Две трети от магистратите от Административен съд София-град (АССГ), между които и цялото ръководство, участват в конкурса за повишаване във Върховния административен съд (ВАС).

През ноември Съдийската колегия обяви девет свободни места във ВАС за заемане чрез конкурс за повишаване.

Кандидатите са общо 80, като 44 от тях са от АССГ при състав от 67 съдии. Сред участващите в конкурса са председателят на съда Радостин Радков и заместниците му Ива Кечева, Любка Петрова и Добромир Андреев.

Сред останалите желаещи да бъдат повишени има и трима други ръководители – Деница Вълкова на Апелативен съд-Бургас, Хайгухи Бодикян на АдмС-Хасково и Габриела Христова на АдмС-Ловеч, както и още петима зам.-председатели, сред които и Мирела Добрева от Административен съд-София област (АССО).

Сред останалите кандидати впечатление прави името на бившия член на Висшия съдебен съвет Милка Итова, която в момента е съдия в АССО.

Преди няколко месеца тя подаде документи в конкурса за повишаване във Върховния касационен съд, но тогава не беше допусната до участие, защото не отговаряше на законовото изискване за тригодишна уседналост на длъжността. Впоследствие Пленумът на ВСС разтълкува Закона за съдебната власт и реши, че уседналостта е по принцип за ниво, а не става дума за заеманата длъжност към момента на участие в конкурс.

Документи е подал и Светлин Михайлов от Софийския градски съд, който миналата година се беше кандидатирал за председател на градския съд, но беше подкрепен само от двама членове на СК на ВСС.

Един прокурор също участва в конкурса и това е Яни Костов от Софийската градска прокуратура. Има и петима кандидати от районни съдилища.

Имената на кандидатите станаха ясни, след като на сайта на Висшия съдебен съвет беше публикуван списък с допуснатите кандидати в конкурса. Малко по-късно обаче списъкът изчезна от интернет-страницата на съвета. Оказа се, че той е бил публикуван преди още Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС да вземе решение кои кандидати допуска до участие в конкурса. Този въпрос беше заложен в дневния ред на КАК за понеделник, но е бил отложен, за да може до края на седмицата да бъдат събрани справките за необходимите по закон три години прослужено време на заеманата длъжност. Едва след това ще се преценява за всеки един кандидат дали да бъде допуснат до участие в конкурса.

Малко по-късно от ВСС излязоха и със съобщение по повод недоразумението. В него се казва:

Поради допусната техническа грешка на 16.01.2019 г. на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Конкурси за повишаване в длъжност и преместване/2018/ВАС е създаден линк с прикачен файл със заглавие: Списък на допуснатите кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 9 (девет) длъжности „съдия“ във Върховния административен съд“. В тази връзка се уведомяват всички участници в конкурса, че до този момент Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС не е утвърдила списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, тъй като с решение по пр. №1/15.01.2019 г. е отложила произнасянето по допустимостта им. Публикуваният списък представлява работен файл с имената на всички кандидати – участници в конкурса, който няма отношение към тяхната допустимост. За отстраняване на техническата грешка и с цел внасяне на яснота по отношение на етапа на конкурсната процедура, се уведомяват всички кандидати, че публикуваната информация вече не е достъпна на интернет страницата на ВСС.

Произнасянето по допустимостта на кандидатите в конкурса е включено за разглеждане в заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите, насрочено за 21.01.2019 г.“

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 14:08
Гост

Голям наплив. Чак цялото ръководство се е засилило на там.

мераклия
мераклия
16 януари 2019 14:00
Гост

Юруш на върховния съд. Служба не остана!

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 13:48
Гост

тези от всс избиха рибата, сега ще го отнесе някой чиновник. не може да се публикуват допуснати без да са допуснати. безобразие

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 14:18
Гост

Ще го отнесе уеб дизайнера по всяка вероятност.