Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за потребителския кредит

СЕС: И неточно посочен ГПР по потребителски кредит води до връщане само на главницата

На потребителя не се възлагат разноски, когато искът му за връщане на недължимо платеното заради неравноправна клауза, е уважен само частично, тъй като е било невъзможно или много трудно да изчисли вземането си, обяви съдът

Не само липсата или неясното посочване на годишен процент на разходите (ГПР) в договора за потребителски кредит, но и неточното…

Спорни въпроси относно договорите за потребителски кредит в перспективата на съдебната практика

Договорите за потребителски кредит са с изключително голяма практическа приложимост, поради което настоящата статия е посветена на някои от най-често…

По запитване на СРС

СЕС казва какво да прави българският съд със заявление за заповед по чл. 410 ГПК при неравноправна клауза

Как трябва да постъпи съдът, когато в производството по издаване на заповед за изпълнение установи, че в договора за кредит…

Особености при сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит – част II

Анализ на практиката на българските съдилища и на Съда на ЕС

Следващото изискване е съществено за цялата концепция на потребителската директива и нейните водещи цели за изграждане на единен кредитен пазар…

дело, лесидрен

Особености при сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит – част I

Анализ на практиката на българските съдилища и на Съда на ЕС

I. Правата и задълженията на страните при водене на преговори преди сключване на договора и последиците от тяхното неизпълнение. 1.…

Вносителят на предложението за високите неустойки Спас Панчев за първи път говори по темата от парламентарната трибуна.

Парламентът прие отново неустойките по бърз кредит, които вече отмени. На 1 януари влизат в сила две взаимно изключващи се норми

Народното събрание днес прие повторно разпоредбите в Закона за потребителския кредит (ЗПК), с които се въвежда неустойка от два пъти…

Парламентът изненадващо и без дебат прие:

Неустойката по бърз кредит може да достига двойния размер на главницата

Разходите, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от…

Процесуални гаранции за ефективност на защита от неравноправни клаузи, изведени в практиката на съдилищата

1. Исторически преглед В началото на изграждането на Европейския съюз защитата на потребителите е била считана за „страничен продукт“ на…