Народното събрание избра пенсионирания съдия Борислав Белазелков и шефката на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова за конституционни съдии. За него гласуваха 154 депутати, а 63 бяха против. За нея гласовете бяха 159 „за“ и 65 „против“. Третият кандидат Цвета Рангелова не получи необходимата подкрепа с 42 гласа „за“, 105 „против“ и 68 „въздържал се“.

С решенията си (има две решения за двамата избрани кандидати) обаче депутатите отварят тежък спор за продължителността на мандата на двамата. От БСП дадоха заявка, че той ще бъде внесен в Конституционния съд, като лидерката на левицата Корнелия Нинова призова и други партии да се подпишат под питането, което ще напишат от партията.

Ето какво гласи приетото от народните представители днес:

РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд

РЕШИ:

Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Анастас Василев Анастасов за срок от 9 години.

 РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд

РЕШИ:

Избира Десислава Вълчева Атанасова за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Гроздан Николов Илиев за срок от 9 години.

Т.е. в решенията за избор на конституционен съдия от Народното събрание за първи път беше записано на чие място са избрани двамата и също за първи път – колко е мандатът им (за сравнение виж решението за избор на Красимир Влахов за конституционен съдия тук).

Тази формулировка поставя много въпроси заради даденото от КС на 11 януари 2024 г. задължително тълкуване на Конституцията за мандата на избраните със закъснение конституционни съдии (повече за него виж тук). В тълкувателното си решение КС прие: „Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда“.

От това тълкуване следва, че избраните днес Белазелков и Атанасова, които влизат в КС с близо 2 години и три месеца закъснение, трябва да имат не пълен 9-годишен мандат, а да са конституционни съдии малко под 7 години.

Решението на КС е тълкувателно и се приема, че то става неразривна част от корпуса на основния закон. То беше обнародвано на 16 януари 2024 г. (виж тук) и влиза в сила три дни след това. Т.е. днес, денят на избора, е последният ден, в който не е в сила.

Така депутатите записаха в решенията си за избор на Белазелков и Атанасова, че те имат мандат от 9 години. И това най-малкото поставя въпроса колко всъщност ще останат те в Конституционния съд заради колизията между акта на Народното събрание и задължителното тълкуване на КС.

„Какво се опитвате да направите сега? Мандатът да е 9 години, е, няма да стане“, коментира Георги Свиленски от БСП и предложи от решенията да отпадне изразът „за срок от 9 години“, но мнозинството не прие редакцията.

„Ще бъде много позорно, ако с решение, с което се избират членове на КС, се нарушава решение на КС“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Опитвате се да надхитрите Конституцията и КС, като вземате решение един ден преди тяхното да е влязло в сила“, заяви Кристиан Вигенин от БСП.

„Благодаря за високата отговорност и чест, че ме предложихте и избрахте за съдия в КС. За мен се каза доста през последните дни. Знаете, че съм градила името си на почтен и честен човек, на независим и некорумпиран политик. Никога не съм разчитала на потекло, протекции и случайности, а съм работила открито и честно. В политиката в дебата се ражда истината. И благодаря, че съм имала възможността да отстоявам истината и да получавам уроците на пленарната зала. За мен беше чест, благодаря ви“, обърна се към депутатите Атанасова след избора.

За да станат двамата избрани конституционни съдии, ще трябва да положат клетва. Това е предвидено да стане след седмица, както изисква Законът за КС и на полагането на клетвата присъстват председателят на Народното събрание, президентът и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Дебатът в пленарната зала отначало се съсредоточи около Борислав Белазелков, като изненадващо акцент стана едно решение, постановено през 2021 г. от състав на ВКС, председателстван от него. Става дума за едно ключово за отговорността на държавата, включително на Народното събрание, за нарушаване на правото на ЕС, решение. С него съставът, председателстван от Белазелков, осъди не само парламента, но и самия ВКС, да плати обезщетение на фирма от близо 1 млн. лв., заради действал в продължение на години закон, който противоречи на правото на ЕС.

Става дума за съществувалия до 2015 г. §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Той даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по договор, сключен на основание чл.25 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Заради §8 от ЗПСК Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България още през 2012 г. Под заплахата от санкции, но след три години протакане, през юни 2015 г. парламентът отмени §8 от ЗПСК (повече за решението на ВКС виж тук).

В пленарната зала днес решението за обезщетяване на фирмата, увредена от действието на противоречащия на правото на ЕС закон, беше коментирано от юриста Петър Петров от „Възраждане“. След като излиза това решение, то задава посоката на правоприлагане на съдилищата, следват множество заведени искове от други приватизатори, които твърдят, че са претърпели вреди. До момента общата сума по предявени искове е 65 млн. лева“, каза той и попита: „Услуга ли връщаме или браним частни корпоративни интереси?“. А след това направи следния коментар: „Народното събрание да избере за конституционен съдия човек, който е осъдил Народното събрание! Такова нещо не съм виждал! Не ви ли е срам?“.

