Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия да накаже спецсъдията Андон Миталов, който беше обявен от САЩ за корумпиран. В решението си ВАС посочва, че няма никакви доказателства Миталов да е извършил нарушение.

Дисциплинарното производство срещу него беше образувано в началото на 2020 г. по предложение на тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов, който поиска съдията да бъде уволнен (виж тук). До делото се стигна след решението на Държавния департамент на САЩ да наложи забрана за влизане в страната на Андон Миталов и членовете на семейството му с мотив, че съдията е „замесен в сериозна корупция“ (виж тук). Това беше първият случай, в който българин е санкциониран от САЩ заради „сериозна корупция“.

Всъщност името на Миталов нашумя покрай случая с шефа на движение „Русофили“ Николай Малинов, който е обвинен в шпионство. В края на 2019 г. стана ясно, че Миталов е разрешил на Малинов да пътува до Русия, без да е искано преди това разрешение от прокуратурата.

През есента на 2019 г. шефът на „Русофили“ беше обвинен и за организиране на престъпна схема за пране на пари и финансиране на мероприятия, които засягат националната сигурност на България. Според разследващите той е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации „Двуглав орел“ и Руски институт за стратегически изследвания, приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България.

След като беше освободен срещу гаранция от 50 000 лева, на Малинов беше наложена забрана да напуска страната. Адвокатите му поискаха от Специализирания наказателен съд да отмени изобщо забраната, като поводът бил свързан със събития, организирани от фонд „Руский мир“ и Международния славянски съюз, на които той бил поканен за участие и за връчване на правителствена награда.

Макар съдия Андон Миталов да беше сезиран с искане да отмени изцяло забраната, той разреши на Малинов само временно да напусне България, без да се произнесе по искането за отпадане на забраната изобщо. Според НПК обаче, такова искане по време на разследването се отправя първо до наблюдаващия прокурор и само ако той откаже, може да се обжалва пред съда.

Затова тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с искане да провери работата на съдията и евентуално да предложи той да бъде наказан или да му бъде извършена извънредна атестация заради влошаване на качеството на работата (виж тук).

От ИВСС обявиха, че не са установили нарушения на съдия Миталов при решението му да пусне Малинов да пътува до Русия, за да получи орден от Владимир Путин. От инспектората уточниха, че са извършили предварително проучване и са констатирали, че няма основание за започване на проверка, тъй като не установяват нарушения при организацията по образуването и движението на делото, както и на приключването му в срок. Според инспекторите главният прокурор е поискал произнасяне по правилността на съдебния акт, а те нямат такива правомощия (виж тук и тук).

След като САЩ обявиха, че съдията е замесен в сериозна корупция, Данаил Кирилов поиска уволнението на Миталов като основанията му бяха свързани с казуса с Малинов. В предложението си за образуване на дисциплинарно производство Данаил Кирилов изтъкна, че престижът на съдебната власт и на държавата е накърнен и свидетелство за това е изявлението от Държавния департамент на САЩ (виж тук). А от решението на ВАС става ясно и още нещо – Кирилов твърдял, че спецсъдията е получил 5000 лв. за резултата от делото на Малинов.

Съдийската колегия образува дисциплинарно производство срещу спецсъдията. С 2 на 1 гласа дисциплинарният състав предложи той да не бъде наказван. Основният спор между членовете на състава Атанаска Дишева и Боряна Димитрова, от една страна, и Даниела Марчева от друга е бил дали действията на спецсъдията по казуса с Николай Малинов са такива по образуването, движението и приключването на делото или става дума за същинска правораздавателна дейност. В първия случай ВСС може да образува дисциплинарно производство за извършени нарушения, а във втория – не, защото не може да се търси дисциплинарна отговорност за правораздавателна дейност (виж повече тук).

На 31 август 2021 г. предложението на дисциплинарния състав беше разгледано от колегията, но не беше постигнато мнозинство по нито едно от предложенията. За това да не бъде наказван гласовете бяха 5 на 5.

Последвало е второ предложение – Миталов да бъде наказан като за него гласовете бяха 6 на 4. Според чл. 33, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) решенията на Съдийската колегия по дисциплинарните производства се вземат с най-малко 8 гласа „за“. Т.е. и по този въпрос нямаше необходимото мнозинство и затова беше отложен. На 19 октомври отново беше разгледан и тогава СК на ВСС не наказа Миталов с намаляване на заплатата с 20% за година, каквото предложение беше направено от член на съвета.

Решението на СК на ВСС беше обжалвано от министъра на правосъдието.

Какво казва съдът

Тричленният състав на ВАС с председател и докладчик Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова и Десислава Стоева, отхвърля жалбата като посочва, че няма доказателства Миталов да е извършил нарушения (виж решението тук).

Съдът определя като неоснователни доводите в жалбата на министъра на правосъдието, че спецсъдията е извършил дисциплинарно нарушение като е нарушил чл. 68 от НПК при постановяване на определението по делото на Малинов.

