Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

форма на държавно управление

Инцидентно мнозинство и месианско главозамайване не са достатъчни за конституционна ревизия

Ще изложа своето правно мнение в следната последователност: По допустимостта на исканията и обхвата на конституционния контрол в случаите, когато…