Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

правова държава

30 години конституционно правосъдие

За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието

Настоящата 2021 г. е юбилейна – както за действащата Конституция от 1991 г., така и за нейния „пазител“ в лицето…

Как принципът на правовата държава гарантира ефективната защита на основни права

В европейското правно пространство широко се споделя разбирането за правовата държава. Изключение не прави и българската Конституция. В чл. 4,…