След безуспешен опит да бъде разяснена отговорността на държавата за законодателство, което противоречи на Конституцията или правото на ЕС, дебатът се насочи към юридическото образование на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, който трябваше да обяснява, че не е бил в Рабфак или не е членувал в БКП.

Независимият Радостин Василев обърна дискусията към Десислава Атанасова и заяви, че изборът ѝ „ще смаже авторитета на КС“. “Сигурен съм, че не може да се справи в КС безпристрастно заради бекграунда си“, каза той.

От „Възраждане“ на няколко пъти припомниха думи на лидера на „Да, България“ Христо Иванов за Атанасова, в която я нарича „калинка на ГЕРБ“. Той каза, че фокусът върху него е заслужен и направи пространно изказване, в което обясни, че „попълването на КС е различно от попълването на регулаторите и особено от органите на съдебната власт“ и да увери обществеността, че подходът при назначенията в другите органи ще е друг.

125
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 януари 2024 11:12
Гост

Деси – Президент.
Поразиите, които натвори Сглобката досега са ми достатъчни да се обзаложа, че ако Десислава Радева се кандидатира за президент след мъжа си, ще бъде избрана още на първия тур.

доволен клиент
доволен клиент
23 януари 2024 6:52
Гост

Чували сме! Добър е продукта-пробвах го с майка ти.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 23:31
Гост

Понеже тука хубаво обяснява един, че закон не може да дописва конституцията, да не забравяме и че конституцията, след като постановява, че цялата (!) държавна власт произтича и се осъществява от народа, никъде не предвижда ограничения пред това (по отм. от 1971 г. е било друго – каквото е сега на практика). А в ЗПУГДВМС (и предходния) са дописани такива. КС – в мотивите си по едно образувано к.д. не е лошо да го констатира това и даде ход на един там референдум.

Демокрация до посиняване...
Демокрация до посиняване...
22 януари 2024 19:25
Гост

Очакването ми е за следващ важен пост в държавата да бъдат назначавани и доказано неграмотни, с психични отклонения и/ или обикновени олигофрени,които са политически обвързани и верни на фашизоидната хунта и реагират, на командите от там,като кучета на Павлов!

Пеналист
Пеналист
22 януари 2024 14:23
Гост

Негодността на Цвета Рангелова идва от там, че е избрала да бъде част от платена руZка партия. Но чисто като юрист е много по-квалифицирана за заеманата длъжност от Деси Тъпото.

Мнение, дали е правилно или не КС да каже
Мнение, дали е правилно или не КС да каже
22 януари 2024 13:41
Гост

Другарки и другари, Некои съображения: -В Конституцията НЕ е предвидена клетва за конституционните съдии. Има изрично изискване за клетва за депутатите, президентът, министрите. Следователно-конституционния законодател е преценил,че клетва не е необходима, -В Конституцията не е предвидено,че трябва да присъства президент, или който и да е на клетвата, която не е необходима. -Законът за конституционния съд дописва конституцията -за клетвата и за присъствието на високопоставени лица -с цел тържественост. Но клетвата и присъствието не е конституционно условие, а изискванията в конституцията не могат да бъдат дописвани в закона. -Достатъчен е избор плюс публикация в Държавен вестник, поне според Конституцията -ИЗВОД-Марковска беше… Покажи целия коментар »

Валидна е клетва и без присъствие на президента
Валидна е клетва и без присъствие на президента
22 януари 2024 10:15
Гост

Досежно призивите , президентът да не присъства при клетвата, давам своето авторитетно правно становище: В Конституцията няма изискване президентът да присъства, а ЗКС дописва конституцията-само за цел тържественост на уникалния исторически момент-клетва на нов съдия в КС. И да не присъства-клетвата си е валидна. Присъствието на президентът не е част от ФС за да встъпи нов конституционен съдия, според мен. Не гледате номерът който спретнаха на Марковска. Ако беше реагирала и проявила малко дебелокожие, Марковска трябваше просто да извади конституцията, и да прочетете клетвата пред присъстващите, без да чака специална покана, дори намирам,че подписът под клетвения лист не е елемент… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 10:34
Гост

Другарки и другари, НИКЪДЕ в Конституцията не пише,че новоизбарният конституционен съдия полага клетва, като условия за встъпване като съдия в КС. ПРОВЕРЕТЕ! Има изрични текстове,че клетва полагат депутатите, президенът ,членовете на правителството. Но за конституционните съдии не го пише-а по дефиниция конституионния законодател е мъдър, а не е допуснал пропуск. Извод: съдията се счита за избран, след като решението за избора бъде публикувано в ДВ. Законът за конституционния съд неподупстимо дописва конституцията. Текстът ,че присъства президентът, шефът на парламентът и председателите на върховните съдилища и се подписва клетва дописва конституцията,и е с цел ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ине е част от ФС за… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
22 януари 2024 14:21
Гост

Много сте прав колега. Но това не променя факта, че Десислава Атанасова е безкрайно негодна за заеманата позиция. Желая и личен инцидент несъвместим с живота.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 9:51
Гост

comment image

Следващата двойка министър-председател и зам.-министър председател.
Вече не е нужно дори да са хора.
Важното е да са одобрени от посолството.

