Бившата съдийка Румяна Ченалова е оправдана за длъжностно престъпление при разглеждане на търговско дело, защото съдът е преценил, че е допуснала неумишлена грешка, резултат от недоглеждане. Това става ясно от мотивите (виж тук) на състава на Специализирания наказателен съд с председател и докладчик Николай Димитров, с които преди 3 месеца Ченалова беше оправдана по основните обвинения, а за документно престъпление не беше наказана заради изтекла давност.

Разследването срещу нея започна преди 5 години, като според прокуратурата длъжностните и документни престъпления са извършени, докато Ченалова е гледала дело по искова молба на „ОЕТ – Обединени Енергийни търговци“ ЕООД срещу НЕК.

Става дума за 14 отделни деяния, с които Ченалова нарушила Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с цел да набави облага за ОЕТ. Прокуратурата твърди, че съдийката не е видяла нередностите в исковата молба на ОЕТ, а по нея не били платени дължими държавни такси за над 434 000 лева. За НЕК настъпили вредни последици от направените запори, а облагата на ОЕТ са неплатените държавни такси. Документното престъпление е свързано със същото дело, тъй като Ченалова е обвинена, че е поправяла протокол по него, в който грешно допълнила, че ищецът ОЕТ е представил преводно нареждане и е констатирана идентичността му с приложено по делото копие от документа.

Бившата съдийка беше призната за виновна само за документното престъпление с поправката на протокола, че е представено едно преводно нареждане от ОЕТ. Според съда деянието е било умишлено, защото Ченалова не е уведомила съдебния секретар за поправката, който по традиция в такъв случай изслушвал записа от предходното заседание. Съдия Димитров пише, че Ченалова е съзнавала, че оригиналът на този превод не е бил представен от ищеца по делото и не е извършила съпоставка с копието.

„Не се касае за грешка или заблуда относно извършените действия в предходното съдебно заседание, които да изключат умисъла, а за целенасочен акт на създаване на съдебен документ, който обективира неверни обстоятелства, с цел да бъде използван като доказателство за същите обстоятелства и изявления. Предвид на горните обстоятелства следва са се приеме, че с това си поведение подсъдимата умишлено е нарушила служебните си задължения и същото не се е дължало на грешка при изпълнение на функциите ѝ като съдия. Това води и до извода, че тази част от инкриминираните действия на подсъдимата Румяна Ченалова, не се покриват от функционалния ѝ имунитет като магистрат и за същото следва да носи наказателна отговорност“, се казва в мотивите към присъдата. Според съда обаче това невярно документиране е маловажен случай, защото не е довело до вреди – въпросното платежно нареждане не е било единствено доказателство за евентуалното уважаване на иска, тъй като по делото са извършени и експертизи, мотивира се съдът. В такъв случай наказанието е само до 1 година затвор или пробация, а за такова престъпление давността е само 4 години и половина и тя е изтекла, тъй като деянието е отпреди 7 години.

Съдът е приел за доказано също, че по делото не е била платена още в началото дължимата държавна такса от близо 260 000 лева, за което на Ченалова също беше повдигнато обвинение. Според прокуратурата по този начин тя е нарушила служебните си задължения за безпристрастно разглеждане на делото (чл. 8 от ЗСВ и чл. 9 от ГПК) и не изпълнила задължението си да съобщи на ищеца за нередовност на исковата молба и да му даде срок да я отстрани преди да разгледа делото.

В мотивите на съда се казва, че така и не са събрани доказателства за връзки на Ченалова с ОЕТ, от които да се изведе извод за възможни умишлени нейни действия в полза на ищеца. Съдия Димитров се доверява и на обясненията на Ченалова, според които тя е допуснала грешка.

„От тези части на обясненията се установява, че нарушенията и неизпълнението на служебните задължения допуснато от подсъдимата, се е дължало на недоглеждане и на предоверяване на соченото в исковата молба, че към същата е приложен и документ за платена държавна такса. Предвид на установеното, настоящия съдебен състав, приема, че тази група нарушения и неизпълнение на служебни задължения свързани с държавната такса са допуснати от подсъдимата поради грешка, а не умишлено, предвид на което същите не могат да обусловят и възникване на наказателна отговорност за конкретния магистрат, в случая подсъдимата“, пише още в мотивите на съда.

В тях съдия Димитров подчертава, че не вижда нарушение на ЗСВ за еднакво прилагане на закона спрямо всички, тъй като по делото нямало доказателства за привилегировано положение на ОЕТ в търговския спор. Съдът отбелязва, че това търговско дело е било гледано по обичайния за Ченалова начин, без да има данни за някакъв различен подход – приоритетно насрочване и умишлени нарушения в полза на ищеца. Затова и нямало основания Ченалова да бъде осъдена за длъжностно престъпление. Съдът не приема за доказано и настъпването на значителни вредни последици от неплатената държавна такса, тъй като прокуратурата не е представила доказателства за пряка връзка между двете.