Съдията в състав на съда има законова компетентност и функция да тълкува и прилага закона с оглед на събраните доказателства и техния анализ. Тази дейност е експертна и е функция на предварително специално обучение, квалификация, опит и специализация, придобити знания и умения. Проявлението на експертизата на магистратите се изразява от една страна в това, че се извършва дейност по тълкуване и прилагане на законите, и от друга, че наред с това се извършва преценка и анализ на доказателства. Тази правосъдна дейност се извършва при разрешаване на правни спорове със съдебни актове, резултатите в които може да не са еднакви при сходни или еднакви случаи и се допуска като съдебна практика различно решаване на споровете в рамките на допустими граници. В тези допустими граници в инстанционния контрол за правилността на съдебните актове може да се стигне до отмяната им, поради неправилно приложение на материалния и процесуален закон. Или, по закон е допустимо различно разрешаване на спорове в рамките на една и съща хипотеза на правната норма, което се приема за нормална съдебна практика, което може да се дължи на различни фактори. В тези рамки съдията проявява своята компетентност и е независим в преценката си при разрешаване на конкретния спор, който му е възложен за разглеждане. При различия в практиката на съда или при неправилна съдебна практика се предвижда уеднаквяване с тълкувателни решения на ВАС и ВКС“, посочват върховните съдии.

Те допълват, че в конкретния случай трябва да се прецени дали са налице нарушения извън допустимите граници на поведение на съдията, в рамките на неговата функционална независимост, които могат да съставляват нарушение на етичния кодекс. ВАС казва още, че дали разрешеният спор е правилен, или не, не е предмет по съществото на това дело. По него трябва да се прецени има ли установено с доказателства поведение, изразяващо се в действия или бездействия, включително нарушаване на етичния кодекс, което да накърнява престижа на съдебната власт или да говори за неизпълнение на други служебни задължения.

Доказателства в подкрепа на такъв извод не са представени и такива факти не се установяват, поради което при постановяване на съдебния акт по ч.н.д. 4041/2019 г. по описа на СНС не се установява корупционно поведение, или поведение при подготвяне и решаване на делото с пропуски извън нормалните рамки на съдопроизводството. Не се установява и корупционно поведение, поради липса на доказателства в тази връзка. Установено е по несъмнен начин, че няма образувани и приключили производства и проверки по сигнали, жалби, във връзка с такива факти по отношение на съдия Андон Миталов“, посочва ВАС.

Върховните съдии казват още, че доказателствата, събрани в рамките на дисциплинарното производство не установяват извършването на нарушение от Миталов.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ккккк
Ккккк
10 февруари 2022 19:18
Гост

Браво. Не всички българи са безгръбначни изтривалки на ФАЩ.

Случаен
Случаен
10 февруари 2022 18:06
Гост

Към 18.00 коментарите са от сръбналите първата ракийка. Ще вляза към 23.00 за да се просветля с убедителни правни аргументи от привършващи те бутилката.

Лозан
Лозан
10 февруари 2022 16:53
Гост

Има нещо гнило…в Дания.

Тоти
Тоти
10 февруари 2022 16:54
Гост

Системата ни е изгнила отдавна.

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
10 февруари 2022 16:27
Гост

Как няма доказателства?? Веднага Кирчо и Ленчето на разпит, за да занесат избрани медийни публикации и „справка“ от Гугъл-а. Ето, така се събират доказателства.

Чочко
Чочко
10 февруари 2022 16:50
Гост

Е, за това после ние ще плащаме. Заради нескопосани обвинения.

Хахах
Хахах
10 февруари 2022 20:13
Гост

Къде видя обвинения?????

Дилянчо
Дилянчо
10 февруари 2022 16:55
Гост

Еле, ако публикациите са от пеевските жълтини.

Лазар
Лазар
10 февруари 2022 16:07
Гост

Това решение въобще не ме учудва.

Кирилов
Кирилов
10 февруари 2022 16:07
Гост

На Данито пореднатта издънка. Празни приказки и обвинения.

Дичо
Дичо
10 февруари 2022 16:05
Гост

Няма да се учудя ако обжалват пред петчленка.

Асенов
Асенов
10 февруари 2022 16:06
Гост

Е, и? Резултаът ще бъде същият.

Заки
Заки
10 февруари 2022 16:03
Гост

И какво излиза сега-че е чист като сълза.

Спиридон
Спиридон
10 февруари 2022 16:04
Гост

Така излиза. А и няма доказателства.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 16:02
Гост

Е, след като е по предложение на Барни, може да се очаква да има голямам доза субективизъм.

Ласло
Ласло
10 февруари 2022 16:00
Гост

Щом работи за спецовете, хич не ми го хвалете.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2022 16:01
Гост

Е, какво очакваш след като няма никакви доказателства Миталов да е извършил нарушение.

Хари
Хари
10 февруари 2022 16:08
Гост

Те да ги закриват вече тези спецове.

Сиси
Сиси
10 февруари 2022 16:52
Гост

От кога само си чешат езиците.

Ззз
Ззз
10 февруари 2022 20:16
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
112
112
10 февруари 2022 20:15
Гост

То и ти никак не си за хвалене,на това е друга тема…..