Да се въведат „големи глоби“ и да се криминализира доплащането на заплати на ръка не само за работодателя и за счетоводителя, но и за работника. Това предложи днес по време на обсъжданията за социалната политика с потенциалните партньори на „Продължаваме промяната“ в управлението лидерът ѝ Асен Василев.

„Бихме искали големи глоби и криминализиране на доплащанията на ръка над официално декларираните заплати, не само за работодателя и за счетоводителя, а и за самото лице, за да можем да изсветлим осигуровки и да осигурим финансиране за социалните услуги“, каза Василев.

В момента укриването на задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване е престъпление само ако е в големи размери (чл. 255б НК). Това означава укритите вноски да надхвърлят 3000 лева.

Наказанието е до 5 години затвор и глоба до 2000 лева.

Законът предвижда, че ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, осигурителните вноски бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието е до 2 години затвор и до 500 лв. глоба.

Санкцията скача на от 2 до 8 години лишаване от свобода и конфискация на част или на цялото имущество на виновния, когато задълженията за осигуровки са в особено големи размери, т.е., ако надхвърлят 12 000 лв. Ако до края на делото на първа инстанция, вноските бъдат платени с лихвите, наказанието е до 3 години затвор и до 1000 лв. глоба.

Наказателният кодекс обаче категорично изключва търсенето на отговорност от работника или служителя, подлежащ на задължително осигуряване. Като е уредено, че той не носи наказателна отговорност и за подбудителство, и за помагачество.

Следва да се припомни, че преди повече от 20 години в НК за кратко просъществува една разпоредба, която впоследствие беше обявена за противоконституционна. Става дума за чл. 259а от НК. Тя предвиждаше, че „длъжностно лице, което разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени всички дължими задължителни осигурителни вноски, ако невнесеното е в големи размери, се наказва с лишаване от свобода до 3 години“.

Конституционният съд я „отмени“, тъй като поставяше в риск правото на работника на възнаграждение за положения от него труд. „Като конституционна ценност правото на лицето на минимално трудово възнаграждение има приоритет пред правото на обществено осигуряване. Основен конституционен принцип е , че интересите на обществото не могат да служат като основание за ограничаване на основни конституционни права дори на един отделен гражданин (изключенията от това правило са изброени изчерпателно и изрично в чл.57, ал.3 от Конституцията)“, изтъкна тогава КС (пълния текст на решението виж тук).

Освен това, Кодексът за социално осигуряване (чл. 355) предвижда и административно-наказателна отговорност за неподаване на декларации за осигуряването и за предоставяне на неверни данни, за да се избегне плащането на задължителни осигуровки. Като в последния случай санкцията е от 50 до 250 лв. за всеки отделен случай.

До 2013 г. в разпоредбата имаше и ал. 3, която предвиждаше, че „длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв.“.

58
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
предложения за реформи
предложения за реформи
30 ноември 2021 7:41
Гост

Новата власт да въведе плащане на осигуровки в бюджентия сектор. Противоконституционно е някой да плащат осигуровки, а други не. Като неплащащите са с максимални пенсии. Въвеждането на осигуровки за бюджетния сектор по общия ред ще донесе вероятно 1-2 милиарда за пенсионния фонд. Елементарна мярка, въпрос на едно изречение в закона-„осигуряването се извършва по реда на КОО“. Спирането на парите за дрехи в съдебната система ще донесе за бюджета автоматично 45 млн лв- 3000 лв по 15 000 получаващи. Спирането на 2 -та процента добавка дза съдебната системва годишно, и въвеждането на 0,6 процента добавка-както е по общия ред ще икономисат… Покажи целия коментар »

допълнение
допълнение
30 ноември 2021 7:48
Гост

Допълнение-изцяло следва да бъде закрит института на съдебните помощници-добре платено инсталиране за деца и роднини на магистрати, по правило, докато им проправи път зда инсталиране в системата. Цинично е в районни съдилища да се назначават помвощници, ако толкова трябва назначете не помощник, а още един съдия-че разходите за заплати са почти същите. Второ-изобщо да се закрие прокуратурата към ВАдмС. Никой няма да усети лип сата на тази прокуратура. Съдът няма нужда от становището на прокурорите, съдът получава предостатъчни заплати сам да прецени какво да реши. Няма нужда от мненията и становищата на прокурор в административен спор, често с ниска правна… Покажи целия коментар »

