Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

незаконен добив на дървесина

За разграничаването на малозначителност и маловажност на деянието при престъпленията по чл. 235 от НК

Деянията на субектите на наказателното правоотношение се характеризират с определена степен на обществената опасност. Обществената опасност служи за критерий за…