Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

първостепенни разпоредители с бюджетни средства

Промените в ЗСВ за правосубектността на Съдийската и Прокурорската колегии вече са в Държавен вестник

Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с…

Окончателно: Двете колегии на ВСС станаха юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства

Парламентът окончателно записа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), че Съдийската и Прокурорската колегии са юридически лица и първостепенни разпоредители…