Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

обезщетение за вреди

Ново тълкувателно решение

ВАС: Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…

СЕС решава кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за незаличени лични данни в Търговския регистър

Кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за неимуществени вреди за незаличени лични данни в Търговския регистър – достатъчен ли е…

Висшият адвокатски съвет до ВКС:

При съпричиняване оценката на вредите не е обвързана със сумата на иска, но съдът не може да присъди над петитума

Определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, които са последица от увреждането, и което може да се намали в…

Окончателно

ВКС осъди себе си, Народното събрание и агенцията за приватизация за над 1 000 000 лева

Трите институции дължат солидарно обезщетението на фирма заради погазване на правото на ЕС

Върховният касационен съд (ВКС) осъди себе си, Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (сега Агенция за публичните…