Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

осигурителни вноски

Намаленият размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст всъщност е по-голям от пълния ѝ размер

Или защо разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване не е противоконституционна

Необичайният избор на начин на формулиране на заглавието на научна публикация, а именно посредством изразяването на най-важния извод, до който…