С 13 на 1 гласа Съдийската колегия реши да поиска от правителството да оттегли искането си за извършване на функционален анализ на системата да административните съдилища. Против беше само председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков докладва решението на Пленума на съда, както и становищата на административните съдилища, с които всички изразяват подкрепата си за оттегляне на искането като най-сериозното им опасение е, че след извършването на такъв анализ ще бъдат закрити съдилища.

Той посочи, че на 19 февруари 2018 г. е проведена среща между ръководството на ВАС и представители на Службата за подкрепа на структурните реформи, на която са обсъдени организационни въпроси за предмета и обхвата на предстоящия функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища. Ръководството на ВАС е изразило категорична позиция, че структурна реформа в системата на административните съдилища не е необходима и би била изключително вредна за бързината качеството и ефективността на българското административно правораздаване, което е едно от водещите в Европейския съюз. Било посочено още, че единствените необходими мерки са свързани с намаляване натовареността на съдиите, което е възможно чрез законодателни промени в родовата и местната подсъдност на административните дела.

Представителите на службата били информирани и за извършените анализи в сферата на административното правораздаване, реализирани със средства от структурните фондове на ЕС.

Чолаков днес напомни, че Конституционният съд наскоро даде възможност на законодателя да промени част от подсъдността, което ще помогне за равномерното натоварване на административните съдилища. Освен това, отбеляза шефът на ВАС, следващата седмица правната комисия на Народното събрание ще обсъди на второ четене проекта за промени в АПК, с част от които също се очаква административните съдилища да бъдат равномерно натоварени. Става дума за промени, които касаят промяната на подсъдността – тя да е по местоживеене на жалбоподателя, а не по седалището на органа, срещу когото е жалбата. По този начин, продължи Чолаков, концентрацията на данъчните дела няма да е само в пет съдилища, а и други вече ще разглеждат този род дела. Поясни още, че Пленумът на ВАС е обсъдил всяко едно предложение и е взел становище по него.

Имаме възможност да преодолеем неравномерното натоварване и без този анализ, заключи Георги Чолаков.

Олга Керелска го попита дали оказването на техническата помощ от Службата за структурни реформи към ЕК е за сметка на държавния бюджет или европейския и дали се предвиждат и други мерки за разтоварване.

Чолаков отговори, че не е за сметка на България. Обясни, че депутатите са чакали решението на Конституционния съд преди да обсъдят на второ четене промените в АПК. Сега вече е ясно, че подсъдността на някои видове дела може да бъде свалена, само определени са задължителни за ВАС, другите са въпрос на законодателно решение, заяви Чолаков.

Добави, че административните съдии са не по-малко натоварени от районните, имат по 18-19 дела на месец. Очаква се натовареността да нарасне още. Напомни, че миналата седмица е разговарял с депутати от всички парламентарно представени партии по въпроса за натовареността и анализа, за да може по този начин „да обозначим този проблем“.

В подкрепа на оттеглянето на искането за външен анализ се изказаха и Атанаска Дишева, Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров и Олга Керелска.

„Ще се изкажа образно. Когато не съществуваха административните съдилища, делата се гледаха в отделения, които се приемаха като доведеното дете, като някаква странична допълнителна дейност в правораздаването. Системата на административните съдилища има място в българската правна система, доказала се е през последните 10 години. Ако ги сравняваме с окръжните, административните съдилища са по-високо натоварени. Нека напомня, че те гледат както първоинстанционни, така и касационни производства“, заяви Атанаска Дишева.

Тя поясни, че би подкрепила идея за извършването на функционален анализ и структурна реформа на съдилищата, но не е съгласна той да се налага само на административните съдилища. Подобна теза лансира и председателят на правната комисия Данаил Кирилов миналата седмица, който каза, че или ще се иска техническа помощ и за наказателните, и за административните съдилища, или няма да се иска каквато и да било.

Севдалин Мавров също заяви, че ще подкрепи предложението на Георги Чолаков. По думите му не е необходим функционален анализ, защото отдавна е отминал и е бил решен въпросът трябва ли да съществуват административните съдилища. И според него делата на административните съдилища ще се увеличават, освен това гражданите вече са свикнали и знаят, че има орган, който може да защити правата им, защото колкото и да се говори за реформа на администрацията, тя години не се осъществява.

На свой ред Боян Магдалинчев припомни, че е участвал в изготвянето на АПК и в дълбочина познава проблемите на административното правосъдие. След създаването на административните съдилища, каза той, качеството на правораздаването се е подобрило драстично. Докато делата бяха в отделенията на общите съдилища, бяха някак неглижирани, каза още Магдалинчев.

„10 години след създаването им да се изготвя функционален анализ и да се подлагат под съмнение административните съдилища… не мога да проумея кое налага това, какви са целите и помислите“, запита се Магдалинчев.

Олга Керелска също подчерта, че натовареността на административните съдилища се увеличава, а освен това може да има преразпределение на дела след решението на Конституционния съд. Тя предложи да се даде време, за да се види как ще проработят промените, които ще бъдат направени. Но напомни, че старите демокрации са започнали вече реформи. Даде за пример Португалия и Швеция, където първоинстанционните съдилища са сведени до 13. Налага се някаква реформа и този въпрос стои пред нас, но той трябва да се реши за цялата съдебна система, заключи Керелска.

Само председателят на ВКС Лозан Панов се обяви против оттеглянето на искането за извършване на външен анализ. Той припомни, че предишният състав на СК на ВСС първоначално взе решение да поиска такъв, после промени позицията си. И двата пъти той самият е гласувал в подкрепа на функционалния анализ.

Каза още, че техническата помощ не обхваща само предложения за структурни реформи, но дава и много други идеи.

Според него обаче решението да се поиска оттегляне вече е взето, особено „с този уникален политически консенсус“, който видял в правната комисия миналата седмица. Той определи като проява на отношение изказването на Данаил Кирилов, че или ще има анализ за наказателното и административното правораздаване, или никакъв.

Почти цялата колегия обаче подкрепи председателя на ВАС.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
08 май 2018 14:27
Гост

Тоя Административнопроцесуален кодекс май няма да го променят скоро.

Anonimen
Anonimen
08 май 2018 14:24
Гост

И какво като бъдат закрити съдилища. Явно просто не са нужни.

5-ко
5-ко
08 май 2018 14:24
Гост

Гарван гарвану око не вади.

4avdar
4avdar
08 май 2018 14:23
Гост

Браво г-н Панов. Не на страха. Винаги съм се възхищавал на смелостта Ви и отстояването на лично мнение.