НКJKL
НКJKL
30 ноември 2021 10:09
Гост

Когато ЗДС влезе в сила, отпадането на осигуровките за собствена сметка на държавните служители имаше два, логични при това, мотива – осигуровката от бюджета в бюджета, минавайки през заплата, е излишна – по-добре директно държавата да вкарва осигуровката директно в НОИ, вместо да я прекарва презнечия заплата /друг е въпросът дали и колко го прави – това е нарушение от страна на самата държава/. Ти от такова прекарване през заплата печелиш ли нещо или само завист те гризе, без да мислиш? Другото е, че държавнтият служител не може да съвместява работата си по основното си правоотношение. Няма право на други… Покажи целия коментар »

абе по-други са нещата
абе по-други са нещата
30 ноември 2021 12:01
Гост

Как си представяш това съвместяване с друга работа. От 9 до 18 първа работа, от 20 часа до 4 сутринта-втора работа. Кой изобщо си и помисля да работи на две места,че човек има и личен живот, семейство. А освен това в съдебната система има втори доход-3000 лв за дрехи(като не е задължително да отидат парите за дрехи, при частника -искат се фактури за закупени дрехи)-това са по 250 лв на месец. Неплащането на осигуровки спестява според зависи-поне 300-400 лв на месец-това е трети доход. 13-та заплата-четвърти доход. Новите възможности за бонуси-пети доход. Това,че заплатата е средно 4000лв-че това са три… Покажи целия коментар »

Писна ми
Писна ми
29 ноември 2021 23:42
Гост

Преброихме ГЕРБаджийте тук! Българина е свикнал да плаща малко и да укрива колкото се може повече. Затова сме и на това дередже. За да стигнем поне малко белите държави ще има жертви.Това не го ли разбрахте. Българския манталитет ще трябва да се изпари. Не ни харесва живота в западните държави, защото е няма тази свободния, която върлува при нас. Това обаче се отразява на живота ни години наред. Имаме доста за наваксване. Ще остане и за децата ни.
ПОЖЕЛАВАМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН! АМИН!

премахване на привилегиите за съдебната система
премахване на привилегиите за съдебната система
30 ноември 2021 7:29
Гост

Драги, преди да се борим с неплащането на осигуровки при частника, трябва да се въведе плащане на осигуровки в бюджетния сектор, и особено за съдебната система. Странно е прокурори, които не плащат осигуровки да обвиняват другите, за неплащане на осигуровки, а да бъдат осъждани от съдии-неплатили една стотинка осигуровки, но пък при пенсиониране-с максимални пенсии,без осигурителен личен принос. Плюс задължително премахване на привилегиите за съдебната системва-и 20-те заплати при напускане(при частника-НУЛА заплати, ако напуснеш обезщетение), и парите за дрехи. Заплатите в съдебната система да бъдат част , процент от заплатите на преповател в СУ. Няма демократична западна държава, където професор… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
29 ноември 2021 10:34
Гост

Ей, това политиците са “гоУема ра’Ота“ – колкото две малки необразовани работи…Ако вдигнете размера на данъчната ставка или размера на данъците за самоосигуряващите се, или въведете нов вид данък чрез промяна в някой от законите, мислите ли, че адвокатите няма да намерим юридически вратички, чрез които да декларираме в НАП и да плащаме абсолютния минимум данъчна основа, м…Политиците не знаят ли, че в юф се изучава и микро- и макро- икономика, както и финансово право… На краставичар краставици ще продавате, ще правите леви политики с десни инструменти, а… То хубаво прокуратурата ви е подхванала…

Обективен
Обективен
29 ноември 2021 21:38
Гост

Псевдо адвокатче, тук въобще не става дума за увеличение на данъци и ставки, а за укриване на осигуровки в трудовите правоотношения работодател-работбик. А че можете да намирате вратички не се и съмнявам, то затова и „народната любов“ към вас е толкова голяма.

