Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

наръчник

Научен труд с огромна практическа полезност

Кога се прилага правото на ЕС? Отговаря чл.-кор. проф. Атанас Семов в нови монография, наръчник и требник

Кога се прилага правото на Европейския съюз (ПЕС)? С развитието на самия съюз, на правопорядъка му и най-вече на практиката…