Отвод на съдия Юлия Тодорова от състава на Върховния административен съд, който гледа делото за избора на Алексей Трифонов за председател на Софийския градски съд, иска неговият конкурент в процедурата Евгени Георгиев. Основният му мотив е свързан със съмнения в безпристрастността на съдийката.

Причината за това е допускането до участие на Юлия Тодорова в конкурса за повишаване във ВАС. Тя е съдия в Административен съд София-град, но е командирована във ВАС. „Решението за повишаването ѝ се взема от Съдийската колегия на ВСС, чието решение е предмет на обжалване. Нещо повече, членове на СК на ВСС участват и в поредица от подготвителни дейности, свързани с вземането на това решение – мотивираното предложение на КАК и становището на КПЕ. След като евентуалното предстоящо кариерно развитие на съдия Юлия Тодорова зависи пряко от решението на СК на ВСС, която е страна по настоящото дело, това е обстоятелство, което поражда основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова“, сочи Евгени Георгиев.

Наред с това той изтъква, че решението за командироването на съдия Тодорова се взема единствено от председателя на ВАС Георги Чолаков, който пък като член на Съдийската колегия, е участвал при гласуването за председател на СГС като е подкрепил Алексей Трифонов.

Макар и временно, командироването е кариерно израстване за съдия Юлия Тодорова, а решението за това и неговата продължителност зависи от член на СК на ВСС, участвал в гласуването на обжалваното решение на СК на ВСС. Това отново поражда основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова“, изтъква Георгиев.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Фен
Фен
22 януари 2019 15:58
Гост

Само така, Евгени! Трябва да се сложи край на субективните решения.

мен
мен
22 януари 2019 19:29
Гост

Вместо да го поздравяваш, кажи на Евгени да не се излага по този начин. Не отива на кандидат за председател на най-големия и важен, с оглед характера на подсъдните нему дела, окръжен съд в РБ.

5-ко
5-ко
22 януари 2019 14:50
Гост

Георги Чолаков наистина подкрепи Алексей Трифонов, но имаше сериозни мотиви за това.

Магистрат
Магистрат
22 януари 2019 14:38
Гост

Нямам абсолютно никакви съмнения относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 14:20
Гост

Ей, този човек не миряса. Прави всичко възможно, за да се докопа до поста.