Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

суперфиция

Приращение, неговото дерогиране и съпружеска имуществена общност върху построеното в поземления имот

Темата на статията е полемична, тъй като представлява дебатиране и критика на постановка на задължителната практика на Върховния касационен съд…