„Съдът не може да изходи от съждението, че щом един правоприлагащ орган е приложил неправилно материалния или процесуалния закон, то неминуемо е целял да увреди и/или облагодетелства, и то тенденциозно, някое лице, в случая търговско дружество. Доколкото по делото изначално липсват доказателства за тези обстоятелства, не може да се направи извод за наличието на прекия умисъл и специалната цел, предвидени в субективната страна на деянието по чл. 282 от НК“, мотивира се съдия Димитров.

Ченалова е обвинена и за това, че по делото ОЕТ не е платила и допълнителна държавна такса след увеличаване на иска срещу НЕК, за което съдът също я оправдава, като посочва, че тя е издала разпореждане ищецът да представи в 7-дневен срок документ за плащането. След като това не било сторено, тя не се произнесла по искането за увеличаване на иска и това било сторено едва от следващия съдия-докладчик, когато таксата вече била платена. Според съда Ченалова не е извършила и останалите нарушения, за които прокуратурата я обвини.

Присъдата обаче не е окончателна и може да бъде протестирана пред Апелативния специализиран наказателен съд.

Румяна Ченалова беше окончателно освободена от съдебната система миналата година, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Висшия съдебен съвет за уволнението ѝ от ноември 2015 г. Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано по предложение на тогавашния правосъден министър Христо Иванов и се отнасяше до четири групи нарушения – забавяне на производство, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Те бяха открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил назначен за временен синдик на няколко дружества, за които има образувани дела за несъстоятелност, а докладчик по тях е била Ченалова. Предложението за дисциплинарка се базираше и на проверка по сигнал на ОББ по повод на действията на Ченалова по четири търговски дела.

Проблемите на Ченалова започнаха през 2015 г., когато тогавашният френски посланик Ксавие Лапер дьо Кабан заговори за „гнилите ябълки“ в съдебната система на България. Тогава той обвини съдийката в корупция във връзка с гледаното от нея дело за несъстоятелност на две дъщерни дружества на френския дистрибутор „Белведере“.

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кака
Кака
15 септември 2021 13:02
Гост

Черпя по едно summer wine.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 10:58
Гост

А Крънчева кога? И тя прави много „неволни грешки“!

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 10:42
Гост

Документно престъпление извършено от съдия – маловажен случай, а за тия с гайдите – цялата строгост на закона.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 8:52
Гост

Да беше само недоглеждането за държавната такса или това за което изпищя френският посланик… http://judicialreports.bg/2013/04/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D1%81-%D1%82%D0%B0/ Съмненията около магистрата се трупат 02-04-2013; категория: дела, новини; автор: galina.girginova; Името на съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд протича в разговори, записани със Специални разузнавателни средства, приложени като доказателства по вече приключилото дело срещу бившия прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора С. П., научи “Съдебни репортажи” от достоверен източник, запознат с процеса. От записите става ясно, че по времето, в което съдийката e адвокат в Стара Загора, кантората й доста често е посещавана от магистрати, а разговорите помежду им се въртели около различни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 0:35
Гост

Съдията Румяна Ченалова я познавам отлично – аз съм топ-адвокат, навремето спря заседанието – издърпа ме и вика – осъзнаваш ли – губиш делото така и гардира.

Железен тип, жалко за провалените й дни, това очаква и други съдии.

Поръчково от начало – до край, съдия не се пипа има други инстанции.

Франсетата нали си спомнят някои събития, както и да е.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 10:56
Гост

Аз съм по-топ от теб

Ad nauseam
Ad nauseam
14 септември 2021 22:15
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 18:37
Гост

Значи, наречената от френския посланик „гнила ябълка“ е допуснала нарушение и неизпълнение на служебните задължения, но това било неволна грешка, а не било умишлено… Иначе не се спря да дава съвети, как следвало да се реформира съдебната система, макар да не е направила елементарна проверка за внасянето на държавната такса по дело, после, ако правилно съм разбрал, пак нещо с документа за таксата в протокола вписала, а дали е умишлено или не само тя си знае.

ВАС 14390/2019
ВАС 14390/2019
14 септември 2021 18:26
Гост

Добре, че Ченалова беше уволнена, та да се спре да греши поради предоверяване. … нарушенията са безспорно установени от обективна и субективна страна, като нивото на морално – етична съзнателност, очаквано е по – завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването и може да се очаква от магистратите да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия (професионални и извънслужебни) едни по – високи критерии, професионални и морално – етични. Безспорно е, че извършените действия, респективно бездействия от съдия Ченалова, далеч не покриват тези норми, а дори и общоприетите морално –… Покажи целия коментар »

Отвратен
Отвратен
14 септември 2021 18:16
Гост

Грешка за стотици хиляди, а когато обикновения човек не плати 50 лв. държавна такса там не грешат.

