След два отвода и упреци за „фарс“ и „безпринципни действия“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши девет съдии във Върховния административен съд (ВАС). Те са Славина Владова, Мария Николова, Юлия Тодорова, Люба Петрова, Бранимира Митушева (всички от Административен съд София-град), Хайгухи Бодикян (шеф на АдмС-Хасково), Христо Койчев (АдмС-Варна), Владимир Първанов (АдмС-Сливен) и Емил Димитров (АССО). Всички те бяха класирани на обявените за заемане чрез конкурс девет места във ВАС.

Преди гласуването отвод си направиха председателят на ВАС Георги Чолаков и Атанаска Дишева.

В изказването си Дишева постави под съмнение извършеното класиране в конкурса и заяви, че някои от кандидатите са от дълго време командировани във ВАС, което явно е имало значение при класирането. Тя добави, че е получила множество обаждания от съдии, които са изразили крайното си разочарование от класирането и съобщи, че дори има подадена молба за напускане в резултат на разочарование от конкурса.

Коментарът на Дишева обаче накара някои кадровици да припомнят, че Съдийската колегия е пренаредила класирането в конкурса за Наказателната колегия на Върховния касационен съд, с което преминала една червена линия, което не си е позволял нито един предходен състав на ВСС. Други възразиха, че действията на СК са били потвърдени от ВАС.

Възникналият спор беше определен от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов като фарс. Той заяви, че отводите са безпринципни и не желае да участва в такава дискусия.

След като председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Красимир Шекерджиев докладва резултатите от конкурса с класирането, шефът на ВАС Георги Чолаков заяви, че си прави отвод, макар да няма конкретно законово основание за това. Той обясни, че черпи мотиви за отвода си от законовата забрана председатели на съдилища да участват в съставите на конкурсите комисии. Чолаков добави, че след като ръководителите са изключени от комисиите, това означава, че не следва да се месят и в процедурата по назначаване.

Атанаска Дишева също заяви, че си прави отвод на основание чл. 35, ал. 1 от  ЗСВ (член на съвета не участва в гласуването на решение, когато има други обстоятелства, които пораждат съмнение в безпристрастността). Тя обясни, че познава голяма част от участниците в конкурса, с изключение на някои районни съдии. „Имам лични дългогодишни познанства с някои от тях и имам преки впечатления от работата на всеки, който е работил като административен съдия, не само на класираните, а и на тези под чертата, които скоро ще назначим по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Точно защото ги познавам пряко като административен съдия първо във Варна, а после във ВАС, не съм съгласна с класирането, което е направено от конкурсната комисия. Съществуващата нормативна уредба в ЗСВ не дава възможност за проверка на начина, по който комисията е класирала кандидатите. В по-голямата част от становищата за всеки от кандидатите са изложени изключително и само положителни констатации. От мотивите не е ясно кое е обусловило реда на подреждането на кандидатите“, посочи Атанаска Дишева.

И добави: „Личните ми впечатленията и познанства със съдии обусловиха множество обаждания от колеги, след излизане на класирането – както и от класирането под чертата, така и много по-надолу. Получих и много обаждания от колеги от ВАС, от други съдии, които не са участвали в конкурса. Всички те изразиха учудване и неразбиране от класирането.

Все в резултат на познанството ми имам персонални съображения по отношения на някои от класираните кандидати. Голяма част от тях са командировани във ВАС. Никога не съм одобрявала такъв род кариерно развитие. В конкретния случай това обстоятелство е имало значение при класирането. Голяма част от командированите са в деветте бройки или веднага под чертата и ще бъдат повишени по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ“.

Дишева уточни, че с един от кандидатите е била състудентка (не спомена името, но става дума за Хайгухи Бодикян). Тук тя напомни съображенията си срещу допускането на Бодикян до участие в конкурса – тя не отговаря на законовото изискване за тригодишна уседналост.

Атанаска Дишева каза и че непосредствено под чертата е класирана съпруга на член на ВСС, което също поставя под съмнение нейната обективност в преценката за качествата на кандидата. (Става дума за Таня Дамянова, зам.-шеф на АдмС-Разград, съпруга на члена на Прокурорската колегия Огнян Дамянов.)

Един от кандидатите в конкурса подаде заявление за напускане поради необективността на въпросното класиране, което също създава условия за необективност на моята преценка“, отбеляза Дишева като уточни, че с този човек са в приятелски отношения.

Тя допълни, че познава и членовете на конкурсната комисия (това са Захаринка Димитрова от КАК, съдиите от ВАС Георги Георгиев, Любомира Мотова-Любомирова и Ваня Анчева, както и доц. д-р Юрий Кучев). „Работила съм с тях, с един – в едно отделение и не искам да давам негативна оценка, преценили са съобразно доказателства. Но всички съображения, които изложих, създават убедено субективно усещане у мен, че няма да бъда обективна в гласуването на предложените кандидати“, заключи Дишева.

