Конституционният съд  (КС) образува дело за отхвърления от Народното събрание референдум за отлагане с 20 години на приемането на еврото. Въпросът, който от „Възраждане“ искат да се постави на обществено допитване е „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 г.?“.

За докладчик по делото е определена Соня Янкулова.

Срещу референдума гласуваха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и всички от ДПС, а повечето депутати от ГЕРБ се въздържаха. Освен от „Възраждане“, за провеждане на референдума дадоха своя вот всички от БСП и „Има такъв народ“ (ИТН) с обясненията обаче, че са за въвеждане на еврото, но вярват, че при допитването гражданите ще са на същото мнение.

Основният спор в НС беше за това дали поставеният от „Възраждане“ въпрос противоречи на чл. 9, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Според него с референдум не могат да се решават въпроси, уредени в сключени от България международни договори, а такъв може да се проведе само преди ратификацията на тези договори.

Тезата на „Възраждане“ е, че в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) никъде не е посочен срок, в който България трябва да влезе в еврозоната и да въведе еврото. Сега тя е застъпена и в искането им до КС.

То е подкрепено не само от депутатите от „Възраждане“, но и от тези от ИТН.