какво става с казуса пръскачките пред парламента?
какво става с казуса пръскачките пред парламента?
29 ноември 2021 8:38
Гост

Ще наказват, ако си свободна професия,, и не плащаш осигуровки. А това, че в бандитската съдебна система* изобщо не плащат осигуровки не се коментира. Огромни заплати, за сметка на това необложени с осигуровки. Плюс около 140 000 лв кеш при пенсиониране, сравни-около 10 000 лв, и по-малко получава професор от БАН при пенсиониране! *от случая осемте джуджета се видя,че : -се плаща подкуп , към съдебнаат система. Подкупа е в рамките на закона-2 години, и нищо не се случи. Значи това е напълно законен подкуп. -Законно секвестират бизнеса на човека. -Законно му секвестираха 35 кг злато. За съществуването на златото,… Покажи целия коментар »

Движение за отпор срещу идващата диктатура
Движение за отпор срещу идващата диктатура
29 ноември 2021 8:27
Гост

„Криминализиране „(думата криминализиране не съществува в учебниците по наказателно право, но ясно какво имат предвид)доплащането на заплати? Протестите от януари 1997 ще ви се видят като детска игра, в сравнение с протестите против новата диктатура, която се задава. Тези от Продължаваме промяната са по-зле и от ГЕРБ- дори и ГЕРБ не са имали толкова тъпи идеи. Ей ще се молите Бойко да се върне, да ви спаси от Асен(тоя пъ отгъде се появи?????????????????, допреди година никой не беше чувал за него). Никога по -времето на ГЕРБ не е имало подобни абсурди идеи да превърнат хората на труда, в частния сектор… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2021 22:01
Гост

Добра идея е да се криминализира държането на пари в брой. Та аз ставам за депутат, готов съм и за министър даже.

всички на протест!!!
всички на протест!!!
29 ноември 2021 8:31
Гост

Нали, ако си инсталиран в бюджетния сектор(особено в бандитската съдебна система-която видно от казуса осемте джуджета се видя какъв е подкупа -напълно законен, след като няма никаква реакция)-идеята е добра-на чужд гръб и 100 тояги са малко.
Че в бюджетния сектор дори осигуровки не си плащат, ама щели да преследват работниците от частния сектор.
Че в съдебната система се плащат незаконни пари, без фактура и разходооправдателни документи по ТРИ ХИЛЯДИ лева-пари за дрехи-това не се спира, ама щели да наказват работещите в частния сектор.
Изродщина!

Излезте на протест сега, докато все още не са ни забранили правото да протестираме

gord
gord
28 ноември 2021 17:48
Гост

Нищо ново. Може и да е чел или са му казали тези стари и кухи идеи! Хората не са брашнени чували за плащане на данъци и няколко вида задължителни осигуровки за да може министърът да харчи! Да си направи и справка за данък върху лихвите и за банковите такси. Изглежда универсалните типове по професия министри на какво дойде говорят врели некипели.

Warrezz
Warrezz
27 ноември 2021 18:59
Гост

Мама ти мръсна боклук!Аз предпочитам да ми плащат на ръка, ти ли ще определяш как да ми плащат, олигофрен мръсен!! Защо да ми плащат по карта бе боклук, за да разчитам на смешната пенсия от държавата ли бе изрод!! Умирай в кофите боклук долен…

Ники
Ники
28 ноември 2021 13:15
Гост

А после ревеш на умряло нали, че си на минимална пенсия. Е аз не плащам по 300-400 лева от моята заплата за благото на такива тарикати като теб

аман бе
аман бе
29 ноември 2021 8:41
Гост

Абре Нки. Вероятно инсталиран някъде в съдебната система. Ти ли плащаш осигуровки ,бе,момче? Че в съдебната система инсталираните плащат точно НУЛА лв осигуровки, ама много изискват пък другите да плащат.

Иво
Иво
27 ноември 2021 14:57
Гост

Да няма да е лошо, плащането на осигоровки и заплати да е в пълен размер на светло, но това не трябва да става, като се криминализира , а като се подобрят условията това да се случва. Постоянното насилствено повишаване на мин. заплата и следователно на осигуровките ,без да се е повишил прихода на средства във фирмите, води само до укриване на осигуровки и заплати. Огромната армия от държаени служители, които взимат заплати от тези пари, също са част от проблема. Трябва голяма реформа да предхожда някакви действия, а не обратното!