Съгласна съм с това, че конкурсите в настоящата уредба предполагат и дават възможност за субективност, същото е положението и за ВКС, и за общите съдилища, но такава е правната уредба, за съжаление. Не знам по какъв начин Съдийската колегия би могла да промени това, защото е ясно, че ако няма гарантиран анонимен конкурс, винаги ще има възражения по субективността“, каза на свой ред Даниела Марчева. И добави, че един от основните въпроси е да се гарантира качествен подбор на съдии. Но заяви, че не познава класираните и ще ги подкрепи, защото кадровиците са длъжни да постъпят както ги задължава законът и няма как да откажат по целесъобразност.

Олга Керелска изрази съжалението си за направените отводи, защото Чолаков и Дишева най-добре познават качествата на хората, които работят в системата на административните съдилища.

При положение че и двамата преди време застъпваха становището, че имаме правомощие да ревизираме дейността на конкурсната комисия, днес биха имали възможност да изложат своето становище по същество“, каза Керелска. Тя има предвид решението на Съдийската колегия отпреди няколко месеца, когато в конкурса за Наказателната колегия на Върховния касационен съд, кадровиците пренаредиха класирането, извършено от конкурсната комисия. Казусът стигна до ВАС, който обаче потвърди решението на колегията, като каза, че тя е длъжна само да спазва подреждането, като преценява кой от класираните да бъде повишен и кой не.

Керелска заяви, че отводът на шефа на ВАС не намира опора в закона, защото обстоятелството, че не може да участва в началото на процедурата, не означава, че това е предпоставка да не участва в гласуването на класираните кандидати.

Усещането ми е, че колегата Чолаков много добре знае за отзивите за класираните кандидати, но ми се струва, че бяга от отговорност. В крайна сметка оценката за професионалните качества се извършва от конкурсната комисия, нямам основание да променя позицията си и да не подкрепя извършеното класиране. Но недоволството от конкурсите сред колегите е не само от това, че те са бавни и тромави, а оценките им са отрицателни и защото нямат впечатлението, че конкурсите са обективни, справедливи и дават точна оценка за качествата им. Отговорността за това какви кадри се движат нагоре по йерархията е наша. Всеки от нас контактува със съдии, които изразяват становища по конкурсите и оценката на съсловието е изключително ниска“, каза Керелска.

Красимир Шекерджиев заяви, че има усещането за дежа вю. „Едно от най-срамните неща беше това, което този състав на Съдийската колегия направи с конкурса за Наказателната колегия на ВКС. По неясни съображения, може пък да са били ясни за някои, пренаредихме класирането, игнорирахме работата на конкурсната комисия, която се състоеше от хора, чийто авторитет не е поставян под съмнение. Сега като че ли правим същото. Тази Съдийска колегия се опитва да пресече една червена линия, което никой от предходните състави не е правил толкова грубо. Да пренаредим класиране, извършено от комисия, състояща се само от върховни съдии. Известно ми е решението на ВАС, без значение дали съм съгласен, или не. Наистина ли мислите, че ВСС има компетентност да пренареди класирането?“, каза Шекерджиев.

И  добави: „В момента всички тук, с изключение на г-н Панов и г-н Чолаков, сме по-скоро чиновници. Да оставим класирането и въпросите за повишаване на професионалните съдии. За разлика от повечето от вас, да не кажа от всички, аз съм бил на конкурсите, които са провеждани по сходен начин, в част от тях бях класиран под чертата, в част от тях съм участвал в конкурсната комисия и когато създадоха този безобразен ред, участвах в работни групи и казах, че ще е истинска катастрофа. Да спрем да се месим в работата на конкурсните комисии, съставени от професионални съдии. В конкурса за НК на ВКС познавах 90% от кандидатите, но не ми и хрумна да изразявам предпочитания кой е по-добър и кой по-лош, да не го правим сега и да вървим нататък“.

С обаятелни приказки, проявяваме двоен аршин, заяви Олга Керелска. „Нещата с НК на ВКС се случиха. Сега казваме, че тогава е било грешно и членове на Съдийската колегия, които тогава подкрепиха пренареждането на класирането, сега казват да не постъпваме така и че ще гласуват с оглед действителната законодателна рамка с оглед класирането. Тия неща се забелязват от колегите“, заяви Керелска.

Драгомир Кояджиков защити действията на мнозинството в Съдийската колегия при пренареждането на класирането за НК на ВКС. Той напомни, че решението на кадровиците е било потвърдено от Върховния административен съд, а те са длъжни да изпълняват съдебните решения. „Ай стига, престанете! Никой не е пререшавал класирането, а имаше вътрешно противоречие в оценката на конкурсната комисия и това беше причината да не бъде назначен съдия“, посочи Кояджиков.

