… какво ме интересува? Моето пък в провинциалния университет е тази неделя. Какво правим?

отговор
отговор
03 март 2021 6:54
Гост

Ами оспори пред съда акта на министъра за изместване на датата. Имаш и правен интерес, а и ще си пробваш знанията напрактика. Ама няма да посмееш да оспориш-да не би да ти се разсърдят от министерството. Страх лозе пази е казал народът мъдро.

Юрист
Юрист
02 март 2021 20:22
Гост

Слушалката и телефона са готови! Само казвайте кога!

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 18:27
Гост

Пълна глупост е изобщо съществуването на изпит за правоспособност! Нали трябва всички преминали успешно курса си на обучение да са правоспособни!

тъп, излишен изпит
тъп, излишен изпит
03 март 2021 6:58
Гост

Да все едно лекарите, след приключване на обучението им-да се явяват на изпит пред министерството на здравеопаването.
Или все едно архитект да се явява на изпит пред МРРБ.
Или все едно актьор, завършил НАТФИЗ,, да го изпитат още един път пред министерството на културата.
Или все едно след като завършат УНСС, икономинстите да ходят на още един изпит пред министреството на икономиката.
Или все едно завършил педагогическа сп ециалност да ходи на новн изпит пред МОН.

Димо
Димо
02 март 2021 18:08
Гост

Е, за един месец… Не е драма.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 17:02
Гост

Ето, че е драма. Трябваше да е септември месец, после стана октомври, после ноември, а към днешна дата е за декемери. Връх на простотията!

Зина
Зина
02 март 2021 18:03
Гост

Напълно разумно предложение на Десислава Ахладова.

Фани
Фани
02 март 2021 18:06
Гост

Пълни глупости.

OND
OND
02 март 2021 17:46
Гост

Я се случат я не

Аналог
Аналог
02 март 2021 17:45
Гост

Изпити по време на пандемия…

Хари
Хари
02 март 2021 18:04
Гост

Пълен абсурд!

Ananieva
Ananieva
02 март 2021 17:44
Гост

Изпити по никое време

Кнут
Кнут
02 март 2021 17:44
Гост

Айде бе. Айде бе. Празник идва утре, хайде стига… Време е да оставите хората да отмарят, не да ги плашите с…изпити.

Опенхов
Опенхов
02 март 2021 17:43
Гост

Велико решение. Все едно го е взел Чичо Митко

Опенхов
Опенхов
02 март 2021 17:42
Гост

Глупост

Temelko
Temelko
02 март 2021 17:42
Гост

Що? Юли не могат да ги съберат от плажовете ли

ася
ася
02 март 2021 18:07
Гост

Явно всеки си има приоритети.

Лелиева
Лелиева
02 март 2021 17:42
Гост

Бе луди ли са ноември бе ?

Дюлгеров
Дюлгеров
02 март 2021 17:41
Гост

Е ще може ли да се случи? НЕ ми се вярва

dimo
dimo
02 март 2021 18:06
Гост

И на мен също.

Пепов
Пепов
02 март 2021 17:41
Гост

Супер. В пандемията