Само ден след като след като бяха обнародвани промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се създава новата фигура на прокурор, който ще разследва главния прокурор и заместниците му президентът Румен Радев сезира Конституционния съд (КС) за част от разпоредбите (пълния текст на искането виж тук).

Пред КС той развива аргументите за противоконституционност на оспорените разпоредби, които изложи на 10 февруари, когато наложи вето на промените. Общо атакуваните от него текстове са пет – чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2 и чл. 411а, ал. 4 от НПК (относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“) и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ.

Нито една от оспорените разпоредби не се отнася до реда за избирането на новия прокурор, а са свързани с това, че актовете му са изключени от вътрешен контрол в прокуратурата, че той извършва разследването срещу главния прокурор, че делата се гледат в спецсъда, че отказите му да образува досъдебно производство се обжалват в съда. Така се поставя въпросът дали процедурата по избора на първия разследващ главния прокурор трябва да изчака произнасянето на КС, както изисква чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, ако конституционното дело бъде допуснато за разглеждане, или няма пречки Висшият съдебен съвет да я проведе.

В искането си до КС той избира да нарича новата фигура „особен прокурор“.

И заявява: „С въвеждането на фигурата на особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник и с предаването на подсъдността по тези дела изцяло към Специализирания наказателен съд се засягат основни конституционни ценности като независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт, равенството на гражданите пред закона и забраната на извънредните съдилища“.

Според президента част от разпоредбите нарушават принципа за независимост на съдебната власт.

„Оспорените разпоредби от ЗСВ и от НПК обаче излагат главния прокурор, а от- там – и цялата прокурорска институция, на риск от оказване на неправомерно влияние. Като предвижда особен прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник (чл. 194, ал. 6 от НПК) и като предвижда, че неговите действия не подлежат на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на самата прокурорска служба (чл. 46, ал. 8 от НПК и чл. 136, ал. 11 от ЗСВ), законодателят премахва важни гаранции за обективност, всестранност и пълнота на разследването. Понеже задачата на особения прокурор е да разследва престъпления, извършени от конкретно длъжностно лице (главен прокурор или негов заместник), той би бил мотивиран да води разследването точно в определена посока, защото така оправдава смисъла и съществуването на длъжността си. Особеният прокурор обаче, ако е наистина прокурор, трябва да бъде безпристрастен в преценката си и да събира и тези доказателства, които оневиняват конкретното длъжностно лице. В тази хипотеза обаче той рискува да остане без работа, защото длъжността му е да разследва престъпления на конкретни длъжностни лица. Не е случайно, че подобно институционално решение не се открива никъде другаде в държавите членки на Европейския съюз“, пише Радев.

Според него с измененията в НПК е погазен и принципът за равенство на гражданите пред закона, въвеждайки специални изключения за дейността на прокурора, който ще разследва главния – неговите действия няма да подлежат на йерархичен контрол в рамките на прокуратурата, постановените от него откази за образуване на наказателно производство ще подлежат на съдебен контрол, а законоустановените правила за определяне на родовата и местна подсъдност на делата няма да важат и компетентен е винаги Специализиранията наказателен съд.

В искането се сочи, че в случая е нарушена конституционната забрана за създаване на извънредни съдилища. И припомня, че през 2011 г. КС каза, че „специализираните по материя съдилища трябва да се различават от общите съдилища само по предмета си, защото целта на създаването им е да осигури тясна специализация на съдиите чрез разглеждане само на определен вид дела“. След това през 2017 г. подсъдността на спецсъда беше разширена и вече се определя не само от вида на престъпленията, но и от конкретни характеристики на подсъдимите. Сега обаче всички престъпления, извършено от главния прокурор се пращат в спецъсъда.

„Всяка илюзия за предметна специализация на СпНС бива елиминирана. Той се превръща в извънреден съд, а с това се компрометира и независимостта на съдебния контрол над действията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“, заявява Радев.

Той вижда и проблем с чл. 126, ал. 2 от Конституцията, който урежда общия надзор за законност и методическото ръководство, упражнявани от главния прокурор.

„При изключването на особения прокурор от йерархичната система за ръководство и контрол, изградена в националната прокурорска служба, той остава да действа самостоятелно и липсват каквито и да било гаранции срещу произволни действия от негова страна, включително и насочени срещу главния прокурор“, твърди президентът.

КС образува дело и за докладчик по него беше определена Павлина Панова.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
nobody001
nobody001
28 февруари 2021 17:11
Гост

Тонове забавни онлайн игри от едно приложение, което предлага пълно забавление в едно приложение.
Забавлявайте се да играете на мобилния си телефон и кликнете!

https://www.918kissinw.com/avenger98/

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 16:50
Гост

Вето до откат. Едно си баба знае, едно си лае.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 16:52
Гост

A, не бе! Нормативната ни уредба да не е опитно зайче.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 16:42
Гост

Браво на Радев.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 15:25
Гост

Добре е решил да сезира.

Kalinka
Kalinka
24 февруари 2021 15:24
Гост

Да видим какво ще стане

Кнут
Кнут
24 февруари 2021 15:24
Гост

Президента е леко компелскиран ми се струва и се чуди как да врътне нещата така, че от него да зависи нещо

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 15:24
Гост

Това като с изборите. Измести ги с една седмица ма никой не разбра защо. Е така – той да е отгоре

Пенова
Пенова
24 февруари 2021 15:21
Гост

То става ако си в САЩ и това са независими органи един от друг. Ама в малка държава, с Ганьовски екземпляри под път и над път… няма как да се случи. Те всички са хора на някого

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 15:21
Гост

Нищо няма да направи

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 15:20
Гост

Освен да налага безкрайно вето и да сезира съдии, друго май не може да прави

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 16:49
Гост

Нали някой все пак трябва да спре тези безумия.

RisteV
RisteV
24 февруари 2021 15:19
Гост

Ей управлява му се на тоя човек бе. Дайте му да управлява бе.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 16:48
Гост

Напълно прав е в случая.

Гумиран
Гумиран
24 февруари 2021 15:19
Гост

Компелксар