ПП и ДБ сте чао на следващите избори
ПП и ДБ сте чао на следващите избори
21 януари 2024 16:46
Гост

Преди Христо Иванов имаше червени линии между жанровете. След Христо Иванов литературата не е същата. И неговото не е схема, която може да се копира. Това, което той прави, е по силите само на извънредно голям художник на словото. Той може еднакво убедително да изобрази Деса Атанасова като калинка-конститутка, но малко по-късно да подпише с Пеевски и Борисов кандидатурата на Атанасова за конституционен съдия, където също тъй убедително я описва като най-достойната от всички достойни.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 8:58
Гост

Майстор на късия разказ. И на малките литературно- сексуални форми. Още от времето, когато беше министър на Тиквата, че и до днес. Няма граници за любовта.

Пики
Пики
21 януари 2024 13:22
Гост

Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни –
крещим: „Хайде на Балкана!“

Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем и се смеем
пред народни свети жертви!

(1873г., Х.Ботев)

Пеналист
Пеналист
22 януари 2024 14:19
Гост

… Погледът мрачен,
умът не види,
добро ли, зло ли иде…

Пеналист
Пеналист
21 януари 2024 12:19
Гост

Имтересно, прилагателното „позорище“, която бе счетена от модераторите за обидна или нецензурна квалификация, все пак много добре описва кандидатът от опг герб

Ретро Адвокат
Ретро Адвокат
21 януари 2024 8:42
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 21:12
Гост

Срамота, е как така бе хора! Едната Безнадеждна едвам я махнаха, сега пак мозъци, другата -на кого ли не се обади и я наградиха. Гешката направо ми се издигна в очите пред двете лелки ПП и ГЕРБ

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 23:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Koi
Koi
20 януари 2024 20:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Пеналист
Пеналист
20 януари 2024 19:42
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Сори ама
Сори ама
20 януари 2024 19:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
МВР набили погрешка служител на МВР
МВР набили погрешка служител на МВР
20 януари 2024 17:11
Гост

Използвам интереса към темата за да ви предложа да прочетете тази статия:

„МВР бие и свои и чужди“

https://bird.bg/mvr-beats-their-own/?fbclid=IwAR18v-GdbsmrWylK1j_pUukbP7XGXaqc-0-JNOulfty3VejqSAG8u88rtxk

Накратко-МВР набили по погрешка служител на МВР. Трябвало да набият друг, а объркали човека, и набили невинен служител на МВР.

Спомнете си как преди години МВР наби-пак погрешка певецът Човека глас. Групата за побоища на МВР трябвало да набият друг, но объркали адреса и набиха певеца. Накрая,, той (набитият)им се извини и прояви пълно разбиране-че грешки в адреса се случват.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 16:48
Гост

Радев, ако е мъж, ще излезе в отпуск следващите три месеца, за да може КС да се произнесе по промените, преди да са встъпили Зелката и Лелката.

Мнение
Мнение
20 януари 2024 17:05
Гост

Няма да излезе в отпуск. Министри, президент и тн рядко излизат в отпуск, за да им бъде платен накуп накрая, като се приключи с инсталирането във властта.
За властта не важи правилото,че отпускът се погасява с 2 годишна давност, което се прилага за плебса. Това е още една тема за жалба до КС…

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 9:57
Гост

Не, ако е мъж няма да излезе вотпуск и да се покрие. Просто няма даотиде, изразявайки явно несъгласие с тази подигравка към България и към КРБ.

Валидна е клетва и без присъствие на президента
Валидна е клетва и без присъствие на президента
22 януари 2024 10:11
Гост

За сведение-в Конституцията няма изискване президентът да присъства, а ЗКС дописва конституцията-само за цел тържественост на уникалния исторически момент-клетва на нов съдия в КС. И да не присъства-клетвата си е валидна. Присъствието на президентът не е част от ФС. Не гледай номерът който спретнаха на Марковска. Ако беше реагирала, Марковска трябваше просто да извади конституцията, и да прочетете клетвата, без да чака специална покана. Пък после-недоволните да оспорят пред КС, дали самопрочитане на клетва, без присъствие на президента и без специална покана има ефект или не. Що да няма правен ефект? Изисква се -избор плюс полагане на клетва. Не е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 13:08
Гост

Борислав Белазелков иначе е така много добър юрист. В смисъл, че безупречно познава материята в областта на гражданскоправните отношения,има много дълъг стаж като съдия, ама малко моралните му стандарти са изкривени. За Десислава Атанасова, какво да говорим, освен, че е истерична и винаги крещи от трибуната на НС, та не блести с особено изящни правни знания. Не знам. За г-н Белазелков отчасти съм съгласен, само дето малко нравствените му качества са съмнителни.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 11:41
Гост

Корабът потъва… Съжалявам всички колеги юристи, които са принудени да гледат всеки ден как правото бива унищожено. Животът е кратък, аз лично все повече виждам бъдещето ми далеч от тази гавра, която се нарича България…

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 11:43
Гост

Ама моме , престани да хейтиш против България. Върви си в Турция, с нея си по -свръзнана. Аман бе!