Даниела Марчева го подкрепи. Тя заяви, че Съдийската колегия има оперативна самостоятелност да преценява кои кандидати да бъдат повишени, като е задължена само да спазва подреждането, а не и класирането. В подкрепа на тезата си Марчева изтъкна, че пред съда се обжалват решенията на кадровия орган, а не тези на конкурсната комисия, които са част от цялата процедура. Съдийската колегия не е гумен печат – само да утвърждава класирането, каза Марчева.

Боян Магдалинчев, който също беше съдия във ВАС, каза, че ще си направи отвод само при гласуването за Владимир Първанов, с когото са работили в Асоциацията на българските административни съдии.

Председателят на ВКС Лозан Панов се намеси на финала на дискусията като я определи за „фарс“, а отводите нарече „безпринципни“. По думите му с изказванията си членове на СК правят опити да оправдаят предходни свои действия, а той не желае да участва, защото това, което се случва „е безкрайно срамно“. И напусна заседанието.

След това Съдийската колегия повиши класираните кандидати.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 13:09
Гост

Ако става дума за „фарс“, по думите на Панов, да очакваме ли той и негови колеги да застанат облечени в тоги на стълбите пред Съдебна палата?! Ами, „не на страха“ ще има ли? Ако при конкурса за НК на ВКС е била премината „червена линия“, някой ще поиска ли ЕК / ЕП и …да вземат отношение? А какво ли мислят по въпроса въпроса Христо Иванов, Радан Кънев, Куцкова и с’ие?

Йоланта
Йоланта
07 октомври 2020 9:47
Гост

Прави впечатление, че във форума има или платени тролове, или някакъв софтуер, който в постовете, в които се споменават имената на Панов и Дишева, бълват нереално много плюсове в тяхна полза.
Либералите и тяхната стратегия за овладяване на масите винаги е била чрез социалните мрежи. Затова и неудоеха им е закономерност.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 10:59
Гост

Прави впечатление, че някои хора не си пият хапчетата

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 11:41
Гост

Платените тролове са на щат към кафявите „медии“ на Пеевски, който овладя почти целия медиен пазар, и очевидно много се дразни, че все още има независими гласове, както на юристите в този форум. Така, че може би по-добре е да не прахосвате времето си тук, защото правната общност у нас оценява усилията на Панов за запазване на независимостта на съдебната система и не пести критики по адрес на Гешев, който я използва, за да угоди на „обръчите от фирми“. Вместо това може да се развихрите в един кафяво-„правен“ сайт, за който Гешев е най-голямата радост, а за Панов нормативът е… Покажи целия коментар »

мислещ
мислещ
07 октомври 2020 15:19
Гост

Колегата над мен добре описва ситуацията, в този сайт ясно си личи намесата на трол/ове, но мислещите колеги много добре успяват да идентифицират тези, на които тук не им е „мястото“

Пираня
Пираня
06 октомври 2020 18:24
Гост

Бодикян във ВАС ???? Дъното не само е ударено , но и е пробито километри надолу …..

Акула
Акула
07 октомври 2020 9:34
Гост

10 години от стажа на Бодикян са майчинства, неплатен отпуск и несбъднати надежди!Срам!

бодикянчо
бодикянчо
07 октомври 2020 11:48
Гост

Х. Бодикян беше най-слабия съдия в СГС, когато беше поръчково командирована и след това безславно откомандирована. Значи плявата на СГС захранва ВАС.

Калчева
Калчева
06 октомври 2020 17:15
Гост

Така е, конкурсите са фарс, пълен фарс! Или по-скоро трагедия, от древногръцките. Само че защо СЕГА такъв двоен аршин- не са фарс във ВКС, но са фарс във ВАС ?!
Да видим дали Лозан ще излезе така принципен и за конкурса за ВКС, отделните колегии.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 17:54
Гост

Панов е един от малкото останали членове на ВСС с принципи. Повечето защитават интереси, а прокурорската колегия гласува ан-блок като в Северна Корея.

Пролет
Пролет
06 октомври 2020 21:06
Гост

Вие със сигурност не сте магистрат и минавате само случайно в този форум. Иначе няма как да твърдите това за Панов и принципите. Палячо. Което е много жалко, защото подкопава вярата на останалите. Бих казал, че в този смисъл дори е по-вреден от Каскета.

Есен
Есен
07 октомври 2020 9:30
Гост

Аз пък съм магистрат и всички други магистрати, с които общувам ежедневно, са на същото мнение, а именно, че председателят на ВКС е един от малкото принципни хора на висок пост в системата и защитава нейната не зависимост, вместо самият той да е изпаднал в зависимост, както повечето членове на ВСС. Вярата и надеждата ни за запазване независимостта на системата е свързана именно с хора като него.

