Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни три разпоредби от Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Засега решението му не е публикувано, а от съда съобщават само, че „отменените“ разпоредби „дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица“.

Всъщност пред КС беше атакуван целият ЗСУ. Искането за обявяването му за противоконституционен беше на депутати от БСП. Освен това те оспориха и 45 отделни разпоредби. Тя атакуват новата философия при предоставянето на социалните услуги, залегнала в закона – а именно делегирането на изпълнението им от частни доставчици. Според депутатите от БСП децентрализацията на социалните услуги изземва правомощия на държавата.

От разпоредбите, които днес КС обяви за противоконституционни, обаче става ясно, че той не вижда проблем в това.

Първият текст от ЗСУ, който той обяви за противоречащ на основния закон, е на чл. 81, ал. 1 от ЗСУ. Той предвижда, че „при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика“. Т.е. възможност частният доставчик на социална услуга да получава голям обем информация.

КС отменя изцяло чл. 87 от закона. Той регламентира, че когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, той е длъжен да информира и да консултира детето с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа. А ако то е под 14-годишна възраст или в риск, доставчикът незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“. Освен това „със съгласието на детето уведомява неговите родители“.

С решението се отменят и две контролни правомощия на новата Агенция за качеството на социалните услуги – чл. 116, ал. 1 т. 1 и т. 7 ЗСУ. Те са служителите ѝ да  посещават лицата, които ползват социални услуги в домашна среда и да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, необходимата информация.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 13:16
Гост

Не виждам защо трябва детето трябва да дава съгласието си за уведомяване на родителите му.

ДаниНик
ДаниНик
19 юни 2021 11:38
Гост

Ако търсим по каква причина са включили този текст, а не защо са го отменили (защото защо е отменен е ясно), то ще навлезем в области, които се наричат теория на конспирацията.

Кой има полза детето, което няма способност за преценка, да взема самостоятелно решения тайно от родителите си?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 13:14
Гост

Хубаво е че вече доставчикът на социалната услуга може да иска допълнителна информация.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 12:49
Гост

Адмирации за решението.

ГигенВиген
ГигенВиген
14 юли 2020 12:27
Гост

Надяваме се това да е за добро и да не спъва работата на частния сектор

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 13:17
Гост

Напротив, според мен дори ще го подпомогне.

Oblena
Oblena
14 юли 2020 12:26
Гост

Добри отмененеия са според мен

Велизара
Велизара
14 юли 2020 12:25
Гост

Може да се даде по-голям обем лична информация на частните доставчици на социални услуги, ако те са разписали бнякакъв докуемнт, че нямат право да злоупотребяват с нея и в случай на нарушения да си понесат отговорността

Филип
Филип
14 юли 2020 12:25
Гост

По-добре е това да се пресече в зародиш, вместо после да има съдебни дела

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 12:26
Гост

А кой ще следи дали не нарушават закона? Защото виждаме, че правила и закони имамеъх, но следенето им за спазване ни куца яко

Ananieva
Ananieva
14 юли 2020 12:24
Гост

Ами принципно не е редно да се дава огромен обем информация на частници, като после не знаеш те какво ще правят с нея

Есмералда
Есмералда
14 юли 2020 12:24
Гост

С други думи ще се дава по-малко информация на частни доставчици на социални услуги

Drob4ev
Drob4ev
14 юли 2020 12:23
Гост

Е да но чания доставичк ако има нужда от този обем информация какво правим ?

ДаниНик
ДаниНик
19 юни 2021 11:35
Гост

За каква конкретно социална услуга питате? Изобщо наясно ли сте с видовете социални услуги?
Има си направление и в него се записва каква ще е услугата, кой ще я предостави и на кого. В него може да се предостави цялата необходима информация за извършване на съответната услуга от страна на държавния служител, създаващ направлението.
Ако на ДСУ му е необходимо нещо допълнително- ще си го изиска от сооциално подпомагане, от където е получил направлението.

Няма такива услуги, които да изискват на практика неограничена информация през лекари, директори на училища, социални работници, полиция и рочее всички институции.

Lalov
Lalov
14 юли 2020 12:22
Гост

БСП се напъва яко сега за да земе властта евентуално

Герасим
Герасим
14 юли 2020 12:49
Гост

Май ще е по-добър вариант от Гробаджийте.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 13:18
Гост

Да, много се активираха в последно време.