Че самата ти си в групата на привърженици на ПП-ДБ, ако си тази ,за която те мисля…

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 10:52
Гост

Белазелков толкова поразии направи във ВКС с неговите суперстранни решения, които поровокираха множество тълкувателни решения, че просто не ми се мисли какви ще ги натвори в КС. Той е ужасен избор за съдия в КС. За пореден път ДБ и Христо Иванов показаха лицемерието си – красиви думи и грозни действия. Както беше с безобразните конкурси за нотариуси и ЧСИ през 2015 г. Така ще бъде и с останалите органи, които тепърва ще избират. Никаква промяна няма да дойде.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 11:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Въпрос
Въпрос
20 януари 2024 10:20
Гост

Дали актът на народното събрание за избор на съдии в КС теоретично подлежи на оспорване пред …КС. Изборът на съдии не е в „списъкът“ по чл 149, но в т. 2 пише,че пред КС се оспорват и (…)“другите актове на Народното събрание“. Дали подлежи на оспорване пред КС избор на съдии в КС, като чисто теоретична възможност или невъзможност? На президента може да се оспорва избора, на народните представители, е значи ли,че се приема,че изБорът на съдия в КС е винаги конституционносъбразен.

Подлежи ли на оспорване пред КС избор, с твърдения липса на професионални или морални качества, хипотетично?

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 11:44
Гост

Подлежи и още как, но няма кой да сезира.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 12:22
Гост

Решението на НС подлежи на оспорване, като всички други решения, които бяха оспорени до сега. Тълкуването на Конституцията пък има ретроактивно действие. Сиреч- днес действащата Конституция завари едно решение на НС от вчера, което и противоречи. Оттук насетне просто някой трябва да сезира КС. Даже няма да са 7 г. пълни:)

Анонимен
Анонимен
20 януари 2024 9:57
Гост

Ама къде се изгуби Лена?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 януари 2024 10:15
Гост

Скатала се е, докато мине бурята, иначе предполагам, че си гледа детето, нали вече майка – чиста душа, без капка злоба и амбиция за власт.

#оставетемомичетонамира

Генерал Деси
Генерал Деси
20 януари 2024 9:31
Гост

Споко! Сега мъжленцето ми ще узакони всичко фактическо. ВСИЧКО!

Той женски гащи не носи като председател на КС, защото е мъж. МЪЖ!

от Бобов дол
от Бобов дол
20 януари 2024 9:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ad nauseam
Ad nauseam
20 януари 2024 9:25
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Мирча Кришан
Мирча Кришан
20 януари 2024 8:36
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Симо
Симо
19 януари 2024 21:55
Гост

С какво Б.Белазелков е по-различен от В.Марковска, освен, че е от ВКС, а не от ВАС?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 22:07
Гост

Така е!!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 22:14
Гост

Доста по-алчен е от нея.

анонимен
анонимен
20 януари 2024 10:32
Гост

А ВКС с какво е по- различен от ВАС? Панов и Захарова му видяха сметката.

една
една
19 януари 2024 19:44
Гост

eто заради такива политически плазмодии се случват революции. Не си дават сметка, че нарушават обществения договор и плюят на всички принципи за законност и правова държава. И не, не съм нито путинист, нито комунист…..

Много патос за нищо
Много патос за нищо
19 януари 2024 22:07
Гост

И никога няма да направиш революция. И пишеш за правова държава, каквато няма, но явно не го разбираш. Ланга – лунга, ланга – лунга, напред с два шарана под мишниците. За законност, справка „Буда“, иначе Баце и #кой

Честита баня без вода и сапун
Честита баня без вода и сапун
19 януари 2024 19:35
Гост

всичко е имитация на всичко
Когато цял народ не вярва на никого, грешката е в народа
съчетание на комунизъм, феодализъм и престъпност като държавна политика

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 17:32
Гост

Тия удариха дъното!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 17:39
Гост

Дъното го удариха отдавна! Сега го копаят вече!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
21 януари 2024 2:10
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Взаимното възпиране
Взаимното възпиране
19 януари 2024 17:28
Гост

Румен Радев към този момент в нищо не е бламиран…

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 17:05
Гост

„Да пазим Правото, дори и от Закона, приятеле!!!
Ваши Кр.Т., Деса Ат., Бор.Бел., Бойко Б., Дел. П., Кир. П. и Ас.В.
19.01.2024

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 16:40
Гост

Настоятелно започва да ме занимава следният въпрос- защо политиците не желаят да се променят така, щото платформнте на политическите им партии да отговорят на реалните икономически, социални и политически прослойки в съвременното българско общество, а изискват от електората той да ги приема в техният нереформиран вариант. Какво ще стане, ако напр. гласувалите за настоящите политици са по-малко от 18 или 15 процента от всички бг граждани с избирателни права… Мисля, че тогава мнооооого ще се замислят самите политици, защото те не могат да управляват от само себе си, ако гласоподавателите не ги изберат. Ерго, ето един начин да бъдат принудени… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 16:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
tosshe
tosshe
19 януари 2024 15:46
Гост

