Проектът за изменения в Закона за адвокатурата, претърсванията на кантори, прозрачността и активността на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) бяха сред въпросите, по които група адвокати днес свикаха пресконференция и призоваха за конкретни действия, като заявиха, че в противен случай се готви протест.

Те са администраторите на групата Фейсбук общност на българските адвокати (ФОБА) Петромир Кънчев, Александър Пелев, Велислав Величков и Георги Гайдаров. Като посочиха, че тя обединява 1950 адвокати от цялата страна.

Четиримата представиха призив към всички колегии, който е гласуван на конференция на свободните адвокати, която се е провела на 15 и 16 декември 2018 г. в Стара Загора.

„Призоваваме колегите, които ще участват на Общите събрания на колегиите в края на януари, да решат да изискат от Висшия адвокатски съвет незабавно да предостави на всички съвети и на всички делегати на общото събрание на адвокатите протокола от предишното общо събрание, ведно с взетите решения“, каза Величков и посочи, че година по-късно той не е станал достояние на адвокатите.

Другият призив е до 20 януари Висшият адвокатски съвет да предостави чрез колегиите консолидирания проект за изменения в Закона за адвокатурата, който да бъде подложен на обсъждане в цялата гилдия. А след това да бъде утвърден на национална конференция преди да бъде внесен в Народното събрание. „Да не се вкарват само предложения, удобни за ръководните органи, които наричаме адвокатска номенклатура. 14 600 адвокати трябва сами да определят каква е рамката, в която работят“, каза Величков. Той каза, че с колегите му се противопоставят на внасянето в Народното събрание на частични проекти, които не са обсъждани по колегии. „Ако това се случи, ще поискаме оставката на председателя на ВАдС и на целия му състав, защото ще приемем, че той работи против интересите на адвокатурата“, заяви той.

Освен това от ФОБА призовават при провеждането на общите събрания на отделните колегии в края на януари всяко да гласува декларация, в която да се отправи апел към президента Румен Радев, Народното събрание, правителството, министъра на правосъдието Цецка Цачева и омбудсмана Мая Манолова за ефективна защита на правата на адвокатите. Повод за това е претърсването в адвокатски кантори, за което, както „Лекс“ писа, членове на ФОБА, поискаха незабавна проверка от главния прокурор Сотир Цацаров, Инспектората към Висшия съдебен съвет и омбудсмана.

„Ако не се изпълнят исканията от Висшия адвокатски съвет, адвокатите да продължат да заплащат членски вноски на колегиите по места в пълен размер, но те да не превеждат дължимите на Висшия адвокатски съвет вноски, докато не се изпълнят решенията от предишното Общо събрание на адвокатите от 2018 г.“, е друг призив към адвокатите.

„Ние не трябва да издържаме ВАдС с парите от нашия членски внос, ако той не работи“, заяви Велислав Величков.

С колегите му имат и друго искане към ръководните органи на адвокатурата. То беше формулирано така: „Да се обърне към председателите на съдилища и прокуратури с искане да се прекрати порочната практика за насрочване на множество дела в един и същи ден и час, а във Върховния касационен съд винаги в 9 ч. сутринта“. По думите на Величков именно ранното насрочване на делата във ВКС през декември 2018 г. е довело до смъртта на адвокат Евгений Мосинов. Той пътувал цяла нощ от Бургас, за да бъде навреме в съда за дело на Търговската колегия. А после, тъй като нямало свободен асансьор, се качил пеша до залата. На влизане в залата паднал на земята и починал.

От ФОБА посочиха, че са получили отговор от председателя на ВКС Лозан Панов. По информация на „Лекс“ в него той ги е уведомил, че поради пренаселеността на Съдебната палата и острия недостиг на зали няма как да се промени ранното насрочване на делата, тъй като то позволява на съставите да продължат с друго дело, ако на първо повикване не са се явили страните по някой процес. Освен това е посочил, че от две години текат процедури за изграждане на два нови асансьора в палатата – един за граждани и един товарен, но това става бавно, тъй като сградата е паметник на културата.

По повод претърсванията на канторите и исканията за проверка, които отправиха, както и как биха протестирали, Александър Пелев заяви: „Конкретната форма на протестите е предмет на обсъждане. Изчакваме, отчитаме и това, че събитията се случиха в навечерието на празниците, когато цялата държава не работи. Не очакваме тези институции да се задействат на връх Нова година. Най-напред ни интересува реакцията на ВАдС“.

Все пак той посочи, че във фейсбук групата се обсъждат няколко форми на протест. Първата е физическо присъствие пред ВАдС и Съдебната палата „било мълчаливо, или малко по-шумно“. Втората форма е отказ да се плащат дължимите вноски към ВАдС.

„Има насъбрано напрежение между колегите и това са част от обсъжданите възможни действия. По-радикални предложения на колеги са като в Сърбия да се обяви адвокатска стачка и да спрем да се явяваме по дела“, каза Пелев. Той обаче посочи, че засега подобно решение няма, тъй като ако в повечето случаи по отношение на наказателните дела това ще доведе до блокирането им, то при гражданските – с неявяването си адвокатът ще засегне правата на клиента си.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
нека има и свободни адвокати-нечленуващи в колегия
нека има и свободни адвокати-нечленуващи в колегия
05 януари 2019 15:01
Гост

Крайно време е да има възможност да си СВОБОДЕН АДВОКАТ-без да членуваш задължително в съсловна монополна организация. Който иска да се сдружава, но да е доброволно, и да има възможност да си адвокат и без да членуваш в адвокатска организация(например вписването като адвокат да е в нарочен регистър на адвокатите, воден към БУЛСТАТ регистъра-например)

Анонимен
Анонимен
04 януари 2019 14:24
Гост

Законът за адвокатурата трябва да се промени час по-скоро. В крайна сметка той защитава колегите.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 януари 2019 0:02
Регистриран

Не ги защитава.Трябва принципът на сдружаване да е доброволен.Да бъдат свободни адвокатите.Да няма парични вноски.Да няма дисц.съдилища.Те не спазват закона и се разправят с неудобни за ръководството адвокати.

Минувач
Минувач
04 януари 2019 14:22
Гост

Aдвокатът ще засегне правата на клиента си при положение, че не се яви на делото.Това е много крайна мярка.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 януари 2019 0:07
Регистриран

Клиентите нямат нужда от защитници с пранги на ръцете и краката и с невъзможност да се изразяват в зала свободно. Прокурорите нападат адвокатите заради клиентите.А хонорарите не покриват такъв риск.Вече борбата ни е за нашето собствено оцеляване.

Анчо
Анчо
04 януари 2019 14:20
Гост

Претърсванията на адвокатски кантори е пълен абсурд за една правова държава.

Анонимен
Анонимен
04 януари 2019 14:19
Гост

Абсолютно е прав Велислав Величков. В крайна сметка адвокатите издържат ВАдС.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 януари 2019 0:14
Регистриран

Нещо много повече.Ето защо.Адвокатите инициират всяка една съдебна процедура.Ако липсва искова молба,жалба,тъжба и пр.съдебната система не ще съществува.Ако спрем да се явяваме по дела,не ще има ход на делата.И какво следва.По важна част от защитата на основни граждански права, няма.Ще стачкуваме.Докато всяка една твар Човешка не разбере,че ни се дължи уважение.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 януари 2019 0:16
Регистриран

Вели,приветствам ви.Бъдете…