Междуведомствено звено ще извършва мониторинг на оперативни дела, преписки и досъдебни производства за разпространение на наркотици, трафик на хора и незаконната миграция. Целта му е да подпомага разследванията, да събира и анализира информация за организирани престъпни групи и лица, свързани с въпросните престъпни деяния, за да приключват делата своевременно, съобщиха от държавното обвинение.

Днес и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов подписаха заповед за създаването на специализираното звено. В него ще участват обвинители от Върховната касационна прокуратура и служители от главните дирекции „Национална полиция“ и „Борба с организираната престъпност“.

Всеки месец звеното ще представя доклади за резултатите от дейността си на главния прокурор и на вътрешния министър. „Целта е изготвянето на оценка на наличните данни, осъществяването на мониторинг и подобряване ефективността на работата на прокуратурата и МВР. Контролът по ръководството и координацията на съвместното звено са възложени на заместник главния прокурор при ВКП Мария Павлова и на главния секретар на МВР Петър Тодоров“, уточниха от държавното обвинение.

От там добавиха, че с оглед превенция срещу разпространението на наркотици, със съдействието на образователното министерство ще се организират разяснителни дискусии, срещи и обучения с ученици, учители, родители и представители на охранителни фирми, отговарящи за сигурността в училищата, за вредите от употребата на наркотици и тенденциите при тяхното разпространение. Участниците ще бъдат запознавани и с предвидената наказателна отговорност и санкциите, съгласно законодателството.