Филип
Филип
14 септември 2021 12:14
Гост

А дали наистина невярното документиране е маловажен случай?

Пламен
Пламен
14 септември 2021 12:15
Гост

Гнили ябълки, ейййй.. .

Петя
Петя
14 септември 2021 12:57
Гост

За този измислен съд- явно да.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 18:19
Гост

И то извършено от съдия…

мнение
мнение
14 септември 2021 10:34
Гост

този специализиран съд е едно голямо нищо, поредната бездънна яма за държанки държавни служители от многото сътворени правни факултети на държавна службица, които да вземат парите на данъкоплатеца. Но така или иначе, и преди и сега, е все едно и също. Тоест, с или без тези спец институции, все същата кочина. Ако има сигнал за домашто насилие, кражба, побой, измами с имоти-мълчание, разследване никакво, на никой не му дреме на шапката. Нито на прокурор, нито на полицай. Ако обаче има нещо срещу големи бизнесмени, които властта не иска или по някакъв начин иска да им отмъсти, да ги отстрани и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 10:45
Гост

Изразявай се по-сбито бе човек!

незапознат
незапознат
14 септември 2021 10:32
Гост

Брей, брей, и как така съдът по уволнението на Ченалова съзря, че тя много добре познава закона, но го прилага избирателно, а пък точно наказателния съд не го видя туй нещо! Сам паднал по стълбите, и така 14 пъти!

Пламен
Пламен
14 септември 2021 12:06
Гост

Поредното доказателство, че този съд е за закриване.

Ad nauseam
Ad nauseam
14 септември 2021 22:18
Гост

Само този ли бре каун?

А не са ли всички съдии и прокурори за УВО 2022?

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 10:11
Гост

Мотиви към присъда като за колега и приятел. Може и да е развързала кесията, тя знае как стават тези неща…..

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 9:51
Гост

Ченалова- Президент!

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 9:03
Гост

Пази Боже!

Яд, яд
Яд, яд
14 септември 2021 8:34
Гост

Трябваше да закрият соецсъда

Бай Ганьо
Бай Ганьо
14 септември 2021 21:28
Гост

Нахака ли ви го учиндолския с 200?!?
Утре пак гласувайте за него,ахахаха.р

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 8:32
Гост

Колко време продължи това дело и не е ли това причината за изтичането на давността

OMG
OMG
14 септември 2021 8:19
Гост

Oстаналото останало недоказано. А дали някой си е правил труда усърдно да го докаже, или по стар обичай важното е обвинението, а после – всички сме в един кюп и не бива много да се търсим, че ще се хванем.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 8:30
Гост

Това е реторичен въпрос, нали

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 8:19
Гост

Когато и да я арестуват тази- все ще е късно. Дори само заради Соло. А там парите са трохи в сравнение с пазара, който отвори тази боркиня в търговските дела. Тези дела дето не ги разпределяше шефа на търговско, а Б. Желявска- за да не стават грешки. Та така…..

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 8:17
Гост

Грешка за 260 000 лева, интересно…

Стоил
Стоил
14 септември 2021 12:10
Гост

Да им имам мотивите на тези. А иначе- за кокошка няма прошка.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 8:15
Гост

Не че я защитавам, но решението на ВАС за уволнението беше по целесъобразност, не по законосъобразност, имайки предвид тълкувателната практика на съда. Защото едно от предложенията за уволнение беше на министъра, другите на членове на ВСС, като всички бяха обединени. И ВАС доста йезуитски разтълкува решението по т.д. 7 от 2015

нагледно
нагледно
14 септември 2021 8:06
Гост

Eй, миличката, разсеяла се и хоп! То тъй става или давността изтича. Как се отърва тази емблема на корупцията в СГС – виждате нагледно

дългопаметен
дългопаметен
14 септември 2021 8:08
Гост

за мен остава загадка как тази жена се превърна от гнила ябълка в медиен герой и коментатор. как стана така, че се забрави за какво беше уволнена и как французите и ОББ бяха пропищяли от нейните дерибейства. много кратка памет имаме

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
14 септември 2021 8:24
Гост

Дори май се опита да се представи като протестърка и доколкото помня се нареди в някакви листи на последните избори. Да видим сега дали някой няма да я припознае и като кандидат за президент. Аз лично я виждам като вице на Сашо Апашо.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2021 18:20
Гост

В листите на Възраждане, ще реформира съдебната система и ще се бори с корупцията, даже написала законопроект за промени в ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2021 11:31
Гост

Да, вместо като я видят да дърпат шалтера на телевизора, те даже я и цитират.