Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отложи решението си за назначаване на съдията от Софийския градски съд Даниела Талева за прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да може да разследва главния прокурор.

Според кадровиците темата е особено важна и изисква присъствието на всички членове на ПК. А в момента двама са в отпуск – Светлана Бошнакова и Гергана Мутафова. И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов не участва в заседанията, освен това Народното събрание не запълва освободилото се преди години едно място.

Иначе Комисията за атестирането и конкурсите беше предложила процедурата по назначаването на съдия Талева за прокурор да бъде спряна. Мотивът на комисията беше свързан с допуснатото за разглеждане от Конституционния съд искане на бившия главен прокурор Иван Гешев за обявяване за противоконституционни на редица разпоредби в НПК, една част от които са свързани с въвеждането на механизма за разследване на обвинител №1 и неговите заместници. Посоченото правно основание за спиране на назначението на съдия Талева за прокурор е чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК.

От дебатите днес стана ясно, че членовете на колегията се колебаят как точно да постъпят – дали да подкрепят предложението на КАК за спиране на процедурата по назначаване, или в случая е налице надделяващ държавен и обществен интерес и съответно трябва да приложат чл. 54, ал. 2 от АПК, който дава възможност за продължаване на производството, въпреки очакваното решение на Конституционния съд.

Преди да каже становището си по въпроса, председателят на КАК Огнян Дамянов напомни своята позиция, обявена на заседание на правната комисия в НС през януари по повод предложените законодателни промени, с които да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор.

Дамянов посочи, че още тогава е казал, че предлаганите текстове са противоконституционни. Даде пример с правната възможност зам.-председателят на ВКС и ръководител на Наказателната колегия в един извън наказателен процес да дава становища и мнения за това дали даден сигнал е обоснован, за да се предположи, че в него се съдържа достатъчно основание за извършено престъпление. „А той е задължен, защото с негов акт се определя дали процедурата ще продължи по новия механизъм и разследването ще се извърши от колега съдия, който е назначен за прокурор във ВКП, или ще тръгне по общия ред. Заместник-председателят на ВКС г-жа Лада Паунова, в чийто професионализъм нямам никакви съмнения, посочва реда и органите, които ще извършват разследването. И този акт не подлежи на никакъв контрол. Не ми е известен акт с такива последици, в каквото и да е производство, който да не подлежи на инстанционен контрол. Т.е. съдия – зам.-председател на ВКС извършва преценка в една извънпроцесуална дейност и определя еднолично дали и кои да са органите, които да извършат проверка по сигналите“, изтъкна Дамянов.

Според него противоконституционна е и разпоредбата на чл. 30, ал. 5, т. 21 от Закона за съдебната власт, която задължава Прокурорската колегия да назначи определения на случаен принцип съдия за прокурор във ВКП. „Разпоредбата в закона не ни дава възможност за преценка и проверка на качествата на кандидата. Нормата е императивна и ние без преценка сме длъжни да го назначим“, посочи Дамянов.

В тази връзка той цитира решение №6 от 2021 г. на КС по повод кариерните бонуси за членовете на съвета, в което се казва, че съществена гаранция за независимостта на съдебната власт е правото ѝ сама да назначава, премества и освобождава магистрати и за тази цел е създаден ВСС, като специфичен орган, който самостоятелно да определя кадровата политика в съдебната система.

„Част от депутатите по един твърде нелюбезен начин ме обвиниха тогава, че съм защитавал някакъв свой началник. Не защитавам никого, само правовия ред, както аз го виждам. Аз поддържам същата позиция, а сега няма главен прокурор“, изтъкна Дамянов.

После посочи, че пред ПК на ВСС стоят две възможности – да спре процедурата по назначаване, или да назначи съдия Талева за прокурор.

„До миналата седмица имах по различно мнение. Но и до днес имам съмнения дали да се спре процедурата, или поради наличието на преобладаващ обществен интерес тя трябва да продължи“, сподели Дамянов.

Той напомни на колегите си, че решението за спиране се взема с обикновено мнозинство, т.е. при присъстващи днес седем кадровици, са достатъчни четири гласа. Но пък решението за назначаване се взема с 50% плюс един от всички членове на колегията, т.е. необходими са шест гласа.

Според Калина Чапкънова, тъй като въпросът е важен, дебатът трябва да се проведе в присъствието на целия състав на ПК. Тя застъпи позицията, че в случая са налице особено важни обществени интереси и би следвало процедурата да продължи.

„В случая би могло да се приеме наличието на изключителна обществена значимост, защото ако не се даде възможност процедурата да започне, тогава биха могли да се застрашат определени обществени интереси“, каза тя и даде пример – възможността хората бързо и своевременно да бъдат уведомени за резултата от казуса, което може да стане само посредством или чрез извършването на проверка и със способите, които са предвидени в закона, а не чрез медийни публикации.

Чапкънова допълни, че обществената значимост може да се изведе и от доклада за върховенството на правото на Европейската комисия, публикуван миналата седмица, в който е отделено специално място на законовите изменения, с които се въвежда механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Калина Чапкънова посочи, че това е  дългогодишен ангажимент на страната, както и по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Народното събрание е изпълнило ангажимента си, а от нас се изисква да задвижим този механизъм“, изтъкна Чапкънова. Тя обаче заяви, че не е удачно това да се случи днес поради отсъствието на двама членове на ПК на ВСС. „Трябва да осигурим максимална възможност за участие на всички наши колеги и да вземем отношение по въпроса“, посочи Чапкънова.

