Незаконосъобразните действия на полицията, свързани с нарушаване на правото на личен и семеен живот са изключително често срещана хипотеза в практиката.

Едновременно с това малко са хората, които пристъпват към защита по съдебен ред, поради последователната липса на предвидимост на правосъдието.

Личните обиски по-често се извършват по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи като форма на заобикаляне на закона. Причината за това е, че основанията за този вид обиск са изключително широко формулирани. Едновременно с това не се изисква нито предварително съдебно разрешение, нито последващо съдебно одобрение.

Основанията за извършване на личен обиск така, както са предвидени в ЗМВР, са:

  1. обискираният да е задържан за срок до 24 часа;
  2. по отношение на обискирания да съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
  3. обискираният е заварен на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
  4. за обискирания има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

Тоест, законът не предвижда възможност за произволно обискиране на лица.

Точно обратното. Дори и при широко предвидените правомощия на МВР за извършване на това действие, пак е необходимо да е налице някое от посочените основания.

В общия случай „проблемните“ обиски се извършват с основание, че по отношение на обискирания съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети.

В практиката, разпитвани в съдебно заседание по повод на искане за обезщетение за полицейски произвол, извършилите го служители на МВР твърдят, че са получили „оперативен сигнал/оперативна информация“, че съответното лице държи или разпространява забранени вещества или че на конкретно място се държат или разпространяват такива.

В последния случай с подобни твърдения се обоснова съществуването на основания за обискиране на всички лица, които се намират на такова място.

В практиката ми до момента не ми се е случвало да се докаже в процеса, че оперативен сигнал/оперативна информация действително да са получени. Това, което обаче се е случвало многократно, е в рамките на съдебен процес безспорно да се докаже, че е извършено тайно наблюдение в противоречие на Закона за специалните разузнавателни средства и Европейската конвенция за защита правата на човека.

Отново като общ принцип трябва да се отбележи, че дори и действително да съществуват реални данни, че у конкретно лице могат да се намират забранени за притежание предмети или такива, които са свързани с извършено престъпление, съществуват конкретни правила, при спазването на които той следва да бъде извършен.

Най-важните правила, които е необходимо да бъдат следвани са:

  1. Обискът да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството на обискирания. Тук се обръща внимание и на мястото на обискирането – дали е обществено място, имало ли е много хора, в какъв момент от денонощието се извършва и др. под.;
  2. Действията по извършването му да не надвишават по своя обем тези, които са необходими за постигането на законната цел, а именно откриване на забранения за притежание предмет или вещта, която е предмет или средство на извършено престъпление;
  3. Времето, в рамките на което се извършва, да не надвишава обективно необходимото. Противното води до фактическо задържане без да е издадена съответна заповед за това.

Подвеждайки така изброените общи правила към случая с полицейската акция в дискотека в Пловдив се оказва, че по всяка вероятност извършените обиски са незаконосъобразни, вкл. и ако за някои от лицата действително е имало данни, че държат забранени за притежание предмети или у тях се намират вещи, свързани с извършено престъпление.

Две са основните причини, които могат да обосноват извода за незаконосъобразност:

1) наличието, на пръв поглед и според публично достъпната информация, на произволност на действията (обискирани са всички посетители, а не определени такива, за които съществуват предвидените в закона данни; това навежда на мисълта, че явно служителите на МВР не са знаели кого търсят);

2) начинът, мястото и времетраенето на извършването на обиските – чрез събличане, клякане, при това на място, където присъстват много други хора, т.е. касае се за абсолютно нарушение на задължението обиските да се извършват така, че да не бъдат уронвани честта и достойнството на обискирания.

Впрочем, именно подобни случаи от моята практика мога да дам като пример. Те са разгледани по адм. дела №6664/2021 и №6665/2021 по описа на Върховния административен съд. И двете дела касаят проверка на лични вещи и моторно превозно средство, както и личен обиск по „оперативен сигнал“.

