Окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров напълно единодушно бе избран от Прокурорската колегия за ръководител на Апелативната прокуратура в града. Всичките 11 членове на колегията гласуваха за него като по този начин останалите двама кандидати – прокурорите от АП-Варна Вилен Мичев и Стефка Якимова, не получиха нито един глас „за“.

Близо два часа продължи изслушването на тримата обвинители. Дебатът някак се фокусира обаче върху контролно-ревизионната дейност на апелативната прокуратура във Варна спрямо окръжните и районните прокуратури в района.

И тримата изтъкнаха, че тази дейност е необходима и полезна, защото чрез нея може да се прецени как върви работата в отделните органи, ако има някъде проблеми, то те да се отстранят навреме, ако някъде някой прокурор системно не спазва сроковете, то може да се стигне до искане за образуване на дисциплинарно производство срещу него.

Към Владимир Чавдаров бе зададен и въпрос от Огнян Дамянов, свързан с разпоредбата на Закона за съдебната власт, в която се предвижда само по изключение назначаване на магистрат за ръководител от по-ниско към по-високо ниво.

Чавдаров заяви, че дали той има изключителни качества, ще прецени Прокурорската колегия и добави, че за себе си ги черпи от професионалната си биография и опит.

С подобни мотиви членът на ПК на ВСС Йордан Стоев се обоснова защо ще подкрепи Владимир Чавдаров. „За мен тази изключителност идва от личните качества, професионалната дейност, административния опит, визията за развитие на органа и реалната възможност Владимир Чавдаров да я реализира в практиката. Той изцяло припокрива профила на успешен ръководител, който ще се справи с предизвикателствата. Не споделям основният критерий за прилагането на правилото „по изключение“ в чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, а именно, че то се прилага, когато няма друг кандидат от съответното ниво. Налице е произнасяне на Върховния административен съд по сходен казус. Когато е налице кандидат с безспорни качества, не следва да се ограничи правото му на реализация в по-горната прокуратурата само защото има и други кандидати от по-високото ниво“, заяви Стоев.

Извън това той заяви, че концепцията на Чавдаров е отлично структурирана, успял е да представи в цялост и в детайли картина на АП-Варна и на всички прокуратури в района, успял е да очертае положителните насоки и да посочи негативните тенденции и начини за тяхното отстраняване.ю

„Допадна ми и начинът, по който е изложил приоритетите и визията за развитие на целия апелативен район, притежава отлични административни качества, доказателство за това се явяват негови предходни успешни мандати като ръководител“, каза още Стоев и добави, че Владимир Чавдаров е с принципни позиции и е стриктен при реализиране своите цели.

Другият, който взе думата по време на дискусията бе Евгени Диков, който поясни, че споделя всичко казано от колегата му. Добави, че е имал възможност да работи със Стефка Якимова по две дела – „Килърите“ и срещу Веселин Данов и Иван Славков, и тя се е справила много добре. „Но все пак аз ще заложа на опита на Владимир Чавдаров. Изборът е труден, тримата са отлични професионалисти, но избиране административен ръководител и аз ще подкрепя Чавдаров“, заключи Диков.

След единодушния вот главният прокурор Сотир Цацаров обяви резултата пред кандидатите като направи изричното уточнение, че нулевият вот за Якимова и Мичев не е оценка за тяхната дейност.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 юни 2018 16:27
Гост

Дрън, дрън. Аз ако съм на мястото на другите двама, задължително ще обжалвам избора, за да видим сега, в този случай, какво ще каже ВАС за изключението. Защото на всички е ясно, че в казуса с Ушев ВАС се произнесе по целесъобразност, а не по законосъобразност. Никъде в закона не пише, че в интерес на правосъдието може да се приложи изключението. Дано обжалват.

Прокурор
Прокурор
06 юни 2018 16:23
Гост

Чавдаров безспорно имаше доста предимства пред другите колеги.

Димитров
Димитров
06 юни 2018 16:20
Гост

Опитът си казва думата. Напълно логично беше да изберат него.

Анонимен
Анонимен
06 юни 2018 16:02
Гост

Поздравления! Този пост изисква голяма отговорност.

Яна
Яна
06 юни 2018 16:04
Гост

Самият факт, че е избран единодушно е достатъчен, за да разберем що за човек е.