Председателят на Върховния административен съд (ВАС) да може да командирова съдии от районните в административните съдилища. Такова предложение за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) обяви, че ще внесе председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов.

Той съобщи това по време на заседанието на комисията, на което бяха приети на първо четене промени в ЗСВ, внесени от правителството. „За“ тях гласуваха 11 депутати, а шестимата от БСП се въздържаха.

С измененията се дава достъп на Инспектората към ВСС достъп до банковата тайна на онези магистрати, за които се установят несъответствия в декларациите и са дали съгласие той да получи информацията без да се налага да отправя искане за разкриването ѝ до районния съд. Освен това се удължава срокът за извършването на проверката на имуществените декларации на магистратите от три на шест месеца. С предлаганите промени в ЗСВ се ускоряват и конкурсните процедури и тези за избор на административни ръководители. Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията за атестирането и конкурсите към съответната колегия на ВСС да тече от откриване на процедурата с решение на КАК, а не както е в момента – от постъпване на предложение.

Данаил Кирилов каза, че подкрепя тези изменения, които определи като фина настройка и прецизиране след големите промени в ЗСВ през 2016 г. И обяви, че между първо и второ четене ще направи свое предложение за промени в закона. „Пропуснахме въпроса с правомощията по командироването на председателя на ВАС, а именно да може да командирова съдии от районните съдилища“, обясни той. Като посочи, че не вижда пречка това да се прави при положение, че част от районните съдии гледат дела от административен характер.

Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който доскоро беше зам.-председател на ВАС, заяви, че изцяло подкрепя предложението на Кирилов. „Една втора от работата на административните съдилища идва от актовете на районните съдилища, тъй като са касационна инстанция по делата им от административен характер“, каза Магдалинчев. И изтъкна, че административните съдилища са приравнени на окръжни и при необходимост няма откъде да се захранят с кадри освен от районните съдилища. „Това са колеги, които пряко се занимават с такива дела“, каза представляващият ВСС.

Той използва заседанието на правната комисия, за да отправи апел към депутатите. „Време е да се направи нещо за главна дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдието – бройките не достигат, средствата не достигат“, каза Боян Магдалинчев на народните представители. И им обясни, че окабеляването и видеонаблюдението на съдебните сгради по закон са задължение на ГД „Охрана“, но ако ВСС не отпусне средства, то няма как да се случи. Представляващият ВСС каза още, че се налага да се обявяват обществени поръчки за охрана на съдебни сгради при положение, че това по закон трябва да извършва съдебната охрана. „Приемаме вашия апел“, каза Данаил Кирилов. „Много сте прав да апелирате за повече пари за Министерството на правосъдието – не само за ГД „Охрана“, но и за ГД „Изпълнение на наказанията“, каза и Крум Зарков от БСП.

Голяма тема на заседанието стана предаването на собствеността на съдебните сгради от Министерството на правосъдието на ВСС. Повод за това беше предложението с изменение в ЗСВ срокът за това, който отдавна изтече, да бъде удължен до 1 януари 2019 г. Представляващият ВСС обясни на депутатите, че съдебната власт управлява 264 сгради държавна собственост. „За голяма част от тях липсва пълна документация, не са уточнени площ, местонахождение, а сега започва процедурата по паспортизация на сградите“, изложи ситуацията той. И подчерта, че между ВСС и правосъдното министерство има доста спорни въпроси, които трябва да бъдат изчистени.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
5-ко
5-ко
26 април 2018 9:12
Гост

Браво на Магдалинчев. Дано депутатите да вземат присърце предложенията му.

Гошка
Гошка
26 април 2018 9:10
Гост

Тези от съдебната охрана въобще не са за завиждане. Ниски заплати, много работа, защото не им достигат хора.

Мунчо
Мунчо
26 април 2018 8:40
Гост

Тия пък от БСП какво против имат? Бойкот ли правят, или просто не им изнасят промените?

Анонимен
Анонимен
26 април 2018 8:37
Гост

Отдавна трябваше да се осигури достъп до банковата тайна на магистратите, в чиито декларации има несъответствия.

адм. съдия
адм. съдия
25 април 2018 18:19
Гост

Чолаков е пич! За него може! Досега не е показал да толерира некадърници.

Анонимен
Анонимен
25 април 2018 18:14
Гост

В идеята му всъщност има логика. Няма берлинска стена между общите и административните съдилища, а и след като председателят на ВКС може…