Едната от тях е извършена именно чрез събличане и разпореждане към обискирания да кляка. В случая нито първоинстанционният съд, нито върховната инстанция разгледаха прекомерно широките правомощия на МВР за извършване на такива действия, нито обърнаха внимание на факта, че се касае за изключително сериозно засягане на правото на обискирания на личен и семеен живот. Именно, поради тази причина бяха подадени жалби до Европейския съд по правата на човека, като и двете бяха приети за разглеждане, т.е. в момента по тях има висящи дела с искане за присъждане на обезщетение в размер на по 10 000 евро по всяко от тях.

Именно в това се състоят и възможностите на незаконно обискираните да бъдат компенсирани за преживените стрес, унижение, загубено време и за всякакви други вреди, които са настъпили от тези действия.

Първо, изчерпване на вътрешноправните средства за търсене на обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В случай че българските съдилища не открият проблем във всеки конкретен обиск (което също не е рядко срещана хипотеза, дори и когато по делата се докаже полицейски произвол по безспорен начин), пътят е чрез подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека, който се отнася изключително сериозно и стриктно към полицейския произвол особено когато се касае за обиски по ЗМВР, именно поради изключително широките правомощия на полицейските органи и практически нулевия контрол върху тях.

По отношение на потенциалната отговорност, която биха могли да носят полицейските служители, извършили незаконосъобразните действия, теоретично законът предвижда и дисциплинарна, а и наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години.

Предвид че се касае за престъпление от общ характер, преследването му се осъществява чрез подаване на сигнал до прокуратурата – в случая Районна прокуратура-Пловдив. Въз основа на сигнала следва да бъде образувана проверка, чиято цел е да установи съществуват ли данни за извършено престъпление. В случай че такива се установят, пристъпва се към ангажиране на наказателна отговорност по отношение на виновните лица. Лицето, подало сигнала има възможност да атакува постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство пред горестоящата прокуратура, както и да обжалва пред съда постановлението за прекратяване на вече образуваното досъдебно производство.

Практически, обаче, обществото ни е виждало много случаи на ексцесивен полицейски произвол, а и полицейско насилие, вкл. и такива, които са били предмет на огромен обществен интерес (напр. полицейските побои зад колоните на Министерския съвет). По такива случаи обичайно се „образува проверка“, чиито резултати никога не стават обществено достояние.

Отново практиката е показала, че най-ефективният метод за подобряване работата на полицията в дългосрочен план е именно осъждането на Министерството на вътрешните работи да заплати обезщетение за незаконосъобразните действия на неговите служители. И именно в това се състои и смисълът потърпевшите граждани да потърсят правата си по съдебен ред, доколкото успешното осъждане, без значение дали на национално ниво, или на ниво Европейски съд по правата на човека има дуалистична функция – обезщетяване на действително причинените вреди и дисциплиниране на МВР към спазване на закона и правилно изпълнение на служебните задължения.

Разбира се, последното е дълъг процес, за постигането на резултатите от който помага всеки потърпевш, който е потърсил защита на нарушени свои права.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Тако-цако
Тако-цако
14 май 2023 19:03
Гост

В същото заведение момче е колабирало след употреба на райски газ. Нека сега всички в хор отново да викнат как полицията ги репресира!
https://btvnovinite.bg/bulgaria/17-godishno-momche-kolabira-v-diskoteka-v-plovdiv-sled-upotreba-na-rajski-gaz.html

ACAB
ACAB
10 май 2023 18:51
Гост

Масово неподчинение вероятно е можело да помогне до някъде с избягване от тази ситуация, но е трудно постижимо когато става въпрос за 400 души които вероятно дори не се познават. Но все пак ми е интересно как щяха да арестуват 400 човека? И дали в такъв случай пак нямаше да бъдат оповестени имената на въпросните служители на МВР, или по точно на м*нетчиите?

