Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пълномощни

нотариус

Визията на Нотариалната камара

Възможни правно-технически способи за по-висока защита на уязвимите лица

1. Международно-правни основания за защита на уязвимите лица ● В Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално чл. 3,…