Обективен
Обективен
27 ноември 2021 16:40
Гост

Как си го представяш това подобрение на условията? Ако фирмите и работодателите са некачествени и мошеници, няма как държавата да им помогне да си вдигнат приходите. Живеем в пазарна икономика, ако още не си го разбрал. И все пак държавата се е постарала да помогне, като е осигурила толкова ниски данъци върху заплатите и печалбата на фирмите, едни от най-ниските в цяла Европа. Но на нашите работодатели и 2% да им сложиш данък, повечето пак ще гледат да го укрият.

Ники
Ники
28 ноември 2021 13:19
Гост

Какви условия да се подобрят. Това е масова практика заради работещите. Те се съгласяват на това, работодател няма как да го прави ако няма кой да се съгласи. Е за тва глби и на тези които са се съгласили освен ако самите те не са уведомили държавата за това. Някои хора в тая държава трябва да си носят последствията от техните пешения все пак.

Rumen
Rumen
27 ноември 2021 0:47
Гост

Да криминализираш това означава да биеш гладния, че е гладен. Да принуждаваш хората да наливат пари в неработеща и раздута държавна администрация е проява на лош вкус некомпетентност в областта на публичните финанси! Жалко за доверието което Ви гласуваха гражданите!

ЛУМПЕН
ЛУМПЕН
26 ноември 2021 20:41
Гост

Тия изобщо не се съобразяват с реалностите, което ще ряче, че или нямат хабер от управление, или залъгват по-трудно мислещите за да спечелят време за поредното обирджийство.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 ноември 2021 20:40
Гост

Кокорчо ще реформира системата. Давай, Питър Петигрю, направи каквото можеш, преди хората да те изобличат какъв плъх си. Народната любов е кратка на не прощава.

Шери
Шери
26 ноември 2021 20:25
Гост

Ще крадем средства от работещия, за да храним неработещата система, с неработещите хора, чиято функция е да създадат проблем, за да има какво да решават! Недоядохте се, ще видите данъци през крив макарон, оставете хората и българският бизнес намира, идете в ЕвропаТА да си прокарате стратегиитр, не искаме американски агенти да ни управляват!

Обективен
Обективен
27 ноември 2021 13:19
Гост

От такова ганьовско мислене сме на това дередже в Европа и света. Ще крием данъци и осигуровки, ама искаме безплатно образование и здравеопазване.

Warrezz
Warrezz
27 ноември 2021 19:02
Гост

Какво ганьовско мислене бе, майка ти проста! Много ги разбираш нещата… Ако държавата даваше безплатно здравеопазване и образование, нямаше да се налага да се крият данъци, боклук мръсен! Хората не го правят от кеф, а от нужда…

Хахахах
Хахахах
26 ноември 2021 15:54
Гост

Кокорчо вместо да плещи глупости, да каже … Какво са осигурителните плащания (ДОО, ЗО и ДЗПО): А – данък Б – особен вид задължителен спестовен влог В- особен вид задължителна застраховка Още по- интересно е с ДЗПО . Конституционният съд трайно прогласи, че това е абсолютно частно правоотношение и държавата няма място в него. Та се питам от какъв зор НАП събира частно вземане и от какъв зор, съм длъжен да осигурявам инвестиционен капитал на някой, който да си играе на борсата ?! С това изказване, Кокорчо се показа като пълен профан и нищо не разбиращ от осигурителни плащания. Да… Покажи целия коментар »

Заки
Заки
26 ноември 2021 14:46
Гост

Естествено, че ще се доплаща на ръка. Иначе ти дърпат от заплатата за осигуровки.

Хари
Хари
26 ноември 2021 14:47
Гост

Които постоянно вдигат. Тъоата пилитика на НАП.

льольо
льольо
26 ноември 2021 15:13
Гост

чак пък постоянно.. Но, ако хората не работеха на черно масово може би нямаше да има нужда да се вдигат осигуровките защото просто щеше да има пари. При условие, че масово се работи на черно и маса народ не си плащат осигуровките, а в същото време искаме за старите хора (и за нас) да има пенсии и здравеопазване няма как да стане ако вноските не се вдигат. Колкото повече народ си крият доходите толкова повече осигуровките ще се вдигат .. тия пари няма как да ги нарисуваме на хартийка. (образно казано)

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2021 9:30
Гост

Те пък едни доходи…..Да направят заплатите 1500Е ще им давам 300Е данък .Ама на заплата 1000лв да им даваме 50%…..