Анонимен
Анонимен
10 май 2023 9:48
Гост

Статията е теорит.вярна, разбира се.Вероятно сигналът е, че на определено място се продават, даряват, разпространяват забранени субстанции, да ги наречем.Т.е има данни за мястото, не за конкретни лица.Дали буден гражданин, дали конкуренцията, има някаква операт.информация за мястото, не за лица. Иначе е неразбираемо защо си го причинява МВР това масово мероприятие, добре, че не е стадион, парламент:), това си е хамалогия, с нисък КПД..За профилактика:)?.Сега, не се очаква, ако сигналът е за мястото, органите като влязат, държателят, разпространителят да вдигнат ръка, аз съм, другарко, миа кулпа, миа максимума кулпа, нали.Това обаче не отменя изискванията за спазване на човешките права, за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 май 2023 8:39
Гост

Лекс, средата на седмицата е, искам читава статия преди да са ми намерили работа.

Забранено ли е да снимаш полицаи на обществено мяс
Забранено ли е да снимаш полицаи на обществено мяс
10 май 2023 6:59
Гост

Предлагам авторката или който желае друг да напише и статия по въпроса-Законно или незаконно е да снимаш полицаи , на обществено място? Обръщам внимание-според прокуратурата е незаконно-прати на съд Бухнич, а в съдът беше оправдан. Иде реч за русенски съд, как би решил въпроса софийски съд. За Пловдив не питам-там гражданина ако снима полицаи го осъждат, като стой та гледай-в Пловдив не важат българските закони, а местно Пловдивско право. Че в Пловдив ,пловдиския „Върховен“ апелативен път, има поне един случай да откаже да приложи ТР на ВКС, щото намира практиката на ВКС за неправилна! Та в другите съдилища , без… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 май 2023 10:59
Гост

Категорично трябва да бъде забранено снимането на полицаи, по време на изпълнението на служебните им задължения и това да се наказва от българския Н.К. в случай, че някой го направи да бъде задържан и подвеждан под отговорност. Ако някой гражданин има претенции към органите на МВР, че е нарушил така “скъпоценните” му човешки права , да го заявява в писмен вид, в съответното място, а не да снима и да търси провокация. Не може постоянно да връзвате ръцете на полицаите и да очаквате те да работят, спокойно и уверено, докато всеки си гледа правата, а пренебрегва задълженията си. “Мисирките” не… Покажи целия коментар »

Въпрос
Въпрос
10 май 2023 15:49
Гост

И все пак-къде е записана забрана да снимаш милиционери? Не какво трябва според някой си-щото това е мнение, а де леге лата-къде е записана забрана.?

чл 13 ЗАПСП позволява снимането на обществено мяст
чл 13 ЗАПСП позволява снимането на обществено мяст
11 май 2023 2:47
Гост

И как ще докажеш милиционерско беззаконие-без да снимаш. Точно видеото оневини хората от случая самоскъсания пагон. И чл 13 от ЗАПС казва,че можеш да снимаш на обществено място,без сълрасие на снимания. Няма забрана да снимаш милиционери на обществено място-вж чл 13 ЗАПСП. През 2011г милицията преби Р.Б. пред НДК-защото е с дълга коса. Разбира се,че имаш право да снимаш побоя, и после да представиш записа на прокуратурата. А.И да питам-кога ще бъде арестува милиционерът, самоскъсал си пагона, и кога ще бъдат арестувани милиционериште, които лъгаха ПО СЛУЧАЯ САМОСКЪСАНИЯ пагона в съда. СНъдът каза,че не дава вяра на думите на лъжесвидетелите… Покажи целия коментар »

Безпристрастен
Безпристрастен
20 май 2023 16:33
Гост

Този си е невчастник. Вече и в Путинова Русия при спиране без нарушения не са длъжни да показват личен документ и полицаите са снимани. Освен това полицаите са длъжни да показват служебните си карти.

Адвокат
Адвокат
09 май 2023 23:41
Гост

Следва да се има предвид – че в такива заведения се консумира дрога – при това – не си я носят отвън – а им я дават вътре – тоест – самото заведение си има „щанд“.

Това е доста опасно за здравето на хората, които се тровят – има обществен интерес да не се допуска.

Иначе е много ценно да се присмиваме на полицаите.

Според мен няколко седмици няма да има употреба точно в тази дискотека.

ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
09 май 2023 18:28
Гост

Пловдивското цацарово правосъдие просто си е такова. Там реформа в посока познание и прилагане на правото на ЕС няма и да има. Незаконното задържане следва да се атакува в съда освен незаконният обиск. Заповеди дадени в разрез със закона не се изпълняват, но на това не ги учат в академията. Дават им пищова и палката и им заповядват всевъзможни идиотщини. Дори и „заловените“ с огромното количество от 1 фас трева и 0,3 гр нещо прахообразно могат да потърсят правата си. Да не говорим, че най-малкото полицията сама каза, че лицата са се считали за задържани, а от момента на задържането… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 18:27
Гост

Лекс бг-пишете статия и за тази сензационна новина -пак от Пловдив

https://dnes.dir.bg/politika/eksshefka-na-oik-plovdiv-obyavi-che-e-falshifitsirala-izborite-v-polza-na-ivan-totev-prez-2015-g

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 16:32
Гост

Дерзайте, колега. Компетентни са пловдивските съдилища.

За Пловдивското право
За Пловдивското право
10 май 2023 7:06
Гост

Абе в Пловдив действа някакво местно пловдивско право, различно от българското-особено досежно специфичната наказателна политика-всеки обвинен си е осъждан, и то доста по-тежко от Софииските съдилища-в Пловдив подсъдимите надежда всяка да оставят. Ако иде реч за пловдив-проверявайте практиката на Пловивския „Върховен“ апелативен съд, а не на ВКС. „Върховния „апелативен съд на Пловдив не винаги зачита практиката на ВКС, и отказва да я прилага, ако я намери за неправилна. Да ви обърна внимание-дори и Сталинските съветски съдилища са постановявали 10-15 процента оправдателни присъди. Подсъдимия има някакви шансове дори и в Сталински съветски съд, ама в Пловдив-направо да си купува затворнически дрехи-обвинен… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
09 май 2023 16:21
Гост

Аааа- колега- бивша състудентка;0 Браво, колега Петкова, за отличната статия. Пожелавам много здраве и отлични професионални успехи- напълно ги заслужавате.

ПЛВДВ
ПЛВДВ
09 май 2023 16:07
Гост

Малко се преекспонира с тази акция. Обективно унижени хора няма, има само такива на които им е развален гуляя. Хората казват – има оперативни данни за притежание и разпространение на наркотици в нощно заведение – полицията действа – хората недоволни че е действала. Ако не действа – защо не действа. Има информация, че хората си завират пликчетата между краката – полицията проверява – хората се чувствали унижени. Ако не проверява – защо полицията ги пази. Каквото и да направи полицията все ще има недоволни. А пък адвокатката естествено иска да захлеби от цялата работа.

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 18:02
Гост

Е, а ако Вие сте в дискотеката и без да има сигнал персонално срещу Вас пред 5-6 човеки ви съблекат гол (гола) и ви накарат да клякате дали ще мислите същото. Освен ако не си падате по това непознати да Ви гледат гол (гола) и да Ви карат да клякате. Това е възможно само в една варварска държава със скапано законодателство и без действени правозащитни органи. Тези, които са наредили тези действия, следва незабавно да бъдат уволнени!

Анонимен
Анонимен
10 май 2023 6:30
Гост

Абе, пловдивчанина-сигурно ще си много щастлив, ако си баща публиката да гледа путака на дъщеря ти? А по въпроса,че имало оперативни данни, и затова са съблечени стотити хора-питам-когато през 2017 ,ПРОКУРАТУРАТА на пресконференция се похвали,че е арестуван полицай 7-мо РПУ, изградил мощна наркомрежа в студенjски град що не бяха съблечени колегите му от РПУ-то му! Щото точно това 7-мо РПУ си е щаб квартила на престъпността-вероятно си млад, но аз помня-през 90-те години на миналия век убиха и човек-скачаха върху него докато е задържан. Щото скоро след този случай в медиите пак излезе,че е заловен втори полицай от същото това… Покажи целия коментар »

ПЛВДВ
ПЛВДВ
10 май 2023 10:41
Гост

Ти ако си пускаш дъщерите по такива места си личен избор. Щото никак иначе не си развяват путаците.