Дали Радев може да не отиди на клетвата или да си тръгне непосредствено преди полагане на същата? Вярно е, че има прецедент.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 16:26
Гост

Според проф. киров няма да стане! тук не говорим за тотален Мунчо все пак

Kaput
Kaput
19 януари 2024 15:44
Гост

На ход е Президента Радев! Да се надяваме, че няма да допусне тези двамата да се закълнат пред него. Този ход ще е много полезен за държавността, а и ще му донесе много сериозни политически дивиденти. Надявам се, че ще го направи. Длъжен е!

ала бала
ала бала
19 януари 2024 15:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Клиентелизъм в чист вид.
Клиентелизъм в чист вид.
19 януари 2024 15:33
Гост

ППДБ изнагляха максимално. Грозно демонстрират, че не им пука. Първо, да не подготвят членовете си за стъпката, която се прави с подписите под предложението за избор на Атанасова в КС, после с дрънканите врели-некипели какъв парлментарист е тя, показват, че не ги интересува не само мнението на юридическата общност, на техните симпатизанти, но дори това на членовете на тези партии. Отделно, грозната реабилитация на Борисов и Пеевски, приравняването на техните „идеи“ с тези на ПП-ДБ, даже даване на първенство в проповядването на тези идеи на Пеевски. Грозна картинка ни очертаха депутатите от ПП- ДБ. На техните лидери вече не им… Покажи целия коментар »

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 14:45
Гост

До “Анонимен
19 януари 2024 14:26Гост … А останалите се мислите за оригинални и свободни, помагайки им реално да запълнят местата в НС и ОбС…“ НЕ МОГА да гласувам за хора, към които изпитвам погнуса и презрение. НЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ТРЯББА ДА СЕ ПРОМЕНИМ, А САМИТЕ ПОЛИТИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, КАКТО И ТЕХНИТЕ ПАРТИИ, ЗАЩОТО ТЯХНАТА ВЛАСТ ИДВА ОТ НАРОДНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ, А НЕ ОБРАТНОТО. Така, че- НЕ, НЯМА ДА ГЛАСУВАМ за който и да е политик.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 15:51
Гост

Няма нужда да крещиш с тези главни букви.
Напомням ти, че точно вие, които не гласувате, помагате именно на тези настоящи чуждопоклонници да са на власт. Което си е точно така. Техните орги са ясни и ходят да тласуват под строй. А ти им помагаш. Което си е жалко. Защото си мислиш, че противостоиш на статуквото, а това въобще не е така.
Никой не те е насилил да гласуваш. Напомням ти само азбучни истини.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 16:27
Гост

Наясно ли сте какво е народен суверенитет и какво е тълкуването на чл. 1 ал.2 и ал.3 от КРБ в юридическата дисциплина “Конституционно право“ или не сте юрист, но от неюридическа гледна точка обвинявате негласуващите граждани за всички неуспехи и проблеми на нашите политици… Моят съвет към Вас е да прочетете Конституционно право на проф. Друмева, в частта му “Политическите партии“ , за да Ви се поизяснят доста неща..

Смехурко
Смехурко
19 януари 2024 14:39
Гост

Лекс, приятелката ви от БСП вече подготвя атака в КС за 9 годишния мандат на новите в КС. Що чакате още?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:28
Гост

Девалвира и КС, след като избраха човек, който нито е бил съдия, нито преподавател по конституционно право. Постове за слугинаж се раздават арогантно.

Един там...йорисТ
Един там...йорисТ
19 януари 2024 14:27
Гост

НС не може да определя срока, за който са избрани конституционните съдии. В неговите правомощия е само и единствено да определи членовете. Срокът, за който ще бъдат в КС е регламентиран в Конституцията, а право да я тълкува има само КС !

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:23
Гост

Това е правовата държава на Христо Иванов, разбирането на ДБ за разделение на властите, цялата им пропаганда и стотиците им глупости – това е резултата политическа прокуратурата и опит за овладяване политически на КС! Честито на всички фенове на ДБ!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:53
Гост

Помня Атанасова като беше министър на здравеопазването! Болниците едва не фалираха от нейните безобразни действия! НЗОК беше пък почти фалирала! Може ли човек без медицинско образование и опит да отговаря за здравния ресор! Това само в ГЕРБ могат да се случат такива небивалици! А това, че я бутат за КС е върхът на тъпотата им. Човек, откъснат изцяло от правната област, да ми се бута за КС! Това е сензация направо!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:22
Гост

Не е само в ГРОБ.
Със съдействието на ПП-ДБ-ДПС е.
Които са същите.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:46
Гост

Радев, ако си със съвест, достойнство и морал…няма да отидеш на клетвата ни на Атанасова, ни на Белазелков! А да видим колко си морален!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:51
Гост

Това не е Държава вече, това е една кочина! Която допуснахте лично Вие, „борейки се“ с Пеевски и Борисов, а се съешихте с тях, поради което виновни Ви станаха Путин и Радев. Жалки и гнусни сте, а това е КОНСТАНТА!!!

