Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

перемпция

Ново тълкувателно решение

ВКС: Погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция. Това приеха Гражданската и…

Прекъсва ли погасителната давност изпълнително действие, извършено след настъпила перемпция?

В очакване на тълкувателно решение № 2/2023 г. на ОСГТК на ВКС

I. Въведение Вече повече от 10 години българската съдебна практика е в клопката на противоречивото тълкуване на разпоредбите на чл.…

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…