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 15:44
Гост

Действията на милиционерите е не просто незаконна, а престъпна. И то са налице съответния вид съвкупност-идеална, реална, няма значение. Минимум следните престъпления са извършени от неизвестни милиционери: -ПРИНУДА. Да принудят стотици хора да се съблекат, и да бъдат оглеждани пениси и влагалища, а съблечените хора да бъдат карани да правят унизителни движения-клякания, други действия-като в съветска наборна комисия-са върло незаконни, и са съставът на престъплението принуда. Това трябва да бъде смазано по законов път-със свирепи ефективни присъди-с поправително възпитателен, и превантивно-възпиращ ефект, никога повече да не се случва. -Принуда е нареждането да бъдат изтрити снимките от телефоните, според мнението ми.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 май 2023 11:29
Гост

Ти колко мразиш полицията си личи от написаното от теб (Нарочно не използвам Вие, защото не заслужаваш да се обръщам така към теб) ,от това което виждам, ще извадиш от девет кладенеца вода, за да може типове като Семерджиев, Прокуроския син от Перник, убиеца на Милен Цветков да си веят байрака, четете закона както дявола евангелието !!!! Понякога за да се хване нарушител трябва да се нарушат права, не може само да се реве за права, а за нарко разпространението и употребата в тези заведения да се мълчи. Да трябва да се тероризират хората, които употребяват, за да се удари… Покажи целия коментар »

Башбакан
Башбакан
09 май 2023 15:37
Гост

Аз искам Силвия да ме обискира на голо

:)))
:)))
09 май 2023 15:02
Гост

Професор Радостин Беленски от ЮФ на СУ имаше много по-изчерпателна статия по тоя въпрос:))ама кой да чете

Свидетел
Свидетел
09 май 2023 15:40
Гост

То хубаво, ама Беленски бая отдавна не преподава в юридическия факултет. Поне колежката кратко, ясно и изчерпателно се е постарала да представи проблематиката, без излишна натрапена терминология и куп съдебни КОПИ-ПЕЙСТОВЕ.

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 16:13
Гост

Проф. Беленски и лабораторията му за милиони 🙂 . Беше ми по криминалистика и съдебни експертизи. Добър лектор като цяло. Откакто му разшифроваха схемите с лабораторията за милиони , си би шута и изчезна. Впрочем да знае някой какво се случи с тоя човек?

До анонимен
До анонимен
09 май 2023 18:14
Гост

Миналата или по-миналата година го гледах, изнасяше един семинар за експертизите на подписи в Центъра за обучение на адвокатите „Кръстю Цончев“. И на мен е преподавал, но само по Съдебни експертизи, по Криминалистика бяхме при невероятната проф. Евгения Коцева. А специално за Беленски, не една и две му бяха схемите в ЮФ. Беше опериран от чувство за срам. Трябваше да го тикнат в панделата, ама дъщеря му беше прокурор в СГП, отърва го.

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 14:56
Гост

Действията на полицаите са законни. Не виждам нищо незаконно.

Гошо
Гошо
09 май 2023 16:33
Гост

Другия път да ти наврът една палка в гъза олигофрен

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 18:10
Гост

Очевидно са незаконни. Защото лично претърсване и изземване може да се прави само ако има достоверна и документирана информация, че конкретен човек държи нещо, което би представлявало правонарушение. Във всяка дискотека има хора с прахчета. Ако беше вярно това, което пишете, то тогава всяка вечер всички във всяка дискотека можеше да бъдат събличани. Що за глупост!? По същата логика всички в страната могат да бъдат събличани, защото все в някой ще има прахчета. Като нямат агентура и не могат да си вършат работата – хайде на масови хайки без значение, че над 90% от харата нямат нищо общо с дрогата.

Рашков-2
Рашков-2
09 май 2023 14:41
Гост

Рашков-2 уловил цяла една цигара марихуана…
В същото време наркобосовете са с чадър, щото вали…
Популизъм на корем.
Крадецът вика „дръжте крадеца“.
От Мунчо.

Филип
Филип
09 май 2023 14:41
Гост

Факт е, че в дискотеките масоео се разпространяват наркотици.