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 13:46
Гост

KРАЙ- СВЪРШИ СЕ с КС в Р.България. От днес имаме НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАН, ПРИДАТЪК на НС и на политическите партии в него, а не КС. За мен този състав на КС е абсолютен ПОЗОР за българското право. Така се получава, когато се намесят политиците- тЪЪЪпанари- мутри, проруски креатури и всякакви тути-кванти да твърдят, че за успешната дейност на един член на КС НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО НЕ Е ДА ИМА ОПИТ И ЗНАНИЯ КАТО МАГИСТРАТ, А ДА ИМА ПАРЛАМЕНТАРЕН ОПИТ. Смешни проруски политически ТИКВИ, я кажете ЗАЩО НЕ ВПИШЕТЕ ИЗИСКВАНЕ В КС ВСЕКИ ДЕПУТАТ ДА ИМА ЗАВЪРШЕНА МАГИСТРАТУРА ПОНЕ ПО ПОЛИТОЛОГИЯ,а или… Покажи целия коментар »

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 13:47
Гост

ИЗИСКВАНЕ В КС да се чете ИЗИСКВАНЕ В КРБ- грешката е моя

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 13:50
Гост

Еми то масово „велики“ политикани от ППДБ се хвалеха във връзка с продажбата на Школо.бг, че нямало проблем, защото собственик (не администратор) на личните данни на учениците била държавата, а и регулсторните органи във Великобритания били на по-високо ниво от нашите, така че можело да сме спокойни.
От прост елит, чудеса не можеш да очакваш.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 13:53
Гост

E, тогава НЕ ИСКАМ в предизборни и изборни времена да бъда занимавана с политически боклуци, техните квазиплатформи и политически лъжи И ОТКАЗВАМ да реализирам политическите си права, заради ОТВРАЩЕНИЕТО СИ И ПОГНУСАТА СИ към ЦЯЛАТА политическа каста в България и ТОВА Е МОЕ ПРАВО. ЗАТОВА не гласувам вече над 30 години.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:26
Гост

Ето затова на власт на неграмотни посолствени парашутисти – защото техните избиратели отиват винаги под строй до урните.
А останалите се мислите за оригинални и свободни, помагайки им реално да запълнят местата в НС и ОбС.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:24
Гост

Какви изисквания, моля Ви се?
Какви допълнителни магистратури?
Видно е, че у нас във всички държавни органи вече е достатъчно просто да се предложи някой или дори НЕЩО и това е достатъчно, за да се гласува за него, щом това изнася на мнозинството в НС.

мечтател
мечтател
19 януари 2024 13:44
Гост

На ход е президентът, който е морално задължен да приложи номера на Плевнелиев, който не отиде на клетвата на Венета Марковска. Срамно е магистрат със заявка да пренаписва влезли в сила решения на КС да стане конституционен съдия. Срамно е кариеристка с посредствени интелектуални качества и съмнителни юридически познания да стане конституционен съдия. Борисов, Пеевски и шайката от ДБ и ДПС систематично унищожават и принизяват държавността до степен да се подиграват с нея. Ако Радев отиде на клетвата, значи съпротивата му срещу случващото се е само привидна.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:44
Гост

Този номер няма как да мине без съдействието на председателя на КС, а такова няма да има, като гледам и КС как се държи

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:40
Гост

Живков Сталев казваше, че Конституционният съдия няма граница за възраст, но човек трябва да знае кога да слезе от сцената. Специално за Белазелката неговото си е чиста алчност и мания за кариеризъм. За Атанасова – да сътвори поредните схеми:))

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:38
Гост

Ама Христо Иванов как го усукваше …. Типична лека жена.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:37
Гост

„На въпрос на Златан Златанов от „Възраждане“ заяви, че е православен християнин и всички православни догми ги изповядва от сърце.“

От вчера се смея и се забавлявам от сърце със стадото в БГ! Всяка мърша си заслужава съдбата! С 2 думи, ако се чудите що не сте добре и не ст щастливи, отидете до огледалото и вижте Истината в очите!!

Гнусно предателство
Гнусно предателство
19 януари 2024 13:32
Гост

Изборът на Десислава Атанасова в Конституционния съд е изключителен удар върху всички, които години наред се бориха за запазване на правовата държава в България. Няма думи, няма словесни конструкции, колкото и да сме умели в говоренето, с които може да бъде обяснено и защитено избирането на точно тази кандидатура в състава на институцията, определена да бъде последният пазител на правовата държава в България. Нямам идея къде ПП и ДБ очакват да стигнат по този път, но това е посегателство върху собствените им твърди ядра.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:29
Гост

Пламен Нунев дали е разочарован от Деса?!? Жените се оправят по-добре май от мъжеге……дори и да не са красиви ….

