Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

заповедно производство

От днес невъзможността на адвоката да се яви ще отлага делото – промяната в ГПК е в сила

Измененията в ГПК и в Закона за медиацията са обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник

От днес е достатъчно адвокатът да има уважителна причина, поради която не може да се яви на заседанието, за да…

На второ четене

Промениха чл. 142, ал. 2 ГПК – невъзможност за явяване само на адвоката ще отлага делото

Окончателно беше регламентирано провеждането по е-път на заповедните производства, но от 1 юли 2024 г. и със заявка от депутати "да променят този абсурд"

От Гражданския процесуален кодекс (ГПК) отпада изискването и страната, и пълномощникът ѝ да не могат да се явяват на заседанието,…

По запитване на СРС

СЕС казва какво да прави българският съд със заявление за заповед по чл. 410 ГПК при неравноправна клауза

Как трябва да постъпи съдът, когато в производството по издаване на заповед за изпълнение установи, че в договора за кредит…

Особености на защитата от неравноправни клаузи в заповедното, исковото и изпълнителното производство

1.Проблемите със записа на заповед Националното и европейското законодателството не осигуряват ефективна защита на потребителите в случаите, в които вземането…