Йоланта
Йоланта
07 октомври 2020 9:42
Гост

Не вярвам да сте магистрат при демонстрираната неграмотност в написаното от Вас.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
07 октомври 2020 19:18
Регистриран

ПОДКРЕПЯМ ТЕ , ТЪЙ КАТО ЛИЧНО ПОЗНАВАМ ЛОЗАН ПАНОВ ПРИНЦИПЕНН ЧОВЕК ДО ПОЛУДА. ВАС ОБАЧЕ, УДРЯ ДЪНОТО ОСОБЕНО СЪС СЪДИИТЕ ОТ АССГ , КАТО ЩЕ СПОДЕЛЯ ,ЧЕ ЛЮБА ПЕТРОВА ТРЯБВА ДА Й СЕ ПРОЧЕТАТ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ И ЩЕ СЕ НАПРАВИ ИЗВОД ЗА НЕКАДЪРНОСТТА Й.

Юрист
Юрист
06 октомври 2020 15:59
Гост

Нови калинки с правен и умствен капацитет, съпоставим с този на Главния каскетолог, биват удобно намествани във ВАС, където да гарантират на властта, че каквито и магарии да прави, последствия няма да има. Добре, че са такива като Лозан Панов в прав текст да кажат, че това е фарс. Защо е фарс Дишева много добре им е обяснила.

.....
.....
06 октомври 2020 15:58
Гост

Че конкурса е нагласен – нагласен е, две мнения няма. Така е по всички конкурси за ВКС и ВАС. Но за пореден път Дишева и Лозан проявяват пълна безпринципност. Когато спечелилите конкурса кандидати им харесват и са от ССБ мълчат и натискат копче „ЗА“. А когато са от другия лагер почват да мрънкат и да се самоотвеждат или напускат, както е станало днес. Нагласихте много конкурси, редно е поне веднъж да не са вашите хора.

Пролет
Пролет
06 октомври 2020 13:55
Гост

Дишева защо не се отведе със същите мотиви и за ВКС? Защото фактите са напълно идентични.
А Лозан с неговото театралничене е нелеп, дори вече не е смешно.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:19
Гост

Категорично не съм ОК с това да се държат по такъв начини да се правят махленски циркове на такова високо ниво

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:19
Гост

Въпреки, че това са умни хора, явно се вижда, че и те вътрешно се държат, като хамали

Никой
Никой
06 октомври 2020 15:55
Гост

Не бих отишъл чак толкова далеч да ги нарека умни, по скоро образовани. (разбира се има 2-3 изключения)

Цветков
Цветков
06 октомври 2020 13:18
Гост

Не им прави чест. Просто не им прави

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:18
Гост

Твърдо против подобни изпълнения съм

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:15
Гост

Да вземат да се засрамят. Съда стана пародия

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:15
Гост

Егати позора с тия отводи

Лозан
Лозан
06 октомври 2020 13:15
Гост

Напълно подкрепям Панов, че отводите са безпринципни.

Принцип@лист
Принцип@лист
06 октомври 2020 13:16
Гост

А той пък е много принципен! Особено когато му се задават въпроси и той напуска заседанията.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:15
Гост

Отново циркове. В тая държава ако няма циркове при някакъв избор, какъвто и да било, просто няма да сме ние. Явно ни е народо психология

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:14
Гост

Подкрепям много действията им

Филип
Филип
06 октомври 2020 13:14
Гост

СК на ВСС не за първи път преминава червената линия.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:14
Гост

Пълна излагация.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:13
Гост

Не ги ли е срам

Николай
Николай
06 октомври 2020 13:18
Гост

Те нямат такъв усет. За кой ли път правят гаф.

Анчо
Анчо
06 октомври 2020 13:11
Гост

Отводът на Георги Чолаков и Атанаска Дишева въобще не им прави чест.

Стефан
Стефан
06 октомври 2020 13:13
Гост

Защо? Дишева е абсолютно права за кандидатите, които са от дълго време командировани във ВАС

Ваня
Ваня
06 октомври 2020 13:32
Гост

А защо тогава не беше против кандидатите, които от години са командировани във ВКС, които ги класират на конкурсите? Хайде стига с този двоен стандарт!!

двойни стандарти
двойни стандарти
06 октомври 2020 14:22
Гост

То и в момента тече конкурс във ВКС за 4 места в ТК. Неофициалното класиране отдавна е направено. Местата се заемат само от командировани. Този път обаче като гледам нагласите на колегите и сриващия се авторитет на ТК ще има обжалване до дупка.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 13:11
Гост

Много се радвам за Хайгухи Бодикян. Въпреки, че ще липсва на АдмС-Хасково.

ВАС
ВАС
06 октомври 2020 17:15
Гост

Боже прибери си вересиите.