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:17
Гост

Непоносимостта към Румен Радев надви. И има защо:

„Г-н Радев, вие махнахте Спецсилите от границата и я превърнахте в плячка на беззаконието“
„Афера за над 2 два милиарда долара“ на Радев с Боташ
„Калина Андролова: Ловки крадци и архетипни грабители населяваха служебните кабинети на Радев“
„България ще плати 3.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев“

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:11
Гост

Жалтопаветниците явно показаха,че измамиха наивитета, гласувал за тях и че всъщност го играят от самото начало с ГРОБ-ДПС с цел – подаряване на България на САЩ и погребване на българските интереси. Е, наивитети, хак ви подмяната, но дащо и вие участвахте в загробването на България?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:14
Гост

Точно! Затова ми е мед на Душата как Методи Лалов ревеше снощи по Евроком при Люба Кулезич от Христо Иванов и компания!!! ревете бе, ревете! Жалък е не тоя който яде баницата, а този който му я дава!!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:27
Гост

За съжаление, всички поддръжници на жълтопаветната сган са такива: стари моми и ергени, асексуални и хомосексуални, разведени, слагачи, рушветчии, откровено луди, дебелаци и всякакви откаченяци! Един нормален не съм видял сред тях за толков агодини!

достойно ест
достойно ест
19 януари 2024 13:10
Гост

Е добре де. Защо се приема открито противоконституционно решение,като се определя срок на мандата в пряко противоречие с решението на КС? Тези хора защо искат да рушат всичко и наред? Какво е това дебелокожие и наглост? И толкова очевидно. Защо държавата не спира да показва, че законите и конституцията не трябва да се спазват? Това не е скандал,не е и безобразие, това е отвъд нормалното,което човек може и трябва да приема…. А ако, все пак, някой разумен се намери да им го каже – го обявяват за разединител на нацията.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 14:29
Гост

Киро ви го каза в прав текст: „Законно – незаконно“ – все им е тая. Правото и държавността у нас умряха окончателно 2007 година.

Mary
Mary
19 януари 2024 22:17
Гост

За да покажат още в началото какво ще правят, а именно да погазват законите!

Сглобка
Сглобка
19 януари 2024 13:09
Гост

Само и само да осигури две годинки повече мандатец на избраните днес конституционни съдии, парламентарното мнозинство извърши тежко посегателство срещу правовата държава като не се съобрази с тълкуването на Конституционния съд за срочността на мандата. Използвайки безумния аргумент, че решението на КС още не било влязло в сила, депутатите изрично отбелязаха, че избират Атанасова и Белазелков за 9 години, противно на парламентарната практика досега в решението за избор да не се вписва срок. (повече в линк в коментар).

За две годинки повече ей такива тарикатлъци като от битпазара.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 13:26
Гост

E, освен, че станаха за смях нали тълкувателното решение би трябвало да има ретроактивно действие след като влезе в сила чрез обнародването му в ДВ?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 15:08
Гост

Ти с имислиш така! Тиквоний Първи и дебелян Втори може да решат друго

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 13:09
Гост

Трагикомедията е в това, че всички виждаме как държавата се е запътила към пропастта с подобни избори по висшите етажи на властта, и въпреки отчаяните писъци на ужасеното гражданско общество, в частност юридическото съсловие, „първите хора“ в страната са глухи и слепи за предупрежденията на доказаните експерти и гласът на разума като цяло. Сглобитаник е обречен, колизията с айсберга на некомпетентността е неминуема, но това ще доведе до гибелта и обикновените невинни пътници. За пореден път депутатите, за които КРБ и решенията на КС относно мандата са задължителни се подиграват с правото- къде отиде принципната Ви позиция, изплагиатствана от Кр.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:08
Гост

не 9 години бе! Да ги държат доживот!! Загубеняци и загубена държава!!!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Киро Тъпото
Киро Тъпото
19 януари 2024 13:06
Гост

Всеки критикува Деса, че има само 4 години юридически стаж, придобит в русенския психодиспансер, но забравя удобно нейния богат опит в парламентарния психодиспансер.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:05
Гост

О, и табуретка да предложат, в НС послушниците табуретка ще изберат. България е в момента на най-ниското дъно, на което някога е била от как е държава.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:04
Гост

Докато ГЕРБ не бъде забранена със закон и бившият й водач с наднорменото тегло не бъде заличен, още много страдални години за България ще има.

Шейретски
Шейретски
19 януари 2024 13:03
Гост

Браво! Добър избор!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:02
Гост

Българио, Българио, теб те ограбиха и ще продължават да крадат и на всичкото отгоре и Атанасова лъсна в Конституционния съд!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:02
Гост

Да видим дали и Захарова ще се унижи да отите на клетвата.

анонимен
анонимен
19 януари 2024 13:06
Гост

Бъди сигурен, че ще отиде. Тя е от същото котило като дядката на снимката. Не случайно го държи във ВКС като директор на водопад или нещо подобно.