Warrezz
Warrezz
27 ноември 2021 19:12
Гост

Идиот, както казах и по-горе, хората работят на черно, защото държавата ги принуждава, а не защото искат… Но ти искаш наготово да получаваш пари от хората, които се трепят от сутрин до вечер.. Ти като си бачкал навремето, да си спестявал, а не сега да чакаш наготово..

WARREZZ
WARREZZ
27 ноември 2021 19:20
Гост

Много си прост батко!!Защо да се дигат осигуровките… Ако не се дигаха постоянно,хората нямаше да крият данъци,тъпанар…Готованко мръсен…

Спиро
Спиро
26 ноември 2021 14:36
Гост

Много добро предложение.

???
???
26 ноември 2021 14:13
Гост

Тоя човечец камион ли го е блъскал в главата? След като И работодателите И работниците ще бъдат жестоко наказвани заради това, че са се договорили под масата, смятате ли че някога такова престъпление /понеже ще го криминализират това ужасно нещо!/ ще бъде разкрито? Дори сигнал никой няма да има интерес да подава! И двете страни имат интерестрайно да си замълчат. Утре да не решите да „криминализиране“ и ставането от кревата с ляв крак? Оляхте се, честно! Поредното некадърно недоучило на чело на държамвата! Защо бе, Господи, защо така ни наказваш?! Божке, защо у нас с управление се занимават все некадърни… Покажи целия коментар »

Кики
Кики
26 ноември 2021 14:38
Гост

Така е. Нямат интерес и двете страни да подават сигнал.

льольо
льольо
26 ноември 2021 15:15
Гост

теоретично може да бъде доказано, макар и трудно

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2021 14:10
Гост

Не бих се заклел, че това ще свърши работа. Иначе да, добре е да се случи и да влизат повече пари в страната

Дичо
Дичо
26 ноември 2021 14:39
Гост

Би било мнохо добре.

Vergi
Vergi
26 ноември 2021 14:10
Гост

Да обобщим. Добра идея, но трудно осъществима.

Фики
Фики
26 ноември 2021 14:40
Гост

И на мен ми се вижда невъжможно.

Каменов
Каменов
26 ноември 2021 14:07
Гост

Май Василев и Кирил не вземат предвид народопсихологията ни. Българина НЯМА НИЩО ПРОТИВ да взема в пликче пари. И това, че е криминално не му дреме. То е криминално действие и да се движиш със 180 по магистралата, ама дали му пука на някой? Проблема на Българина е когато друг нарушава закона и той не намазва от това.

Велизара
Велизара
26 ноември 2021 14:06
Гост

Абе айде бе. Те от вчера се изцепиха, че ще пренаписват закони, ще сменят ЗУТ. Като смениш целия ЗУТ и няма практика по някой казуси какво ще стане? Ще се почнат едни жаления в съда, той ще се чуди какво да прави, ще има тълкувателни решения и ще стане една жестока галимация. Това ще остави у масите усещането, че просто нищо не се строи. То затова Борисов строи незаконно, защото поне за изборите може да каже, че е строил нещо. С какво качество е друга тема. И за какви пари. Но има какво да покаже. А като се забатачим сега… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2021 14:06
Гост

Това е много глупава идея, която няма и да сработи, ако я въведат. И е крайно време да се спре с постоянното криминализиране на щяло и нещяло

кольо
кольо
27 ноември 2021 16:10
Гост

Точно така е.

Абагард
Абагард
26 ноември 2021 14:04
Гост

Страхувам се, че нещата, дето си ги говорят на тия срещи са добри, но не знам как ще се реализират. Поне в някой сектори са добри де. Те за енергетика не останах с впечетление, че са се разбрали за нещо, а по Околна среда има големи глупости.

Temelko
Temelko
26 ноември 2021 14:03
Гост

Добра идея. Но ми се струва трудна реализацията. Работодателя плаши работника, че ще го уволни ако не се навие на този начин на плащане. Това е.