„Аз съм силно раздвоен какво да е решението. От една страна споделям доводите на КАК. Но от друга съм съгласен и с аргументите на г-жа Чапкънова. Ако се наложи да гласувам, бих подкрепил назначаването на съдия Талева за прокурор. Но ще се присъединя към предложението на г-жа Чапкънова за отлагане, защото действително трябва да сме в пълен състав, когато решаваме този въпрос“, каза на свой ред Йордан Стоев.

„По-лесното решение е да назначим колегата Талева. Аз също имам известни съмнения и колебания, мнението ми се промени след заседанието на Пленума на ВСС миналия четвъртък. Безспорно е, че сме в намален състав, което на свой ред улеснява решението за спиране на процедурата. По-честно е да сме в пълен състав. 14 години не беше приет този механизъм. Сега, с 4-5 дни Прокурорската колегия няма да нанесе фрапантни щети, които да не могат да бъдат отстранени“, добави Дамянов.

Единствено Стефан Петров заяви, че подкрепя предложението на КАК за спиране на процедурата, но допълни, че ще гласува за отлагане на въпроса.

Така единодушно ПК на ВСС реши да се занимае с казуса на следващо заседание.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 юли 2023 17:47
Гост

Отлагат, защото Талева трябва да разследва Сарафов.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 20:18
Гост

Сега Славов, Хр.Иванов и всякакви други НПО-исти да разтягат локуми за“ обвързана компетентност“ и всякакви други лакардии. Това се очакваше от хората, които са в съдебни зали, всекидневно работят със закони и пишат съдебни актове. Така както калпаво е написан този механизъм няма сила на света, която да задължи ПК на ВСС да „назначат“ за прокурор избрания съдия, така че ще си правят каквото искат.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 16:50
Гост

Тези същите-ПК на ВСС не претупаха ли процедурата за избора на Сарафов за и.ф. Главен, при положетие, че не е от тяхната компетентност… не отказаха ли неоснователно да назначат красираните прокурори в конкурса за първоначално назначаване за районните прокуратури, а сега това… Срам и позор за съдебтата власт. Правят си каквото си искат. Решенията им не почиват на закона! Дано Съдът малко ги запре, че само глупости бълват.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 юли 2023 16:44
Гост

„Най-икономичните програми за пране са и най-дълги.“
Проскубания бухал

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 15:33
Гост

ВКС им го казаха в становището си до парламента, че подобна ситуация е възможна. Сега министърът да ходи да се обяснява какво е обвързанa компетентност. Днес дебат искат, утре референдум.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 15:09
Гост

Напълно идиотско решение. Но не бива да се учудваме!

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:50
Гост

Много добре знаят, че ще спрат назначението, но трупат топката за да споделят отговорност всички. Това няма да ги оправдае. Всеки гласува по съвест или поне така би трябвало.

Димо
Димо
12 юли 2023 14:48
Гост

Тези няма ли са приключват с лебедовата песен?

Лазар
Лазар
12 юли 2023 14:49
Гост

Крайно време им е. Само висят там като марионетки.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:48
Гост

Точно това беше една от критиките на ВКС по механизма, че има неяснота, ако ВСС блокира назначаването на съдия-прокурора какво се случва, но просто „закондателите“ не ги интересува експертн мнение, камо ли такова, което ги критикува и дори не му обърнаха внимание, калпава работа, това е резултата когато не си помирисвал практическа работа и повтаряш сам НПО-та, клишета и общи приказки! Можеха да го предвидят в законопроекта, въпросът беше поставен, но те слушат Правосъдие за всеки, дет си нямат хал хабер от наказателен процес!

Лозан
Лозан
12 юли 2023 14:44
Гост

Ясно се вижда ВСС чии интереси защитава.

Фики
Фики
12 юли 2023 14:41
Гост

E, сега ще чакат Народното събрание да запълни свободното място ли?

Щерев
Щерев
12 юли 2023 14:42
Гост

Туоат топката заради шефа си.

Тегава история
Тегава история
12 юли 2023 14:45
Гост

Или КС да се произнесе.

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:35
Гост

Пародия……….Закона е категоричен, независимо какъв е, те търсели дебат…………

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:26
Гост

Пазят сиСарафов ясно е

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:25
Гост

Интересно до какво ще доведе поредното протакане

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:25
Гост

Ще каже човек, че им е спуснаа от небето

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:24
Гост

Нали на случаен принцип сте я избрали и е сложена в система, в която трябва да са само кадърни хора?

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:24
Гост

Това е глупаво решение. Защо не може да станем нормална държава

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:24
Гост

ВСС какви интереси продължава да обслужва?

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:23
Гост

Страх ви е да я назначите ли? Защо?

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:23
Гост

Чудят се как да си намерят работа

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:23
Гост

Колко широка дискусия? референдум ли ще искат и те ?

Анонимен
Анонимен
12 юли 2023 14:22
Гост

Евала бе чички от ВСС