:ri.sir
:ri.sir
19 януари 2024 13:09
Гост

Първа, тя е такава също долна конюнктура.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:02
Гост

Това е пълна пародия. Не виждам какво си мислят ГЕРБ. Че те притискат ПП и ДБ и на следващи избори ПП и ДБ ще са загубили гласове ли? А ние нямаме глави на раменете си и не можем да сметнем 2 и 2 ли? Че реално ГЕРБ притискат ПП/ДБ да подкрепят тая малоумна кандидатура на Атанасова. Ще се сетим на изборите кой я е издигнал, а не кой я е подкрепил и защо

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:07
Гост

Как не увряхте ,че между ГРОБ-ДПС и ПП-ДБ никога не е имало разлика, освен в мутрите, които са тяхно … не лице а друга анатомична телесна част?!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:01
Гост

Ще ми е чудно да прочета решение на Атанасова като КС.

анонимен
анонимен
19 януари 2024 13:03
Гост

няма да го е писала тя.

Ицо Лицемера
Ицо Лицемера
19 януари 2024 13:01
Гост

В дебата по гласуването на кандидатурите на Конституционния съд Христо Иванов защитава номинацията на Десислава Атанасова. И обяснява от трибуната на парламента, че “ние всички трябваше да се променим и трябваше да променим своите позиции”. Относно негов стар постинг във Фейсбук от 2020 г., посветен на ГЕРБ и лично на Десислава Атанасова, Иванов обяснява: “Критикувал съм ГРЕБ за конституцията”. Помните, тогава ГЕРБ внесоха една подигравка, която вместо да реформира държавното обвинение в посока намаляване на мощта на главния прокурор, я засилваше. В последна сметка в тоя постинг Христо Иванов може наистина да критикува ГЕРБ, но ясно пише, че Десислава Атанасова… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:00
Гост

Това ли заслужаваме? На ГЕРБ деструктивните политики? Да пращат Атанасова.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:00
Гост

Трагедия

ПП (Прах за пране)
ПП (Прах за пране)
19 януари 2024 12:57
Гост

Продължаваме Промяната, Демократична България, вие сте жалка трупа от политически тарикати…

Честита ви съдебна реформа! Честита ви нова конституция!

И честито на вашите избиратели, които от не помня колко години говорят за това как ще победите LO6ITE!

Е, днеска всички празнувайте победата!

Честита ви Деси! На всички, които я пожелахте…

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:12
Гост

Непоносимостта към Румен Радев надви. И има защо:

„Г-н Радев, вие махнахте Спецсилите от границата и я превърнахте в плячка на беззаконието“
„Калина Андролова: Ловки крадци и архетипни грабители населяваха служебните кабинети на Радев“
„България ще плати 3.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев“

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 12:56
Гост

Явно не само Райковска е по-добър юрист от Белазалков, а и Атанасова, щом и тя е получила повече гласове от него.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 12:56
Гост

Атанасовата Деса трябваше да си остане юрисконсулт на психиатрията. Беше здравен министър, окраде НЗОК и съсипа болниците. Неадекватността на ГЕРБ достига нови ширини. Белазелков поне е доказан магистрат, но със съмнителна нравствена репутация.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 13:10
Гост

….. и гласова интонация.

РЕШИ: ---за срок от 9 години.
РЕШИ: ---за срок от 9 години.
19 януари 2024 12:55
Гост

Абе, Лекс, какво не ви е ясно ?

как какво?
как какво?
19 януари 2024 13:12
Гост

Ми защото е противоконституционно, бе. Те могат да запишат, че на Белазелков всеки ден трябва да се носи кисело зеле за 9 години, ама… или че Атанасова ще заседава по прашки…

анонимен
анонимен
19 януари 2024 12:54
Гост

Омаскариха Белазелков с решението си за мандата. Сигурна съм, че не изгаря от щастие.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 12:58
Гост

Напротив, той от келепир никога няма да се откаже. Ако му се отвори възможност и 19 години ще стои.

анонимен
анонимен
19 януари 2024 13:03
Гост

Той отдавна и с други неща сам се е омаскарил.

Потрес
Потрес
19 януари 2024 12:49
Гост

С това гласуване ППДБ се изплюха с мазна храчка върху лицата на избирателите си. Пълно отстъпление от всички дадени обещания.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:07
Гост

С това гласуване? А със „сглобката“ с ГЕРБ-ДПС, а с уминитета на Борисов, а с прането на ГЕРБ, а с т.нар. „конституционна реформа“, в която няма никаква реформа и обслужва ГЕРБ-ДПС, а с пълния слугинаж. Пълното отстъпление е факт от мноооого отдавна, ама той си го каза – „ГЕРБ не ни е реален араг, а маркетингов враг“. Не разбирам какви други очаквания може да се има към тях.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:09
Гост

Човек, който е гласувл за толкова чужди васали това заслужава.

Ще си платите
Ще си платите
19 януари 2024 12:47
Гост

Грандиозен провал за ППДБ. Ще си платите, продажници. Овъргаляхте се в кочината на ДПС и ГЕРБ и станахте същите.