Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

делба

Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба

Производството по съдебна делба по Глава двадесет и девета от ГПК рядко приключва с постановяването на решението по втората фаза…

дело, лесидрен

Къде и с какви последици се произнася делбеният съд по възраженията

Предмет на следващото изложение са противоречиво разрешаваните в практиката въпроси относно постановяването на отделен диспозитив и пораждането на сила на…

Особености на публичната продан при делба

Според правната теория съдебната делба е определена като особено производство по предявен конститутивен иск, в което се установява и принудително…