Рики
Рики
09 май 2023 14:43
Гост

Но не е този начинът да ги търсят блюстителите на реда

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 17:47
Гост

Обискът на голо те опровергава.

Zaki
Zaki
09 май 2023 14:40
Гост

Много добър анализ. Дано повече хора да го прочетат.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 май 2023 14:38
Гост

Полицейският произвол е проблем, но гражданският такъв е още по-голям, както се видя и с новите две млади жетви на пътя. Според мене крайно време да се създадат конкретни правила в посока носене на отговорност за разпространение и употреба на наркотици от собствениците на рекреативни заведения като дискотеки, барове, клубове, ресторанти и т.н., които по Закона за частната охранителна дейност могат да осъществяват пропускателен режим в помещенията си.

Анонимен
Анонимен
09 май 2023 15:07
Гост

Т.е. частните охранители да събличат всеки посетител и да бъркат по телесните му кухини с оглед укриването на наркотични вещества? А ако пропуснат да открият нещо, управителят на заведението да носи наказателна отговорност? Такава олигофренщина дори Каскета или Барни Ръбъл не биха предложили!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 май 2023 15:17
Гост

Не, помислете как се прави на летищата и пак може да говорим, но то се иска акъл за този форум, а ако не Ви достига, се обърнете към ChatGPT, той дава по-смислени отговори от Вас. При всяко положение пропускателният режим може и трябва да се затегне, като това е в интерес както на собственика на заведението, така и на клиентите и обществото като цяло.

Dolmenska
Dolmenska
09 май 2023 13:55
Гост

Да те е страх вече да идеш и на клуб братче

Иванов
Иванов
09 май 2023 13:55
Гост

Очаквам Гешев или да запази мълчание по темата, защото не иска да си го причинява или да измисли хиляда глупости, които да наговори.

Лонев
Лонев
09 май 2023 13:54
Гост

Проблема е, че сега хората е ще заведат искове и ще си получат обезщетения, като вие ще кажете, че „пркуратурата“ е осъдена да им плати общо (…….лв.), но в действителност това ще са пари от хазната, от данъци. А виновниците няма да бъдат уволнени и да не се занимават повече с такава дейност.

Паганат
Паганат
09 май 2023 13:53
Гост

Е как ще се оправим в такава криминална държава, в която полицията бие за кеф, това са мутрета с униформи, прокуратурата си прави каквото си иска и съблича без причина хора?

Велизари
Велизари
09 май 2023 13:53
Гост

Прокуратурата ни можеше да се задейства и да разбере какви и от къде идват онези пакети с наркотици, които изплуваха на бреговете край Шабла. Обаче тя не се занимава с такива неща.

Калина
Калина
09 май 2023 13:52
Гост

Тази имагинерна престъпност и мафия бори Гешев. Няма как да я пребори, защото неговия лидер Борисов ползва много голяма част от фенските агитки на големите клубове, като Левски, ЦСКА, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив за да му вършат мръсни поръчки и да му събират гласове на избори. За благодарност ги оставят да си разпространяват наркотици, да извършват грабежи и тем подобни. Полицията го знае и не предприема адекватни действия за да се пребори с тези хулигани и наркоманчета. Прокуратурата също не проверява качествено и не повдига обвинения. Следователно Гешев „бори“ някаква измислена престъпност. От цялата акция със събличнае на хора… Покажи целия коментар »

Йорданов
Йорданов
09 май 2023 13:50
Гост

Явно и тук въпросът е бил да се направи показно за пред медии голяма акция и „уж да се сплаши мафията“.

Николина
Николина
09 май 2023 13:49
Гост

Абе хора, главния прокурор инсценира атентат. Моля ви.

Кристов
Кристов
09 май 2023 13:49
Гост

И от цялата проверка са намерени една цигара с трева и малко прахообразно вещество. Каква е била изобщо целта на тая проверка?

Петров
Петров
09 май 2023 14:45
Гост

Излишна показност.

Bobi
Bobi
09 май 2023 13:48
Гост

Ами в мутро-чалгарска среда как очаквате да се държи прокуратурата?