Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Сдружение на администрацията в органите на съдебна власт

Интервю

Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт: 

Въвеждането на унифициран подход за работата на съдебните служители ще повиши доверието в правосъдието

Г-н Николов, преди няколко дни в София се проведе годишното събрание на Европейския съюз на съдебните служители, в който българското…

Интервю

Президентът на Европейския съюз на съдебните служители Валтер Шоки:

Подкрепяме предложенията на българското сдружение за подобряване на статута на съдебните служители

Г-н Шоки, Вие сте президент на Европейския съюз на съдебните служители (EUR), бихте ли посочили какви са неговите основни цели?…

Съдебни служители предлагат да отпаднат задължителните декларации за имущество и интереси

Съдебните служители, членове на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт в България, предлагат да отпадне задължителното подаване на…