Живко
Живко
26 ноември 2021 14:02
Гост

А кой ще подаде сигнал, като работодателя ми дава пликче и аз трябва да подам сигнал. Ама той ще разбере от кого е сигнала и ще ме уволни. Следователно аз вземам пликчето, но вече и аз съм престъпник. Е кой ще подаде сигнала, че в клозета сме си раздавали пликчета ?

ганю
ганю
26 ноември 2021 14:18
Гост

Да сте чувал за служител под прикритие?

Десислава
Десислава
26 ноември 2021 14:01
Гост

Да това е борбата със сивия сектор. Тя трябва да се води до край!

Серафим
Серафим
26 ноември 2021 14:01
Гост

Ами определено трябва това да се случи.

Добре де, но..
Добре де, но..
26 ноември 2021 13:57
Гост

Определено е налице проблематика относно практиката по (до)плащането на ръка на остатъка от така уговореното между страните по трудовото правоотношение възнаграждение, но криминализирането и на това деяние, не мисля, че ще бъде „панацея“. От правна гледна точка е алогично и неиздържано. В този ред на мисли, ще задам следния въпрос: Как следва и как ще бъде доказано осъществяването на този нов престъпен състав (както от обективна, така и от субективна страна) – кой от субектите на престъплението – работник, работодател или счетоводител ще инкриминира себе си в извършването му? Отделно от горното, съгласно чл. 116, ал. 1 от НПК „присъдата… Покажи целия коментар »

Добре де, но..
Добре де, но..
26 ноември 2021 14:05
Гост

Съгласно трайната практика на ВКС свидетелските показания, установяващи самопризнания, дори да съвпадат с обясненията на обвиняемия, дадени по време на процеса, не могат да обусловят осъдителна присъда, ако в подкрепа на обвинението не са събрани и други доказателства, тъй като законът не прави разлика между съдебно и извънсъдебно признание (в този смисъл Решение № 55 от 24.01.2003 год. на ВКС по н.д. № 74/2002 г. И познайте.. оправдателна след оправдателна присъда, ако изобщо някой прокурор внесе обвинителен акт в съда. Наказателното право не е крайно средство за разрешаване на проблемите на обществото, които не могат да бъдат разрешени с други… Покажи целия коментар »

Vergi
Vergi
26 ноември 2021 14:09
Гост

Явно се разчита на съвест. Работодателя ти дава плик с пари за да ти доплати, ти го отказваш, подаваш сигнал. Но не се коментира, че после работодателя ще се светне от къде идва сигнала и ще е уволни. Айде да си го кажем. Това доплащане се случва в малки фирми и при хора с ниско образование. Надали доплащат на ръка в IT сектора, във фирмите за дизайн и къде ли не още по големите фирми, където работника би си казал – еми не, няма да взема тези пари, ще подам сигнал и не ми дреме, че ще ме уволнят.

льольо
льольо
26 ноември 2021 15:18
Гост

Така изстрадалите заведения и хотели?

Ник
Ник
28 ноември 2021 15:17
Гост

Не е вярно, че само малките фирми имат подобни практики. Големите строителни фирми са най-големите тарикати, особено пътното строителство. Наемат подизпълнители, обикновено някой циганин(предприемач), който има малка фирма и е събрал 10 циганина работници от селата. Нито един мангал няма трудов договор с мангала(предприемач), съответно нито лев данъци и осигуровки. Голямата фирма си е вързала гащите, защото има договор с малката фирма на циганина. На големите пътни обекти никой не прави никакви проверки относно трудовите договори. Сега ще ти дам пример как е в Чехия. Мой познат работи като строител там. Носи си трудовия договор в джоба на работните дрехи,… Покажи целия коментар »

Маринко Трънков
Маринко Трънков
26 ноември 2021 13:53
Гост

Чист популизъм, големите наказания не са стимул за извършването на по-малко престъпления, а ефективното им налагане.

ганю
ганю
26 ноември 2021 14:20
Гост

Във феодална България рецидивът бил явление непознато, защото почти за всяко престъпление се налагало смъртно наказание.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 ноември 2021 13:51
Гост

Е това ли измисли великия икономист – е като криминализирате и взимането от работника, и даването от работодателя, кой ще дава сигналите : никой няма да им полза….Абе умен съм ,имам офшорка, ама не чак толкова.